Čačak, 15.12.2019. godine. –  Postupajući po prijavi krađe zvučnika, policijski službenici PI Čačak Bajić Boris i Pavlović Mladen u ulici Vladana Nikolića broj 18 susreli su se sa svakodnevnom situacijom kada jedna sasvim obična intervencija preraste u nesvakidašnji događaj koji će dugo vremena biti u žiži javnosti. Prilikom dolaska u pomenutoj ulici patrola ja zatekla prijavljeno maloletno lice romske nacionalnosti M.M. kako se udaljava trčećim korakom. Kada su sustigli lice i utvrdili identitet, ustanovili su da se maloletni M.M.  potražuje zbog postojanja osnovane sumnje da je učinilac krivičnog dela Krađa u sportskoj kladionici „ Star bet“.

„Postupajući po Zakonu i na osnovu policijskih ovlašćenja, patrola je reagovala i sustigla maloletnog M.M. gde je on svo vreme pružao otpor. Dok su osumnjičenog policajci vodili ka vozilu, on je pružao otpor uz viku i galamu, te su se ubrzo okupili njegovi poznanici. Osumnjičeni, okuražen masom koja ga podržava, nastavlja sa pružanjem otpora odbijajući da uđe u vozilo i u tom trenutku, neko iz mase je udario policajca Bajića sa leđa. Za to vreme osumnjičeni pojačava nivo pružanja otpora, pa su policajci bili prinuđeni da ga obore na zemlju kako bi ga savladali, a da on nekoga ili sebe ne bi povredio. Dok traje savlađivanje osumnjičenog, masa počinje sa agresivnijom reakcijom, gde ih neko iz mase navodi i glasno viče da „uzmu motke i policajce nauče pameti“, očigledno sa željom da izazove veći sukob” – rekao je  predsednik Sindikata srpske policije Lazar Ranitović i dodao još opširnijih informacija sa terena.

“Kako se radi o prekaljenim profesionalcima i policajcima sa bogatim iskustvom, oni su ostali hladne glave, usredsređeni na svoj zadatak. Bez obzira što je pored pasivnog, osumnjičeni počeo da pruža i aktivan otpor, svo vreme je neko iz mase pozivao na obračun sa policajcima. Policajci su uspeli da osumnjičenog ubace u vozilo, vodeći računa da ga ne povrede. Dok je Bajić pokretao auto, a policajac Pavlović sedeo pored osumnjičenog i zadržavao ga da se ne povredi, on je uspeo nogom da razbije staklo, gde je krhotina posekla Bajića po glavi. I pored te situacije, Bajić je staloženo reagovao, pokušao je da smiri osumnjičenog, koji je nastavio da agresivnim ponašanjem i nogama udara po staklima automobila, pa je razbio čak i leptir staklo. Prilikom sprovođenja u PI Čačak, kao po komandi,  usledila je nanonada kamenica prema službenom automobilu. I pored takvih uslova, policajci su uspeli osumnjičenog da privedu, a tek posle da zatraže lekarsku pomoć, jer se radi o profesionalcima. Nakon predaje lica na dalji rad policijskom službeniku sa sertifikatom za rad sa maloletnicima, u skladu sa zakonom obavešten je Viši javni tužilac Ivan Zarić, koji se izjasno da postoje elementi KD ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i uništenje i oštećenje tuđe stvari za koje se goni po sl.dužnosti” – rekao je Ranitović.

I pored snimka, činjenice jasno ukazuju da nije bilo prekomerne upotrebe fizičke snage od strane policijskih službenika, ali da je maloletni M.M. svojim agresivnim ponašanjem povredio policijskog službenika i načinio materijalnu štetu. Maloletni M.M. je itekako sklon izvršenju krivičnih dela i prekršaja. Ono što građani ne znaju i ne mogu da uvide iz snimka je rizična situacija na terenu imajući u vidu ponašanje mase, ali i navođenje pojedinaca sa ciljem da masa napadne i omete policijske službenike. Vika i galama iz mase, u jednom trenutku praćena udarcem u leđa policajca od strane NN lica, umnogome otežavaju koncentraciju i takozvano „školsko postupanje i primenu ovlašćenja“ prema građanima.  A s druge strane se nalazi agresivno lice u alkoholisanom stanju (1,93% alkohola u krvi) koje pruža otpor i dva puta lomi staklo na službenom automobilu. Sumnja se da je neko namerno hteo da policajce predstavi da su prekomerno upotrebili fizičku snagu, iako nisu zadali nijedan udarac u telo maloletnom M.M sa ciljem da on ne bude priveden. Mi, aktivisti Sindikata srpske policije takođe prilikom obavljanja poslova doživljavamo ovakva neprijatna iskustva. Znamo koliko je teško psihički ostati pribran i ispoštovati zakonsku proceduru prilikom primene policijskih ovlašćenja. U ovom slučaju, pohvaljujem policijske službenike PI Čačak Bajić Borisa i Pavlović Mladena koji su uspeli da ovu intervenciju privedu kraju bez posledica po život i zdravlje svih prisutnih“ – na kraju je izjavio predsednik Sindikata srpske policije Lazar Ranitović.

Snimanje policijskih službenika prilikom obavljanja službenih zadataka dozvoljeno je ako pritom ne ometa njihovo postupanje. Deljenje takvih snimaka uvek je aktuelno na društvenim mrežama, gde korisnici, odnosno građani, kao kontrolori javne vlasti, u raznim debatama donose svoj sud o događaju na osnovu onog što vide, zanemarujući činjenično stanje. Jer, poznato je da snimak možemo posmatrati iz ugla koji želimo, odnosno iz ugla koji snimatelj želi da nam pokaže, kao što se to desilo u Čačku.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić