Beograd, 10.1.2018. godine – U Palati Srbija održan je prvi redovni mesečni sastanak Sindikata srpske policije sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima u MUP-u u 2018. godini. Radnom grupom, u odsustvu državnog sekretara Dijane Hrkalović, predsedavao je pomoćnik direktora policije Slobodan Malešić, a delegaciju SSP-a su činili predsednik Lazar Ranitović, zamenik predsednika Mile Lazarević, generalni sekretar Viktor Ratković i član Glavnog odbora Siniša Ćuk.

Razgovaralo se o sledećim temama:

1. Solidarna pomoć

 • Završena je 2017. godina, a nisu obrađeni svi zahtevi za solidarnu pomoć. U kom roku će ti zahtevi biti obrađeni, rešenja podeljena, a solidana pomoć isplaćena?
 • Dragan Cvetković, pomoćnik načelnice Sektora za ljudske resurse, upoznao je da su svi zahtevi za solidarnu pomoć iz 2016. godine završeni, a ukoliko se ipak desi da je nešto propušteno, to će se rešavati po hitnom postupku, odmah čim se Sektoru sugeriše. Smatra da razlog da ti zahtevi eventualno nisu rešeni može biti ili što neko nije dopunio traženu dokumentaciju ili ukoliko žalbena komisija poništi rešenje MUP-a i vrati predmet na ponovno odlučivanje.
 • U pogledu zahteva za solidarnu pomoć za 2017. godinu, gospodin Cvetković je prisutne informisao da je Sektor za ljudske resurse završio preko 3.000 predmeta, da je u preko 1.000 zahteva od podnosilaca zahtevao dopunu dokumentacije, te da će se svi nerešeni zahtevi za solidarnu pomoć iz 2017. godine rešavati svakodnevno, a da će isplate po biti ili mesečno ili kvartalno, zavisno od toga kako MUP bude opredeljivao sredstva za ovu namenu.
 • Istovremeno, Sektor će kontinuirano obrađivati zahteve za solidarnu pomoć iz 2018. godine, gde će se, zbog prirode zahteva (jednostavnost dokazivanja i fiksan iznos pomoći) najbrže biti rešavani zahtevi koji se tiču rođenja dece i smrti članova uže porodice zaposlenih. U pogledu isplate, takođe je planirano da se isplata vrši mesečno ili kvartalno.

2. Isplata novogodišnjih poklon-čestitki onima kojima to nije učinjeno

 • Proces isplate novogodišnje čestitke doneo je niz grešaka koje su donekle i razumljive. Neke su bile u korist radnika, ali su mnogo češće bile one na štetu zaposlenih.
  Kada će biti izvršena isplata novogodišnjih čestitki kolegama koji su to pravo ostvarili, a novac ipak nisu dobili krajem prošle godine?
 • I na ovo pitanje odgovor je dao gospodin Cvetković, rekavši da je tačno da je bilo grešaka, ali da su one razumljive jer je za veoma kratko vreme Sektor za ljudske resurse obradio podatke i izradio preko 80.000 rešenja po ovom osnovu. Navodi da su te greške uočene i da je Sektor reagovao poslavši depešu svim organizacionim jedinicama MUP-a da izvrše provere i dostave spisak kolega kojima novac nije isplaćen. Rok za dostavljanje podataka je 15. januar, nakon čega će biti izrađena rešenja, po osnovu kojih će biti vršena isplata.
 • Pomoćnik načelnik Sektora za materijalno-finansijske poslove Drago Bjelica je saopštio da se isplata ovih novogodišnjih čestitki može očekivati krajem januara.

3. Retroaktivni obračun i isplata radnog vremena provedenog u putu u OŽ Kraljevo

 • U Odredu žandarmerije u Kraljevu, u skladu sa dogovorom zaposlenih i poslodavca, planiran je retroaktivan obračun radnog vremena provedenog u putu za period od 1.12.2016. do 30.5.2017. godine i isplata novca po tom osnovu.
  Iako su od strane zaposlenih podneti zahtevi za sklapanje sporazuma o vansudskom poravnanju i sve to iz OŽ Kraljevo prosleđeno Sektoru za ljudske resurse na realizaciju, do današnjeg dana se ništa ne dešava. To, razumljivo, uzrokuje veliko nezadovoljstvo zaposlenih i ukoliko se dogovor uskoro ne realizuje, zaposleni će podneti tužbe, što će imati za posledicu dodatne troškove po MUP.
 • Dragiša Anđelković, šef Odseka za saradnju sa sindikatima, saopštio je da nema razloga za brigu i da će u narednih nekoliko dana početi potpisivanje tih sporazuma, na osnovu kojih će se posle vršiti isplata zaposlenima. Pojašnjava da je problem bio u tome što su pripadnici OŽ Kraljevo prethodno već bili podneli tužbu kojom je bio obuhvaćen i decembar 2016. godine, pa kako ne bi došlo do preklapanja tog meseca i kroz tužbe i kroz sporazum, izvršena je korekcija, pa će sporazumi biti sklopljeni za prvih pet meseci 2017. godine.
  Sektor za ljudske resurse ocenio je kao izuzetnu našu inicijativu kojom će biti ubrzano rešavanje ovog problema, posebno što će se na taj način izbeći nepotrebni sudski troškovi koji nikome nisu u interesu.

4. Nepravilno evidentirana pripravnost u OVS u Somboru – VSJ Apatin

 • U toj organizacionoj jedinici ne samo da nije ispravljena samovolja načelnika i zaposlenima isplaćeno realno ostvareno radno vreme u stanju pripravnosti za novembar 2017. već je isto to ponovljeno i u decembru. Gospodin se drznuo, samovoljno ili uz nečiju podršku u Sektoru za vanredne situacije, da ponovi falsifikovanje vremenika rada.
  Tražimo otklanjanje štete po zaposlene, tj. obračun i isplatu zarađenog, ali i pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti načelnika OVS u Somboru.
 • Pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije Goran Nikolić je saopštio da je po prijavi SSP-a SVS izvršio kontrolu, a da kontrolu uporedo vrši i Sektor unutrašnje kontrole. Navodi da je načelnik OVS u Somboru planom pripravnosti za septembar, oktobar i novembar 2017. godine bio predvideo da pripravnost vatrogasaca-spasilaca VSJ Apatin ne može preći 40 sati. Međutim, tamošnji v.d. komandira je načelniku OVS u Somboru dostavio na potpis naloge za pripravnost vatrogasaca-spasilaca prema kojima su vatrogasci-spasioci za te mesece ostvarili pripravnost reda veličine 160-170 sati. Kako je taj iznos sati izlazio iz okvira planiranog, načelnik OVS u Somboru je te naloge vratio naznačivši da se nalozi za pripravnost izdaju u okviru planiranog. Iz do sada utvrđenog činjeničnog stanja, Nikolić smatra da najverovatnije postoji odgovornost v.d. komandira VSJ Apatin jer je pokušao da evidentira pripravnost u iznosu višem od planiranog.
 • Predstavnici SSP-a su naglasili da je, sa stanovišta vatrogasaca-spasilaca potpuno irelevantno to koliko je planom pripravnosti bilo predviđeno sati pripravnosti, jer taj podatak vatrogascima-spasiocima nije bio poznat, pa im je stoga potrebno izdati naloge za pripravnost i izvršiti isplatu prema faktičkom stanju, tj. prema vremenu za koje je njima bila određena pripravnost (pisano ili usmeno).
 • Međutim, u vezi sa ovom temom nismo uspeli da usaglasimo mišljenje sa članovima Radne grupe, pa će ovaj slučaj biti tema i nekih budućih razgovora i sastanaka.

 

5. Depeša UGP 3/8 broj 02/18 od 4.1.2018 (oduzimanje telefona)

 • Dana 4.1.2018. godine UGP je poslala depešu kojom je naložena zabrana korišćenja mobilnih telefona, tableta i drugih privatnih elektronskih uređaja u kabinama na graničnim prelazima. Istovremeno ste komandirima stanica granične policije naložili da obezbede odgovarajuću prostoriju/prostor (metalnu kasu ili drugi pogodan, obezbeđen prostor) gde će policijski službenici prilikom otpočinjanja rada odložiti svoje uređaje, a nakon završetka rada ih preuzeti.
  Ovim povodom uputili smo dopis načelniku UGP za povlačnje ovde depeše, jer ne postoji zakonski osnov za oduzimanje uređaja. Uz to, time se smanjuje operativnost radnika, jer se nemali broj informacija od operativnih veza dobija putem mobilnih telefona u vreme trajanja smene. Saglasni smo da treba viršiti proveru rada policijskih službenika i da treba sankcionisati one koji se neprofesionalno odnose prema građanima i koriste mobilne telefone prilikom kontrole putnika i prtljaga, ali depeša u ovakvom obliku ne može opstati.
 • Predsedavajući Radnom grupom Slobodan Malešić je naglasio da je zbog enormnog broja podnetih pritužbi građana na rad policijskih službenika koji obavljaju graničnu kontrolu, a koje se odnose upravo na korišćenje mobilnih telefona i drugih multimedijalnih uređaja za vreme vršenja granične kontrole, predmetna depeša prosto iznuđena i da se ona neće povlačiti, već mora opstati u sadašnjem sadržaju.
 • Gospodin Malešić je naglasio da se zabrana korišćenja mobilnih telefona odnosi samo na kabine na graničnim prelazima i da će policijski službenici mobilne telefone odlagati u obezbeđene kase i druge prostore samo za vreme rada u kabinama, a da će u slučaju hitnih i drugih neodložnih poziva policijskog službenika koji radi u kabini privremeno zameniti drugi policijski službenik.
 • Međutim, i pored razumljivog cilja koji se želi postići ovom depešom, izneli smo protivljenje zahtevajući da se ukine naređenje odlaganja mobilnih telefona, već da se pojedinci koji svojim neprofesionalnim odnosom narušavaju ugled službe sankcionišu. Dakle, da se sankcionišu „izgrednici“, a ne „cela vojska“, ali je gospodin Malešić još jednom ponovio da UGP neće menjati sadržaj predmetne depeše.
 • Na postavljeno pitanje: Koji je zakonski osnov za oduzimanje mobilnih telefona – nismo dobili odgovor. Na pitanje da li će komandiri vršiti spoljni pregled zaposlenih u slučaju da zaposleni izjavi da ne poseduje mobilni telefon, iako ga poseduje i, ukoliko hoće – po kom osnovu? – dobili smo odgovor da to neće biti slučaj. Na pitanje da li će biti sankcionisani zaposleni koji izričito odbiju da odlože telefon, ali ga ne budu koristili u toku rada u kabinama, već ga budu držali u džepovima? – odgovor gospodina Malešića je bio odrečan, naglasivši da će se sankcionisati isključivo KORIŠĆENJE mobilnih i drugih multimedijalnih uređaja u kabinama.

6. Izmene i dopune Zakona o policiji

 • Kada se očekuje donošenje izmena i dopuna Zakona o policiji?
 • Od predstavnika Radne grupe smo informisani da je Predlog izmena i dopuna Zakona o policiji ušao u skupštinsku proceduru i da će biti usvojen u toku aktuelnog zasedanja Narodne skupštine, ali da se ne može znati tačan datum, jer to ne zavisi od MUP-a, već od dinamike rada Narodne skupštine

7. Otkup stanova u javnoj svojini

 • Novembra 2017. godine informisani da je radna grupa okončala svoj rad na izradi predloga uredbe kojom će biti regulisana predmetna materija, te će Vlada, nakon pribavljanja saglasnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva finansija, ovu uredbu usvojiti. Međutim, još uvek nema nikakvih dešavanja na tom planu. Gde je problem?
 • Dobili smo informaciju da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture još uvek nije dalo saglasnost na predloženi tekst uredbe, a da članovima Radne grupe nije poznat razlog, jer nemaju kontakt sa navedenim ministarstvom.

Takođe, zbog određenih sitnih nepravilnosti u radu dogovoreno je organizovanje posebnih sastanaka sa načelnicima policijskih uprava u Somboru, Kraljevu i Čačku.

Generalni sekretar SSP
Viktor Ratković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.