Danas je jedan od najsvetijih dana u Srpskom Pravoslavlju ”Božić”. To je jedan   od dana u godini kada bi trebali u miru, slozi, ljubavi sa pozitivnim mislima otpočnemo novu godinu sa nadom prosperiteta i napretka, da jedni drugima poželimo boljitak i napredak i  da u krugu svojih najmilijih provedemo ovaj sveti dan.

Svakako nije nam namera da remetimo ovaj dan i kvarimo Božićno raspoloženje, ali nemožemo svakako preći preko nekih tako jednostavnih i lako rešivih problema koje opet izazivaju ”oni”  BAHATI, OSIONI i SAMOVOLJNI. Oni koji misle da je MUP R.Srbije, njihova privatna služba, a policijski službenici njihovi podanici.

Sinoć u oči Badnje večeri u vremenu oko 18 sati, predstavnici SSP RC Zaječar dobili su telefonski poziv od svog kolege sa jednog posednutog objekta u blizini državne granice sa Bugarskom na području SO Knjaževac, koji je preko telefona zvučao ”zaleđeno”, koji je jedva smogao snage da kaže da se upravo sa kolegama vratio sa terena (bezbedonsonog punkta), koji je od posednutog objekta udaljen nekih petnestak kilometara. Takođe je naveo da su od posednutog objekta do bezbedonosnog punkta a potom i obratno bili preveženi vojnim teretnim vozilom ”TAM 110” u zadnjem delu tovarnog prostora na mobilnim klupama na spoljnoj temperaturi od -15 stepeni. Takođe je tom prilikom naveo da je jedan kolega već dobio temperaturu a da su svi ostali već sa simptomima vidljive prehlade. Takođe je naveo da je ovo više neizdržljivo i da su ovo stvarno nehumani uslovi za rad. Takođe nas je zamolio da ako imamo mogućnosti pokušamo da im obezbedimo i stavimo u fukciju korišćenja jedno službeno putničko-terensko vozilo, kako bi mogli nesmetano da izvršavaju postavljene bezbedonosne zadatke povodom ”migrantske” krize.

Na to predstavnici SSP RC Zaječar odmah su kontaktirali zamenicu načelnika PU Zaječar koja je prvobitno bila zgranuta i sa nevericom je slušala izneti problem, nakon čega je odmah organizovala ekipu Logistike PU Zaječar koja je došla pripremila putničko-terensko vozilo ”Ladu Nivu” i vozilo je već nakon sat vremena bilo doveženo na posednuti objekat. Napominjemo da na osnovu dobijenih informacija, načelnik obližnje PS Knjaževac na zahtev policijskih službenika u momentu upućivanja pripadnika IJP iz ove stanice odbio da ih uputi sa adekvatnim terenskim vozilom na petnesto dnevno izvršenje službenog zadatka i ako se džip ”Micubiši Pajero” nekoristi i ako je parkiran ispred obližnje stanice i najverovatnije zatrpan sa pola metra snežnog pokrivača. Svakako najbezbolnije i najprostije je prepustiti ljude da se sami o sebi staraju ili pak da se nakon naše intervencije i zalaganja zamenika načelnika PU Zaječar, vozilo doveze iz Zaječara koji je duplo dalji u odnosu na PS Knjaževac.  O ovakvim i sličnim primerima SSP je već stotinu puta upozoravao i o ovakvim i sličnim problemima možemo do sutra diskutovati vreme je da SSP već jednom ovakvim i sličnim ”rukovodiocima”  stane na put i da već jednom počne da se traži disciplinska a po potrebi i krivična odgovornost zbog  njihove BAHATOSTI, OSIONOSTI i SAMOVOLJE.

Svakao drage koleginice i kolege, nama za ovaj problem nije potrebna potpora u Ustavu, Zakonu o radu, Zakonu o zaštitu zdravlja na radu, Zakonu o Policiji….., smatramo da bi nama glavno uporište u ovoj situaciji trebala da bude ljudskost i svest, koja se nažalost kod pojedinih rukovodioca izgubila.

Predlog predstavnika SSP RC Zaječar je da se brzo i efikasno delovanje i sve opšte zalaganje zamenika načelnika PU Zaječar Sanje Dimitrijević javno u kabinetu ministra pohvali sa namerom nagrađivanja iz razloga što ne samo u ovoj, već sigurno u još stotinak prethodnih puta ista je odgovorila na svaki naš zahtev i problem, sa uvek iznađenim rešenjem i to brzo i efikasno. Svakao takav rad, trud zalaganje i kolegijalno uvažavanje je potrebno ceniti, pohvaliti i nagraditi.

NAŽALOST OVO JE SAMO JEDAN OD PRIMERA, KOLIKO IH JOŠ TRENUTNO IMA I SA KAKVIM SE JOŠ PROBLEMIMA SUSREĆU NAŠE KOLEGINICE I KOLEGE PRILIKOM RADNIH ANGAŽOVANJA IJP U KZB, SEKTORIMA A, B I V?

DA NE BUDE DA SMO SAMO KRITIČKI NASTROJENI, PODSETIĆEMO VAS NA PRETHODNO NAŠE ZALAGANJE, RAD, TRUD  NA POBOLJŠANJU OSNOVNIH USLOVA RADA I BORAVKA PRIPADNIKA IJP U SEKTORU ”V”:

Od početka radnog angažovanja zajedničkih snaga Vojske i Policije, Sindikat srpske policije Regionalni centar Zaječar i Regionalni centar Bor uzeli su aktivno učešće sa Komandom zajedničkih snaga u Zaječaru na poslovima vezanim za poboljšanje osnovnih sanitarno-higijenskih uslova za boravak pripadnika Vojske i Policije na posednutim objektima bivših karaula i privremenim objektima (u okviru seoskih domova kultura….). Efekat našeg združenog rada na poboljšanju uslova boravka u okviru pomenutih objekata, najviše je vidljiv na bivšoj karauli ”Bezdanica” na području grada Zaječara.

Na pomenutom objektu za veoma kratak vremenskih period od nekih desetak dana uspeli smo da rešimo sledeće infrastrukturne probleme:

  • stavimo u funkciju elektro mrežu u samom objektu, osposobimo rasvetu van objekta,
  • osposobimo elektro napajanje kaptaže, osposobimo elektro napajanje grejnog sistema, osposobimo vodovodnu mrežu od kapataže do objekta karaule,
  • stavimo kanalizacionu i vodovodnu mrežu u funkciju,
  • rešimo vodoinstalaterske radove u okviru toaletne mreže objekta i uđemo u završnu fazu rešavanja grejne mreže u objektu i
  • Izvršimo dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju samog objekta karaule, kaptažnog bazena i vodovodne mreže.

Sumirajući sve ovo smatramo da je za ovako kratak vremenski period učinjeno mnogo toga na poboljšanje osnovnih uslova za boravak pripadnika zajedničkih snaga. Svakako naša misija u pomenutom periodu nije bila samo osposobljavanje i stavljanje u funkciju karaule ”Bezdanica”, već smo svakako pružali i svaki vid pomoći i potrebne logistike i za ostale objekte na području granice sa R.Bugarskom od područja opštine Knjaževac do područja opštine Negotin i to:

-uticali smo na preseljenje privremenog objekta iz s.Ošljane u Vitkovac, na osposobljavanju toaletnog dela obezbeđivanjem dva bojlera i tuševa kao i na revitalizaciji kanalizacionih odvoda a sve uz pomoć opštine Knjaževac;

-na privremenom objektu u Selačkoj rešavano je pitanje revitalizacije kanalizacionih odvoda uz pomoć opštine Knjaževac;

-na privremenom objektu u s.Veliki Izvor obezbeđena su dva bojlera uz pomoć grada Zaječara;

-na karauli Gradskovo uticali smo na pokretanje rešavanje problema u vodo snabdevanju te je karaula dobila vodo snabdevanje sa seoskog vodovoda, na rešavanju problema u elektro snbdevanju te je rešen problem dovođenjem elektro mreže do samog objekta, obezbeđen je jedan bojler i jedan frižider uz pomoć opštine Majdanpek, a data je i ispomoć na elektro radovima,

-zbog evidentnog problema i loših uslova na karauli Braćevac i nemogućnosti adaptacije iste, uz posredovanje Gradske uprave grada Zaječara ka opštinskoj upravi u Negotinu u momentu pisanja ove objave dobili smo potvrdu da je dobijena potrebna saglasnost za izmeštanje ljudstva sa karaule Braćevac na novu lokaciju u s.Crnomasnica i realizacija je u toku.

Sem ovoga od strane predstavnika RC Zaječar i RC Bor u više intervala vršeni su obilasci pomenutih objekata i ljudstva.

Veliku zahvalnost dosadašnjoj  podršci dugujemo lokalnim samoupravama grada Zaječara, opštini Knjaževac, Negotin i Majdanpek, RTB Bor, EPS ED ”Jugoistok”, JP Vodovod Zaječar, JP ”Direkciji za izgradnju” Zaječar, JKSP Zaječar, privrednim subjektima i pravnim licima sa područja grada Zaječara i pomenutih opština, kao i na maksimalnoj mobilnosti i radnom angažovanju Komande zajedničkih snaga u Zaječaru.

Iz napred pomenutog svakako možemo doneti zaključak da su se uslovi boravka na pomenutim objektima svakako poboljšali u odnosu na uslove koje smo zatekli  prilikom prvih obilazaka  na početku radnog angažovanja zajedničkih snaga.

SINDIKAT SRPSKE POLICIJE
REGIONALNI CENTAR ZAJEČAR

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.