Skip to main content

Посебна накнада за рад са мигрантима – Жалба Поверенику


Никада овако није било тешко изборити се за основна права запослених у Министарству унутрашњих послова. Неправда је на сваком кораку, а њу прати дискриминација у скоро свим облицима. Потпомогнути репрезентативним синдикатом, појединци у Министарству унутрашњих послова који „ведре и облаче“  „руше све пред собом“ и не марећи за последице настављају са кршењем прописа где се доводи до омаловажавања, потцењивања рада и деморалисања запослених.  И овај случај није изузетак.  О њему смо писали, али пре читања овог текста, пожељно је упознати се са проблематиком Министре, помешали сте бабе и жабе.

Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић послао је Секретаријату МУП-а – Одељењу за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Захтев за добијање информација, односно достављање спискова запослених, који су ангажовани на раду са мигрантима у команди заједничких снага у Нишу, Штабу у Врању, односно ангажовани у КЗБ у Штабу у Куршумлији, а исплаћивана им је посебна накнада у износу од 1.800 динара за сваки дан рада. Сматрамо да у периоду  01.08.2016 – 01.04.2017. године, до када је важила Одлука министра 6368/2016 – 2, нико од ангажованих у команди у Нишу и Штабовима у Врању и Куршумлији, није испунио основне услове за стицања права на исплату посебне накнаде, већ су искључиво стекли услове за добијање дневнице у износу од 150, односно 75 динара.

Када смо, једном приликом, на састанку у Кабинету ове ствари предочили представницима послодавца, неко од стручњака се досетио и министру предложио или доставио, свеједно, предлог промене Одлуке. Тада су посебним тачкама, на кварно, убацили команду и Штабове, на уштрб запослених у ПУ Врање и ПУ Сремска Митровица, којима је том приликом ускраћено право на посебну накнаду, а за разлику, од горе поменутих, фотељаша, они су били и дан данас су ангажовани у специфичним подручјима, на терену, директно у контакту са мигрантима. Одлуку је министар потписао, вероватно сматрајући да је добио потпуне и тачне информације, не знајући да је оштетио велики број оних који стварно, у отежаним условима, на специфичним подручјима, раде са мигрантима.

Од овлашћеног лица из Секретаријата за поступање по информацијама од јавног значаја госпође Јасмине Васиљевић, добили смо крајње чудно одбијајуће решење са позивањем на акт Кабинета министра одбране, наређења начелника ГШ ВС и наређења команде заједничких снага. Сва три документа носе ознаку „строго поверљиво“. У образложењу се још позива на Закон о тајности података, на могућност нарушавања интереса Р. Србије, угрожавање живота полицијских службеника. На овај начин обесмишљена је основна намера нашег Захтева, где нам нису биле потребне информације везане за Министарство одбране, нити осетљиви подаци који могу угрозити живот полицијских службеника. Потребна су нам имена и презимена запослених којима је исплаћивана посебна накнада, а нису стекли право на њу, јер нису радили са мигрантима, седели су, и још увек седе у топлим канцеларијама у Нишу, Врању и Куршумлији, која нису дефинисана као специфична подручја. Потребне су нам информације ради подношења кривичних пријава зато што постоје индиције да су на овај начин одређена лица оштетила буџет Р. Србије!

Након овога, од стране Синдиката српске полиције, послата је Жалба Поверенику за информације од јавног значаја, господину Родољубу Шабићу, са циљем да наложи МУП-у и да нам достави ове податке, како би могли да докажемо дискриминацију над полицијским службеницима ПУ Врање и ПУ Сремска Митровица, а затим и поднесемо одговарајуће пријаве. Од Повереника очекујемо да ће и у овом случају свој посао обавити професионално.

А до тада, настављамо борбу против неправде и дискриминације.

Служба за информисање ССП