Vranje, 14.09.2016. godine – Delegacija Sindikata srpske policije u sastavu predsednik SSP Lazar Ranitović, zamenik predsednika SSP Mile Lazarević, generalni sekretar SSP Viktor Ratković i član GO SSP Srđan Jović boravili su u dvodnevnoj poseti u Vranju i Nišu u cilju upoznavanja sa novopostavljenim rukovodiocima u nekoliko organizacionih jedinica i rešavanja problematike zatečene iz ranijeg perioda, a koju su, nažalost, oni nasledili.

Preševo, 10,00-11,00 časova – Održan je sastanak sa novopostavljenim načelnikom Policijske stanice Preševo Haliti Bekimom na kome su prisustvovali predsednik RC Vranje Zoran Stojčić i član GO RC Dejan Tasić. Predsednik SSP Lazar Ranitović se zahvalio načelniku na do sada pokazanoj saradnji sa SSP, sa očekivanjem da će i u budućem periodu ona biti na zadovoljavajućem nivou, kako bi zajedničkim snagama prevazišli goruće probleme  koje muče zaposlene u toj PS – veliko opterećenje pri radu sa migrantima, nemogućnost nagrađivanja svih koji to zaslužuju, nedostatak službenih vozila i td.

Načelniku je od strane Dejana Tasića izneto nezadovoljstvo zaposlenih koji rade u redovnim patrolama, gde je prilikom svakodnevnih intervencija oko migranata njihov obim posla znatno povećan, da po instrukciji MUP-a oni nemaju pravo na posebnu naknadu, bez obzira što su u kontaktu sa migrantima i da se osećaju diskriminisano u odnosu na ostale kolege. SSP se jedini već godinu dana na sve načine bori da se ova nepravda ispravi bez pokretanja sudskih postupaka, nažalost, ne nailazimo na razumevanje, a sve zbog nečije samovolje, tvrdoglavosti, a možda i neznanja.

Dat je konstruktivan predlog, koji je od strane načelnika prihvaćen, da se počevši od ovog meseca, svi oni koji ispunjavaju gore navedene uslove oni mesečno nagrađuju u tzv “krugu” (izmeseca u mesec drugi ljudi) povećanjem koeficijenta plate.

Predsednik SSP Lazar Ranitović je upitao načelnika zašto nije rešen problem toaleta, gde oko 200 zaposlenih u ovoj  policijskoj stanici ne može koristiti toalet zbog problema za mokrim čvorom. Načelnik je odgovorio da u saradnji sa PU Vranje šalju zahteve i urgencije prema Direkciji policije kako bi obezbedili određena novčana sredstva da se to reši, ili da daju predlog drugačijeg rešenja. Ali sve to stoji u mestu. Kako rešenje ove neprijatne i sramotne sitaucije nije ni na pomolu Lazar Ranitović je obećao da će SSP na sledećem sastanku sa poslodavcem upitati nadležne ko to koči, zašto se ništa ne čini po ovom pitanju i naći modus rešenja radi popravke mokrog čvora.Rujan, 11,30-12,30 časova – Održan je sastanak sa najvišim rukovodstvom RC GP prema R.Makedoniji, na čelu sa načelnikom Draganom Lazarevićem. Osim ranije pomenutih aktivista, SSP su na ovom sastanku predstavljali i predsednik SG RC Preševo Nebojša Simijonović i član sindikata Dejan Ristić.

Na početku sastanaka predsednik SSP Lazar Ranitović se zahvalio načelniku na odvojenom vremenu i dodao da smo svesni sa kojim obimom posla i problematikom sa migrantima se ovaj Regionalni centar susreće i kako ne bi dužili sastanak dogovoreno je da glavna tema budu naknade za rad sa migrantima i ishrana shodno Odlukama ministra. Upitali smo načelnika zašto ne postupa u skladu sa Odlukama ministra 01 Broj 12188/2015 od dana 09.11.2015. godine i  01 Broj 6368/2016 od dana 26.07.2016. godine gde su utvrđeni osnovni uslovi za dobijanje posebne naknade: specifična područja i rad sa migrantima? Zašto ne pošalje Predlog za dobijanje posebne naknade samo za one policijske službenike koji rade u mešovitim patrolama sa Vojskom na ovim područjima?  Kao i ranije, dobili smo objašnjenja tipa: „To je njihov redovan posao i njima ne sleduje posebna naknada“, „Ne mogu bez instrukcije ili naređenja nekog odozgo to da urade“ i slično, ali generalno, čovek više nije nadležan po ovim pitanjima, od poslednjih izmena Odluke.

U gore pomenutim Odlukama ministra koje su važile do 01.08.2016. godine ne postije termini „matična jedinica, redovan rad“  i sl, niti bilo koja druga ograničenja u pogledu poslova i smatramo da su ovakvim načinom razmišljanja i tumačenja policijski službenici oštećeni i diskriminisani.

Predsednik SG RC Preševo upitao je načelnika Lazarevića: „Da li su poslati predlozi za dobijanje posebne naknade isključivo za starešinski kadar angažovan u Štabu, sa sedištem u Vranju, a koji je formiran na osnovu Zaključka Vlade R.Srbije? Dobili smo odgovor da njima sleduje posebna naknada.  I začudili se…

Predsednik RC Vranje Zoran Stojčić je izneo dve činjenice:  Kao specifično područje Vranje se ne pominje u Odluci ministra i starešinski kadar nije upućen u specifična područja, već ti ljudi sede u Štabu sa sedištem u Vranju i dodao da je ovo veliki propust rukovodstva RC  i diskriminacija prema onim policijskim službenicima koji rade u neposrednom kontaktu sa migrantima i da će SSP od poslodavca tražiti pojašnjenje, pokretanje i ispitivanje nečije odgovornosti zbog ovoga.

Nebojša Simijonović se nadovezao na ovo i tražio od rukovodstva RC da pošalju trebovanje za dvodelni lanč paket za one policijske službenike koji rade sa migrantima. Šef KPDG i OBDG Miloš Jović je dao odgovor da je za to potrebno odobrenje Direktora policije, nevezeano za Odluku.

Član SSP, radnik SGP Trgovište Dejan Ristić, izneo je niz nelogičnosti koje se tiču mešovitih patrola u Trgovištu. Policijski službenici SGP Trovište i SGP Bujanovac u odnosu na pripadnike Vojske ne dobijaju posebnu naknadu, hranu, vodu, nemaju svoje vozilo, postupaju isključivo po njihovom naređenju, sačinjavaju pismena i td.


Bujanovac, 12,45-13,45 časova – Održan je sastanak sa novopostavljenim rukovodiocima u Policijskoj stanici Bujanovac – načelnikom PS Goranom Savićem i komandirom PI Ivicom Tasićem. Od strane predsednika SSP Lazara Ranitovića iznete su pohvale na njihov rad i dodao da je SSP upoznat sa činjenicom da je, u ovom trenutku, PS Bujanovac jedna od najopterećenijih organizacionih jedinica u MUP, sa veoma kompleksnom problematikom. Razlozi su sledeći: mnogobrojna udaljena i isturena Policijska odeljenja, administrativni prelaz, nekoliko udaljenih punktova, svakodnevna IJP angažovanja, nepopunjenost i manjak ljudstva, a da pri tome stanica ima samo jedno ispravno terensko vozilo.  Komandir i načelnik imaju dosta problema kako to sve uklopiti u jednu celinu, sa jedne strane 24 časa pokriti sve pozicije sa manjkom ljudstva, sa druge svakodnevno slati desetak pripadnika IJP u Prihvatni centar u Preševu, i sve to postići jednim vozilom a uz to da se ne ometa normalno funckionisanje ostalih delatnosti u PS (patrolna ,sektorska, OKP…).  Načelnik i komandir su se zahvalili Sindikatu srpske policije na razumevanju, saradnji  i pomoći prilikom iznošenja ovih problema poslodavcu i dodali da nam je u narednom periodu prioritet hitnost u nabavci terenskih vozila za prevoz policijskih službenika na pomenute pozicije. Ovo će biti jedan od prioriteta SSP u daljem radu, obećao je predsednik SSP Lazar Ranitović.


Vranje, 14,00 – 15,00 časova. Održan je sastanak sa novopostavljenim rukovodstvom Policijske uprave Vranje, načelnikom PU Igorom Živkovićem i načelnikom Odeljenja policije Nenadom Markovićem.

Predsednik SSP Lazar Ranitović izneo je niz pohvala na račun novog rukovodstva u PU Vranje, gde su za kratko vreme uspeli da reše nekoliko radno-pravnih stvari nasleđenih od prethodnika, a koje je u dogovoru sa Direkcijom policije, SSP tada i pokrenuo:  višak radnih sati, raspored rada dva dana unapred, izdavanje naloga za prekovremeni i pripravnost, posebna naknada i td.  Međutim ostalo je nerazjašnjeno zašto se u nekoliko udaljenih organizacionih jedinica PS Bosilegrad i PS Trgovište i dalje nastavlja sa starom praksom!?  Predsednik SG Bosilegrad Aca Stamenkov je to potvrdio i izneo niz stvari gde je očigledno kršenje prava zaposlenih: višak sati kao posledica loše organizacije rada, nepravljenje rasporeda rada za dva dana unapred, opterećenost sa IJP angažovanjima, loša saradnja komandira sa sindikatima i td.

Načelnik PU Vranje Igor Živković se zahvalio na pohvalama od strane SSP i dodao da ima još mnogo toga da se radi i ne mogu se odjednom rešiti svi problemi koje je nasledio od prethodnog rukovodstva. I pored toga nastaju novi jer je PU Vranje opterećena svim dešavanjima oko migranata, blizinom državne granice, postojanjem mnogobrojnih prelaza, i da funkcioniše sa malim brojem ljudstva  i vozila. Rukovodstvo PU čini sve da obezbedi nekoliko vozila koja su  hitno potrebna, od  Direkcije policije su dobili obećanja, ali to ide sporo i zbog toga pokušavaju na sve načine da od Direkcije za oduzetu imovinu dobiju dva vozila, koja neće zakrpiti sve rupe, ali svakako će biti velika pomoć.

Predsednik SSP Lazar Ranitović je rekao da skoro svakog meseca  u Kabinetu ministra potenciramo ovo pitanje i da smo od pomoćnika načelnika Uprave policije Nebojše Joksimovića dobili obećanje da će PU Vranje za potrebe PS Preševo i PS Bujanovac dobiti četiri škode i eventualno jedno terensko vozilo. Ali znamo da su u MUP-u problem finansije i da moramo čekati da se ovo obećanje ispuni.

Predsednik RC Vranje Zoran Stojčić zahvalio je načelniku PU Vranje na pomoći prilikom rešavanja problematike sa viškom sati, razumevanju i konstantnom nastojanju da se i preostali problemi zaposlenih reše. Još jedan dokaz njegovog profesionalzima je to da je SSP RC Vranje za “pet minuta”  dogovorom i brzom organizacijom uspeo da od PU Vranje dobije službeni autobus i vozilo radi učešća na Policijadi “Zlatibor 2016”. Apostrofirao je činjenicu da je za kratko vreme načelnik PU Vranje, na zahteve SSP, preduzeo mere i radnje iz nadležnosti prema određene starešinama koje učestalo krše prava radnika već godinama , što prethodno rukovodstvo nije uspelo godinama.

Zaključak na kraju ove posete je sledeći: Profesionalnost, znanje, stručnost, iskustvo i spremnost da se uhvate u koštac sa nagomilanim problemima su sinonimi novog rukovodstva PU Vranje, PS Bujanovac i PS Preševo. Sa njima zajedno, očekujemo da PU Vranje bude jedna od vodećih PU u pogledu rezultata rada i poštovanja prava radnika. Jednostavnije rečeno – pravi ljudi su na pravim mestima.


Vranje, 16,00 -18,00 časova. Predsednik SSP Ranitović sa svojim njabližim saradnicima, održao je radni sastanak sa aktivistima svih Sindikalnih grupa koje rade u okviru Regionalnog centra Vranje. Izvršena je analiza dosadašnjeg rada, konstatovan napredak u svim segmentima funkcionisanja sindikata na teritoriji PU Vranje, koja poslednjih godina nije ni malo jednostavna za rad ni policije niti sindikata. Izrazio je zadovoljstvo angažovanjem i požrtvovanošću pojedinih aktivista koji svakodnevno dokazuju zašto je SSP sindikat sa ugledom i poštovanjem među zaposlenima. Izneo je planove rada sindikata na globalnom nivou i preneo jedinstveni stav Glavnog odbora – pošten rad, iskren odnos prema članovima, pravna pomoć i zaštita – bez “kupovine” potencijalnih članova ispraznim obećanjima i lažima, to je oduvek krasilo SSP i nastavićemo sa takvim radom i ubuduće. Naglasio je i potrebu strogog poštovanja i pridržavanja akata Sindikata – statuta i Pravilnika o materijalno-finansijskom poslovanju, pre svega. Sindikat je tu da pomogne svojim članovima i svojim aktivistima a ne da finansira MUP, kupuje klime, informatičku i drugu opremu.

Aktivisti RC Vranje su izneli svoje viđenje razvoja sindikata na lokalnom nivou kao i plan daljih aktivnosti na omasovljenju članstva kao osnovnom preduslovu za još čvršći nastup prema rukovodstvu Policijske uprave. Već sada smo najbrojni sindikat u ovoj upravi, ali prostora za dalji napredak ima sasvim dovoljno.


15.09.2016. gosine, – Delegacija SSP je i narednog dana u jutarnjim satima nastavila obilazak RC Vranje, tako da su predsednik Lazar Ranitović i član GO Srđan Jović posetili Policijsku stanicu Bosilegrad gde su razgovarali sa rukovodstvima PS i naše sindiklane grupe. Konstatovani su problemi koji najviše opterećuju normalan rad i funkcionisanje navedene organizacione jedinice i zaposlenih u njoj. Sindikat srpske policije će iskoristiti sav svoj potencijal kako bi se problemi makar ublažili ako ne i uklonili u potpunosti.

Za to vreme, zamenik predsednika Mile Lazarević i generalni sekretar Viktor Ratković su, u društvu predsednika RC Vranje Zorana Stojičića, posetili Dejana Janjića, predsednika sindikalne grupe Vranje, na njegovom radnom mestu u zgradi policijske uprave i na licu mesta se uverili u jako loše uslove rada na upravnim poslovima, bez klima pa čak i prozora na pojedinim prostorijama, što smatramo nedopustivim.

“Jumko”, 12,00 – 13,00 časova, – U prostorijama nekadašnjeg privrednog giganta održana je velika humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Aktivisti RC Vranje, među kojima je svakako najaktivniji višestruki davalac Dejan Tasić, uzeli su aktivno učešće u akciji kao i nebrojeno mnogo puta do sada. Više od 40 policijskih službenika, organizovano u grupi, većinom u uniformi, odazvalo se pozivu i dalo krv. Među mnogim policajcima-davaocima treba posebno pomenuti načelnika PS Preševo Haliti Bekimai PS Bujanovac Gorana Savića, koji su ovim postupkom dali primer podređenima i pokazali da su uvek uz njih i narod.

Naši aktivisti, zamenik predsednika sindikata i generalni sekretar, ovog puta nisu dali krv ali su posetili kolege i dali im podršku. U razgovoru sa organizatorima akcije “Koce zauvek” i sa marketing menadžerkom Telekoma, kao jednim od donatora akcije, dobili smo niz pohvala za Dejana Tasića i ostale kolege iz našeg sindikata. SSP će u budućnosti na razne načine još aktivinije uzeti učešće u ovakvim akcijama koje su zaista za svaku pohvali. Polcijski službenici su inače poznati kao humani ljudi tako da veliki odziv nikoga ne treba da čudi.


Niš, 15.09.2016. godine,14,00 časova – Pomenuta delegacija SSP sa predsednikom na čelu, izvršila je obilazak i RC Niš, gde je u sedištu policijske uprave razgovarala sa predsednikom tog regionalnog centra Slavišom Dejanovićem, kao i sa zainteresovanim kolegama uprave, nevezano za sindikalnu pripradnost. Kao i svuda, i ovde su ljudi imali da nam iznesu niz problema i poteškoća sa kojim se susreću u svakodnevnom radu, počev od problema materijalne prirode, dotrajale opreme i nedostatka osnovnih sredstava za rad, pa do međuljudskih odnosa izazvanim nerazumevanjem starešinskog kadra u pojedinim delovima uprave.

Prilikom razmatranja planova za dalji rad našeg regionalnog centra u Nišu, na omasovljenju članstva i daljem unapređenju funkcionisanja sindikata, došlo se do zaključka da je sindikatu, u ovako velikoj upravi, neophodna pomoć administrativnog radnika. Dogovoreno je da u što skorije vreme sindikat zaposli jednog radnika koji bi radio u kancelariji u Nišu, a pokrivao bi sve naše Regionalne centre u istočnoj i južnoj Srbiji: Niš, Zaječar, Bor, Prokuplje, Leskovac, Pirot i Vranje.

Merošina, 16,00 časova, – Kao završetak ove radne posete rukovodstva sindikata Vranju i Nišu, održan je zajednički sastanak aktivista i rukovodstava nekoliko Regionalnih centara: Bor, Zaječar, Niš i Leskovac. Na ovom iscrpnom sastanku, koji je potrajao zaista dugo, govoreno je o svemu onome što muči i zanima naše aktiviste na terenu. Skoro puna tri časa na pitanja su odgovarali predsednik Ranitović, zamenik Lazarević i generalni sekretar Ratković, a tu su bila i dvojica članova GO sindikata iz tih regionalnih centara Andrija Jering i Srđan Jović.

Kako smo u svakodnevnom radu mahom fokusirani na probleme običnih članova, na neki način zanemarujući naše aktiviste, ovo je bila idealna prilika da oni predstave svoje probleme i poteškoće sa kojima se susreću u radu – bilo da ti problemi dolaze od starešina bilo usled delovanja drugih sindikata, koji često nemaju svoj identitet i ideje, pa im je pretežni deo aktivnosti usmeren na ometanje našeg rada. Predsednik Ranitović je naveo da je izuzetno zadovoljan zalaganjem aktivista i funkcionisanjem većine ovi regionalni centara, ali da za napredak rada uvek ima prostora. O zaključcima i realizaciji napravljenih planova bićete redovno izveštavani kroz nastavak aktivnosti na terenu.


Radnim sastankom u Merošini završena je poseta rukovodstva sindikata ovom delu Srbije. Raspored je bio zgusnut, tempo ubrzan i naporan, ali je poseta bila višestruko korisna. Naši aktivisti na terenu su imali priliku da u direktnim razgovorima rukovodstvu sindikata prenesu svoje utiske i probleme. Predsednik i njegovi saradnici su imali dobru priliku da bolje upoznaju situaciju na terenu sa velikom problematikom u vezi sa imigrantskom krizom, da lokalnim starešinama i aktvistima pruže podršku i daju savete. A mnogi od uočenih problema u funkcionisanju službe, koji iz raznih razloga ne stižu do Direkcije policije i vrha MUP, ovoga puta će biti verno preneseni, odnosno izloženi na sastancima u Kabinetu ministra. Praksa ovakvih grupnih sastanaka sa aktivistima više komšijskih regionalnih centara SSP biće nastljena.

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.