Sombor – Dana 3.4.2018. godine održan je sastanak sa načelnikom PU Sombor gospodinom Sašom Dmitrašinovićem. Sindikat srpske policije predstavljali su predsednik Lazar Ranitović, član Glavnog odbora i predsednik RC Sombor Boban Đorđić i predsednik Statutarne komisije i zamenik predsednika RC Sombor Aleksandar Mraović.

Predmet sastanka bile su sledeće teme:

 1. Nepoštovanje depeše ministra dr Nebojše Stefanovića broj 01-15/2016-47 od 9.5.2016. godine kojom je propisana obaveza rukovodilaca da na oglasnim tablama istaknu imena i prezimena policijskih službenika kojima je uvećan koeficijet zarade po osnovu rezultata rada, i to najkasnije do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec. Osim što se na ovaj način krši izričita pisana naredba ministra, time se prouzrokuje nezadovoljstvo zaposlenih u PU Sombor.
  Načelnik PU Sombor je saopštio da nije bio upoznat sa ovim problemom, nakon čega je na kolegijumima naloženo rukovodiocima organizacionih jedinica da ubuduće o roku na oglasnim tablama istaknu spisak nagrađenih policijskih službenika. Ukoliko se propust ponovi, načelnik će, nakon obaveštenja od strane predstavnika SSP-a odmah reagovati.
 2. Nepoštovanje obaveze sastavljanja rasporeda rada 48 časova unapred u PS Apatin, PS Kula i PS Odžaci, tj. u svim organizacionim jedinicama PU Sombor, osim u PI Sombor. Na ovaj problem je ukazivano i ranije načelniku Dmitrašinoviću, ali nije došlo do pomaka.
  Takođe, ne poštuje se obaveze u pogledu dnevnog odmora, tj. odmora između smena. Naime, u Apatinu, Odžacima i Kuli neretko policijski službenici nemaju 12-časovni odmor između smena, čime se grubo krše njihova prava.

  Dmitrašinović je rekao da će ovaj problem biti prevaziđen i da se ubuduće neće ponavljati, dodajući da u određenim situacijama, odnosno vanrednim okolnostima nije moguće uvek ispuniti obavezu sastavljanja rasporeda rada 48 časova unapred, ali da su te situacije i događaji retki, pa da, osim u takvim situacijama, rukovodioci moraju sastavljati raspored rada 48 časova unapred.

  Predstavnici delegacije SSP-a ukazali na to da se zakonski i podzakonski propisi moraju sprovoditi samoinicijativno, a ne tek nakon što na njihovo nesprovođenje ukažu predstavnici SSP-a. Takođe, neretko je slučaj da se nakon takvog ukazivanja, te odredbe primenjuju određeni period, a da se potom prestane sa tim, na taj način što se sastavljaju tzv. „predlozi raspreda rada za drugi dan“, što je potpuno nepoznata pravna kategorija, pa se zaposleni opet drže u neizvesnosti, jer ne znaju kada će raditi, jer je taj „predlog“ nesiguran i podložan čestim promenama, pa moraju pozivati i interesovati se da li je došlo do promena. Takav način postupanja ne predstavlja ispunjenje ove obaveze, već očigledno njeno izvrgavanje i kršenje prava zaposlenih.

  Načelnik se izjasnio da mu ovi podaci nisu bili poznati, složivši se da je takvo postupanje nedopustivo, te da će skrenuti pažnju svim rukovodiocama. Istovremeno je izrazio razumevanje za zaposlene, jer je veoma bitno i važno da zaposleni znaju raspored rada kako bi planirali privatne aktivnosti i obaveze. Dogovoreno je da ukoliko dođe do kršenja ovoga prava, načelnik PU bez odlaganja bude obavešten od strane aktivista SSP-a, a da će on u tom slučaju preduzeti konkretne mere.

 3. U vezi sa postupanjem po prijavama za krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194. Krivičnog zakonika policijski službenici su upućivani na obuku za rad, kojom prilikom su dobili sertifikate. Dobijanje tih sertifikata predstavlja i dužnosti tih policijskih službenika da postupaju po takvim prijavama. Međutim, u PU Sombor obradu ovih predmeta permanentno vrše patrole, odnosno policijski službenici bez sertifikata, a koji su već opterećeni raznih drugim obavezama (zahtevima tužilaštava, sudova u drugih organa) i svakodnevnim intervencijama na terenu.
  U konkretnom slučaju policijski službenik je potrebno da sastavi dva obrasca i službenu belešku, te da obezbedi lica postupajućem sertifikovanom policijskom službeniku koji je dužan da obradi lica i sastavi adekvatna pismena uz eventualno izricanje zaštitne mere, a što u Apatinu i Odžacima nije slučaj. U Somboru i Kuli se ispravno postupa, osim ukoliko su, u izuzetnim (opravdanim) slučajevima, već angažovani sertifikovani policijski službenici. O ovome je upoznat načelnik OP PU Sombor Mile Suzić koji je rekao da će preduzeti potrebne mere i otkloniti nepravilnosti, ali po tome nije ništa urađeno, pa se i dalje postupa na neadekvatan i nepropisan način.
  Problem nasilja u porodici je problem društva te u tom smislu zakonodavac je sistemski uredio kako zakonski okvir tako i način postupanja državnih organa, među kojima je i policija. S tim u vezi upućivani su policijski službenici na posebne obuke kojom prilikom su uspešnim završetkom stekli sertifikate iz ove oblasti i u potpunosti su obučeni za obavljanje tih poslova.

  Načelnik se složio da jedino i isključivo sertifikovani radnici moraju obavljati ove zadatke i poslove i da će ovaj problem biti rešen i ispravljen. Boban Đorđić je pitao da li je planirano dodatno upućivanje policijskih službenika na obuku za dobijanje sertifikata za rad u vezi sa krivičnim delom Nasilje u porodici i predložio da, ukoliko nije planirano, da se planira upućivanje kako bi se policijski službenici koji obavljaju ovaj posao rasteretili, a s obzirom na to da su preopterećeni ovim poslovima, jer je većina događaja koji se prijavljuju dežurnoj službi upravo iz domena nasilja u porodici. Na taj način bi ovaj problem bio prevaziđen.

 4. U Policijskom odeljenju Stanišić (PI Sombor) toalet nije u upotrebi više od godinu dana. Napokon je stavljen u funkciju pošto su više puta rukovodioci izveštavali načelnika PU Sombor, a lokalna samouprava, odnosno MZ Stanišić, je upućivala dopise načelniku s obzirom na to da su fekalije koje su se nagomilale u septičkoj jami počele da otiču van dvorišta u odlivni kanal koji se nalazi na ulici, što je i kažnjivo. Zaposleni i stranke, odnosno građani koji dolaze u PO Stanišić bili su onemogućeni da obave fiziološke potrebe, naročito osobe ženskog pola, te su prinuđeni da odlaze u obližnje ugostiteljske objekte, objekat mesne zajednice i apoteku. Sada kada su obezbeđeni osnovni higijenski uslovi za bezbedan i normalan rad potrebno je da se angažuje određeno pravno lice koje izvodi građevinske radove pošto preduzeće koje je obavljalo sanaciju vrši samo vodovodne i kanalizacione popravke, ali ne i građevinske, pa posao nije okončan u smislu da su ostali neizbetonirani delovi dvorišta i unutrašnjosti objekta na mestima gde je sanirana odvodna kanalizaciona cev, te postoji opasnost da će ući razni insekti i glodari čime bi se dodatno narušili higijenski uslovi.
  Načelnik je izjavio da će se ovome problemu pristupiti bez odlaganja i što pre težiti kompletnom završetku radova kako bi se predupredile sve negativne posledice do kojih bi moglo doći, a kako bi policijski službenici imali adekvatne uslove za kvalitetan i nesmetan rad.
 5. Interventne patrole nemaju adekvatnu uniformu za rad, većina pripadnika interventne patrole nosi izbledelu, pocepanu, dotrajalu uniformu staru više od 10 godina, a koju je zadužila još u SŠUP ili na kursu. Potrebno je obratiti se nadležnima u MUP-u kako bi se nabavilo 15 kompleta interventne uniforme čime bi ovaj problem bio rešen.
  Takođe, interventna patrola, pored ličnog zaduženja prilikom obavljanja patrolne delatnosti u vozilima, nosi i dugo neadekvatno naoružanje (automatske puške M-70 AB2, kalibra 7,62 h 39 mm). Opšte je poznato da je izuzetno velika vatrena moć zrna ovog puščanog metka, te da je potpuno nebezbedan u urbanim uslovima u kojima interventna patrola obavlja poslove i zadatke. Ukoliko bi došlo do upotrebe ovog oružja postoji velika opasnost od rikošetiranja i povređivanja kako samih policijskih službenika tako i građana. Zbog toga u drugim PU interventne patrole su opremljene automatskim puškama „hekler“ i „koh“ (MP5 kalibra 9mm) ili pak sačmarama (kalibra 12). Potrebno je sa nadležnima u MUP-u obezbediti dovoljan broj ovakvog naoružanja za potrebe interventne patrole.

  Sa svim detaljima biće upoznat načelnik OP PU Sombor Mile Suzić kako bi sagledao sve mogućnosti, kako nabavke uniforme za pripadnike interventnih patrola, tako i zamene dugog naoružanja.

 6. Pogrešno vršenje obračuna naknade putnih troškova zaposlenih u PU Sombor. Od strane više zaposlenih uočen je nepravilan obračun naknade za dolazak i odlazak sa rada gde se zaposlenima vrši umanjenje mesečne karte kada nisu bili odsutni sa rada (bolovanje), odnosno u slučajevima kada nisu koristili godišnji odmor, plaćeno odsustvo, a kako je potrebno u skladu sa važećim pravilnikom, o čemu je u više navrata bilo reči.
  Predsednik SSP-a Lazar Ranitović je objasnio da se na teritoriji od oko 85% policijskih uprava pravilno vrši obračun naknade putnih troškova, a da se u onim koje to ne čine pravilno, problem sastoji u sastavljanju spiskova od strane radnika na staničnim evidencijama koji nepravilno popune i dostave obračunskim službama spiskove, pa samim tim se nepravilno obračuna i naknada putnih troškova te na taj način se oštećuju zaposleni. Pravilnikom je jasno predviđeno da se umanjenja vrše samo u slučajevima odsustva i to: plaćenog odsustva, godišnjeg odmora, bolovanja, neplaćenog odsustva i upućivanja na teren. Kada zaposleni nije imao takva odsustva on tada mora primiti naknadu u iznosu potpunih mesečnih putnih troškova. A ukoliko je samo imao manji broj radnih dana u odnosu na broj radnih dana u mesecu (najčešće iz razloga preraspodele radnog vremena), tada radnik na staničnim evidencijama treba da upiše broj radnih dana npr. 18/18, umesto 18/21 – ukoliko se radi o 8-časovnim smenama ili pak 12/12, umesto 12/15 – ukoliko se radi o 12-časovnim smenama. Utvrđeno je da se u PU Sombor nije dostavljao broj dana prisustva na poslu / broj radnih dana koji su za obračun, te su u obračunskoj službi radnici po automatizmu, znajući koji je broj dana za obračun mesečni stavljali taj broj i na taj nači umanjivali visinu naknade na štetu zaposlenih.

  Dogovoreno je da će radnici na staničnim evidencijama biti upoznati sa pravilnim načinom sastavljanja spiskova te da će se radnicima obračunske službe napomenuti da obrate pažnju da ne bi dolazilo do grešaka u obračunu.

 7. Nepostupanje računovodstva po zahtevima zaposlenih sa prestankom obustave sindikalne članarine u korist sindikata. Naime, zaposleni sastave i dostave zahtev da se prekine sa obustavom sindikalne članarine u korist određenog sindikata navedenog u zahtevu, a radnici obračunske službe ne postupe po izričitom zahtevu zaposlenog već mu odgovore usmeno ili telefonski da sindikat iz koga se iščlanjuje treba da dostavi dopis da se prekine sa obustavom sindikalne članarine. Zarada zaposlenog je njegovo vlasništvo i njegova je izričita volja kome će plaćati ili neće članarinu. Ukoliko se ne prestane sa datom praksom pozvaćemo zaposlene da podnesu krivične prijave protiv odgovornih i da zahtevaju povraćaj novčanih sredstava.
  Načelnik PU Sombor se složio sa iznetim smatrajući da je na zaposlenom odluka kome će i da li će plaćati članarinu, a da je ovaj problem izvan njegove nadležnosti s obzirom na to da su radnici obračunske službe u okviru Sektora za materijalno-finansijske poslove, sa čim smo se složili. Sa predmetnim će svakako biti upozanti nadležni u Sektoru, ali smo želeli da načelnika upoznamo sa predmetnim problemom koji egzistira na teritoriji PU Sombor.
 8. U kampu za migrante Sombor, gde se obavlja obezbeđenje 24 časa u 12-časovnim smenama, u kabini za policijske službenike mokri čvor nije u funkciji. Naime, iako kućica poseduje kompletno opremljen toalet, on nije priključen na kanalizaciju, niti je uvedena voda što umnogome komplikuje rad policijskim službenicima koji su angažovani. Prinuđeni su da idu u kuću predstavnika Komesarijata za izbeglice i da koriste njihovo kupatilo, što kod njih ne nailazi na odobrenje. Potrebno je sa lokalnom samoupravom stupiti u kontakt u cilju prevazilaženja ovoga problema. Potrebno je da JKP „Vodovod“ iskopa septičku jamu, sprovede cev do nje, kao i da se na vodovodnu mrežu priključi kućica čime bi uslovi za rad bili adekvatni.
  S tim u vezi upoznat je šef Odseka za suzbijanje ilegalnih migracija i  trgovine ljudima Dejan Nićetin koji je redovni predstavnik MUP-a, odnosno PU na sednicama Saveta za migracije Grada Sombora, te će se, u saradnji sa lokalnom samoupravom i Komesarijatom za izbeglice, rešavati ovaj gorući problem što je pre moguće.
 9. Polugodišnje i godišnje ocenjivanje zaposlenih u PU Sombor nije sprovedeno u skladu sa Uredbom o ocenjivanju zaposlenih u MUP-u. Naime, nijedan policijski službenik prilikom polugodišnje ocene nije pozvan da mu se saopšti ocena, te da se obavi razgovor u skladu sa odredbama Uredbe. Takođe, još uvek nikome od zaposlenih u PU Sombor nije saopštena godišnja ocena, niti uručen obrazac konačne godišnje ocene rada. Da li su zaposleni ocenjeni i da li su unešene ocene na sistem bez upoznavanja sa njima čime su uskraćeni na pravo žalbe?
  Načelnik je izjavio da je nov način ocenjivanja zaposlenih zaživeo i da je bilo potrebno vreme kako bi se počelo sa punom primenom što ove godine mora biti u potpunosti ispoštovano, pre svega zbog samih zaposlenih, s obzirom na to da godišnja ocena utiče na karijerni razvoj svakoga zaposlenog i njegovo napredovanje, kako vertikalno tako i horizontalno. S tim u vezi slaže se da je na polugodišnjem ocenjivanju došlo verovatno do grešaka usled otpočinjanja primene načina ocenjivanja, ali da na godišnjoj oceni to mora biti prevaziđeno. Rukovodioci su na kolegijumu upoznati da je potrebno da se uruče ocene zaposlenima i da je to uglavnom učinjeno, osim u sitacijama kada su zaposleni odustni sa rada usled godišnjih odmora i privrmenih sprečenosti za rad, ali i da će oni biti upoznati čim počnu sa radom.

  Ukazali smo da se sa ocenjivanjem već zakasnilo, jer smo ušli u četvrti mesec, a rok predviđen uredbom je 1. februar. Stoga su zabrinutost i nezadovoljstvo zaposlenih realni i opravdani.

 10. Pravo na uvećanu platu u slučaju zamene rukovodioca (dodatno opterećenje na radu). Policijski službenik Milan Duraković je rešenjem raspoređen na radno mesto „zamenik vođe 1. bezbednosnog sektora“ u PS Apatin, dok je policijski službenik Bojan Danilović raspoređen na radno mesto „zamenik komandira PO Sonta“. Imenovani se obično u dane vikenda (subota i nedelja), a katkad i radnim danom, već dve godine, u dnevnom rasporedu rada za PS Apatin nalaze u rukovodnoj delatnosti u vremenima od 6–14 i od 14–22 časa bez nadoknade i stimulacije za obavljanje poslova, a koji nisu u opisu njihovih radnih mesta. To je suprotno odredbama člana 187. stava 1. Zakona o policiji, članu 12. stavu 1. tački 5. PKU za policijske službenike i članu 36. PKU za državne organe. Navedenim odredbama je propisano pravo na uvećanu platu u slučaju zamene rukovodioca, odnosno pravo na nadoknadu za dodatno opterećenje na radu, pri čemu iznos uvećanja plate, odnosno nadoknade za dodatno opterećenje na radu zavisi od dužine trajanja zamene rukovodioca.
  Takođe, policijski službenik Stevica Jocić je rešenjem raspoređen na radno mesto „pomoćnik vođe smene dežurne službe“ u PS Apatin, ali od početka 2016. godine i penzionisanja vođe smene Miodraga Joksimovića, bez nadoknade, obavlja poslove vođe smene DS PS Apatin.

  Načelnik Dmitrašinović je rekao da će biti održan poseban sastanak sa gospodinom Željkom Vojinovićem kako bi se razmotrila nadoknada tj. obeštećenje sporazumom, a da će se sigurno Milan Duraković, Bojan Danilović i Stevica Jocić biti nagraditi uvećanjem koeficijenta plate zbog povećanog obima posla koji obavljaju.

Član Glavnog odbora SSP
Boban Đorđić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.