Beograd, 12.12.2016. godine – Održan je poslednji ovogodišnji sastanak sa Radnom grupom MUP-a za saradnju sa sindikatima. Delegaciju Sindikata srpske policije činili su predsednik Lazar Ranitović, zamenik predsednika Mile Lazarević i generalni sekretar Viktor Ratković. Radom Radne grupe predsedavao je državni sekretar Milosav Miličković.

Sastanak je protekao u atmosferi odsustva partnerskog odnosa od strane članova Radne grupe (čast izuzecima!) jer se pokazalo da Radna grupa za značajan deo problema zaposlenih u MUP-u nema sluha. Problemi zaposlenih se često neosnovano minimiziraju, prethodno dogovorena rešenja se neretko ne realizuju, a iz izlaganja i ponašanja većine članova Radne grupe se moglo zaključiti da su na sastanak došli potpuno nespremi, ne udostojivši se da pročitaju dostavljene teme, obrazloženja i predložena rešenja. Takvo ponašanje ne predstalja čin nepoštovanja predstavnika SSP, već zaposlenih koje SSP predstavlja, a to je veoma porazno – i za MUP i za državu u celini.

Kao česta obrazloženja Radne grupe za različite probleme jeste da nema novca. Međutim, SSP je uvek insistirao da novca ima, ali da se on često troši nenamenski n neracionalno, navodeći primere nespremnosti MUP-a da u slučaju sporova sklopi sporazume o vansudskom poravnanju, što potom neminovno vodi do stvaranja nepotrebnih, a enormnih sudskih troškova, razume se – na teret MUP-a. Kao primer nedomaćinskog poslovanja u MUP-u je i to što se svakog jutra pripadnicima Žandarmerije stacioniranim u Jasenovu dovozi 10 hlebova čak iz Vrnjačke Banje, te da bi se, u slučaju nabavke hleba u obližnjoj Novoj Varoši, na godišnjem nivou samo po ovom osnovu uštedelo skoro dva miliona dinara (na ime utrošenog goriva, održavanja vozila i dnevnica vozača-dostavljača).

Spisak predloženih tema, sa detaljno obrazloženim problemima i predloženim rešenjima možete pogledati ovde – teme-za-kabinet-2012-12.

  1. Evidentiranje i obračun radnih sati zaposlenih upućenih na specifična područja radi angažovanja na poslovima migracije i migranata i na području KZB

Predstavnici Radne grupe upoznati su sa činjenicom da se primena propisa koji se odnose na obračun radnih sati upućenih na specifična područja radi angažovanja na poslovima migracije i migranata razlikuje od OJ do OJ, te da se stiče utisak da imamo bar po tri zakona o policiji i zakona o radu, a ne samo po jedan. Predložili smo da se u cilju ujednačavanja i pravilne primene propisa svim OJ dostavi obavezna instrukcija kojom će se omogućiti da se policijskim službenicima za svaki dan proveden na „posebnom zadatku“ računa osam sati rada, osim ukoliko u toku dana nisu bili angažovani duže od 8 sati, kada će im se računali efektivno provedeni sati na radu. Takođe smo ukazali da se ni na koji način ne može isključiti uvećanje plate po osnovu rada na dan državnog praznika i rada noću.

Iako smo ukazali da je predloženu obaveznu instrukciju neophodno dostaviti „na teren“ što pre, predstavnici Radne grupe smatrali su da je reč o ozbiljnoj problematici, pa da će ovim povodom, najpre organizovati sastanak svih OJ, nakon čega će iznaći rešenje, koje će potom biti dostavljeno SSP, radi izjašenja da li se slažemo sa predloženim rešenjem problema.

  1. Ishrana pripadnika IJP (i drugih policijskih službenika) angažovanih na državnoj granici R. Srbije poslednjeg dana angažovanja (prilikom „smene“)

Predsednik SSP Lazar Ranitović ukazao je na problem što pripadnici IJP (i drugih policijski službenici) angažovani na državnoj granici poslednjeg dana angažovanja, tj. kada se vrši „smena“, imaju obezbeđen samo doručak. S obzirom na to da im „smena“ stiže tek oko 12-13 časova, a natrag do svoje matične OJ u putu provedu još od 4 do 6 sati, dakle u matičnu OJ se vraćaju između 16 i 19 časova popodne, predsednik Ranitović je predložio da se policijskim službenicima prilikom povratka u matične OJ obezbedi lanč paket na ime ručka.

Ovaj predlog je od strane Radne grupe prihvaćen kao nesporan, napomenuvši da to zavisi isključivo od starešine koji trebuje obroke.

SSP će pažljivo pratiti kako će se pojedine starešine ubuduće ponašati u ovakvim situacijama. U tom smislu pozivamo sve policijske službenike da nas obaveste u slučaju nepoštovanja napred dogovorenog.

  1. Nesklapanje sporazuma zbog viška radnih sati koje su ostvarili zaposleni u PPU u Vranju i u JZO

Predsednik SSP Lazar Ranitović je predstavnicima Radne grupe saopštio da će SSP, s obzirom na to da u prethodnih godinu dana, i pored velikog broja sastanaka, postiguntih dogovora i datih obećanja da će se sklapanjem sporazuma o vansudskom poravnanju rešiti problem neevidentiranja i neobračunavanja ostvarenog viška radnih sati zaposlenih u PPU u Vranje i u JZO, u narednom periodu pružiti svu potrebnu pravnu podršku svim zaposlenim koji budu želeli da ovim povodom protiv MUP-a podnesu odgovarajuće tužbe, napomenuvši da odgovornost za nastale nepotrebne sudske i druge troškove sporova snose rukovodioci predmetnih OJ, predloživši njihovo disciplinsko kažnjavanje.

Predstavnici Radne grupe su saopštili da je rešavanje ovog problema pri kraju i da rukovodiocima PPU u Vranju i u JZO, kao i u Sektoru za materijalno-finansijske poslove treba ostaviti još malo vremena. Predsednik Ranitović je izrazio sumnju da će se, s obzirom na dosadanje iskustvo, bilo šta promeniti i da primećuje odsustvo iskrene volje u MUP-u da se ovaj problem konačno reši, dodajući da će se tužba ispostaviti kao jedini način.

  1. Problemi vatrogasaca-spasilaca u Gornjem Milanovcu

Na primedbe SSP o neobučenosti svih vatrogasaca-spasilaca, te lošeg stanja „tehničkog vozila“ i opreme, kao i da je pristupna saobraćajnica za auto-put u lošem stanju, pomoćnik načelnika SVS Bojan Kostić je konstatovao da ko 80-85% „tehničkih vozila“ u SVS nedostaje kompletna oprema, a da nema novca za nabavku. U pogledu pristupne saobraćajnice istakao je da su u SVS svesni ovog problema, ali da su za njegovo rešavanje potrebna znatna materijalna sredstav, a da to ne zavisi od SVS. Međutim, negirao je da su vatrogasci-spasioci neobučeni, već da su svi prošli obuku za tehničke intervencije, ali da je tačno da je posebnu specijalističku obuku prošao samo jedan od njih, a što je opet u skladu sa nekim projekcijama i mogućnostima SVS, te da je taj vatrogasac-spasilac obavezan da svoja znanja stečena na specijalističkoj obuci po povratku u svoju OJ prenese ostalim zaposlenim.

Zamenik predsednika SSP Mile Lazarević je izneo podatak da u velikom broju VSJ imamo zaposlene ljude bez osnovne protivpožarne obuke, koji ne smeju da izlaze na intervencije. U vreme najvećih požara i nesreća, kada je preko potreban svaki raspoloživi čovek, ti ljudi ostaju da sede u stanici. Pri tome oni ostvaruju sva prava iz radnog odnosa i primaju istu platu kao i ljudi koji se svakodnevno izlažu riziku po zdravlje i život. Hitno je potrebno sve zaposlene obučiti za osnovne intervencije gašenja požara, s obzirom na ionako mali broj vatrogasaca po glavi stanovnika!

  1. Problemi zaposlenih u Žandarmeriji

Generalni sekretar SSP Viktor Ratković podsetio je članove Radne grupe da je pre mesec dana dogovoreno da će se pripadnicima Žandarmerije angažovanim na obezbeđenju KPZ Požarevac nakon osmočasovnog radnog angažovanja, svakog dana izdavati osmočasovni nalozi za pripravnost, ali da još uvek nije izdat nijedan nalog za pripravnost.

Pomoćnik komadanta Žandarmerije Goran Divjak je odgovorio na ovu konstataciju rekavši da je tu problem multipliciran zbog postojanja još nekoliko izdvojenih objekata koje Žandarmerija obezbeđuje, pa ako bi se nalog za pripravnost izdao onima koji obezbeđuju KPZ Požarevac, onda bi morao i svim ostalima koji obavljju takve poslove. Na opasku Lazara Ranitovića da nalog i treba da dobiju svi koji su u režimu pripravnosti, gospodin Divjak je odgovorio da najpre treba otkloniti neke nejasnoće, u kom cilju je već uputio dopis svim starešinama radi izjašnjenja po ovom pitanju, te da treba očekivati da će konačan stav Žandarmerije po ovom pitanju biti saopšten do kraja nedelje. U pogledu obezbeđenja hrane (umesto lanč paketa) gospodin Divjak je istakao da je problem što sa Ministarstvom pravde nije postignut sporazum.

Članovi Radne grupe su saopštili da ne postoje uslovi da se pripadnicima Žandarmerije koji rade u Lipovici organizuje prevoz iz grada. Takoše, to svakako ne bi isključilo troškove za mesečne markice za prevoz za deo puta od kuće do polazne tačke iz grada. Takođe, trenutno ne postoje uslovi da se i pripadnicima Žandarmerije u patrolama PU za grad Beograd obezbedi obrok.

U vezi sa nabavkom i reparacijom pancira, gospodin Divjak je saopštio da će reparacija postojećih, odnosno nabavka novih pancira biti odrađena tokom 2017. i 2018. godine, kao i da će za nove pripadnike Žandarmerije i za pripadnike čija je uniforma pocepana uskoro početi podela nove uniforme.

  1. Isplata uvećane zarade kada zaposleni menja rukovodioca ili kada ima dodatno opterećenje na radu

Problem nepoštovanja odredbi Zakona o radu, Zakona o policiji i PKU za policijske službenike u vezi sa neizdavanjem rešenja za „zamenu rukovodioca“, a potom i neobračunavanja uvećanja plate po tom osnovu, kao i problematiku „zamene izvršioca“, odnosno ostavrivanja prava na dodatak na platu za dodatno opterećenje na radu, izložio je zamenik predsednika SSP Mile Lazarević.

Članovi Radne grupe smatraju da su odredbe koje se tiču „zamene rukovodioca“ potpuno jasne i zahtevali su dostavljanje podataka o OJ u kojima se ove odredbe ne primenjuju, a radi ukazivanja rukovodiocima tih OJ o nepravilnom postupanju.

U pogledu dodatka na platu za dodatno opterećenje na radu nije postignuta saglasnost, jer su članovi Radne grupe bili stanovišta da to više ne postoji, ali su nakon opaske generalnog sekretara SSP Viktora Ratkovića da je to propisano članom 12. PKU za policijske službenike, dodali da su te odredbe nejasne i neprecizne i da zahtevaju ozbiljnu analizu.

  1. Prodaja odmarališta MUP-a?

U vezi sa informacijama da će MUP otuđiti odmarališta, odgovor je dao načelnik Sektora za materijalno-finansijske poslove Drago Bjelica, rekavši da ta opcija još uvek nije razmatrana, ujedno konstatujući da su ti objekti u lošem stanju, a da su troškovi održavanja ogromni, pa da ne isključuje mogućnost da će se MUP u bližoj ili daljoj budućnosti, prilikom nekog „rezanja troškova“, umesto npr. uskraćivanja nekih potreba policijskim stanicama, odlučiti da otuđi odmarališta. Na pitanje predstavnika SSP šta se u tom slučaju planira sa zaposlenima u odmaralištima, gospodin Bjelica je odgovorio da, pošto još uvek nema odluke o prodaji tih objekata, da nema ni plana šta će biti sa zaposlenima u tim objektima, ali da će svakako, u slučaju prodaje objekata postojati i neki plan i program rešavanja pitanja zaposlenih. Na pitanje predstavnika zamenika predsednika SSP Mila Lazarevića zbog čega pojedinim licima angažovanim na određeno vreme, odnosno po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima (npr. u objektu na Bežanijskoj Kosi), još uvek nije produžen ugovor, dobijen je odgovor da će ugovori biti produžavani u skladu sa potrebama za angažovanjem radnika.

  1. Dinamika isplate posebnih nakanda, naknade putnih troškova, solidarne pomoći, jubilarnih nagrada…

Dinamika isplate posebnih naknada policijskim službenicima angažovanim na području granice i KZB vrši se u skladu sa dinamikom i tačnošću spiskova koje dostavljaju organizacione jedinice angažovanih, što za posledicu ima da su pojedini policijski službenici primili posebnu naknadu za septembar, a drugi nisu. U svakom slučaju novca za ove namene ima, a isplata se vrši u proseku dva meseca nakon angažovanja.

Novac opredeljen za putne troškove je potrošen. Ministarstvu finansija je upućen zahtev da se odobre dodatna sredstva za isplatu još dve naknade putnih troškova (za septembar i oktobar) i sa Ministarstvom finansija je postignut načelan dogovor o odobravanju ovih sredstava tako da će ta isplata biti izvršena krajem decembra tekuće godine.

Isplate jubilarnih nagrada vršiće se dinamikom izrade rešenja u drugoj polovini decembra. Novac za ovu namenu je obezbeđen i svi koji ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu biće isplaćeni.

Načelnik Sektora za materijalno-finansijske poslove Drago Bjelica je saopštio da je formirana komisija koja će do 31.12.2016. godine obrađivati pristigle zahteve za solidarnu pomoć i da će svi koji ispunjavaju uslove, a podneli su urednu dokumentaciju, dobiti određeni iznos solidarne pomoći, a shodno visini troškova kojima su bili izloženi. Napomenuo je da je veliki broj do sada pristiglih zahteva nepotpun, te da je neophodno izvršiti njihovu dopunu. Na postavljena pitanja o tačnim kriterijumima i načinom rada komisije, nismo dobili precizne odgovore, pa smo stekli utisak da i u samom MUP-u postoje velike nedoumice u pogledu ovog pitanja. Predstavnici SSP izneli su primedbu da komisija ne može okončati svoj rada 31.12.2016. iz prostog razloga što će deo zaposlenih pravo na solidranu pomoć ostvariti samim krajem decembra, te da rad komisije mora biti produžen i u januaru, što je izazalo nedoumicu kod predstanika Radne grupe. Predstavnici SSP izneli su i stav da se na deo zaposlenih u MUP-u koji se smatraju državnim službnicima, a možda i na policijske službenike, i tokom 2014. i 2015. godine primenjivao PKU za državne organe, a s obzirom na to da potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju tek protekom tri godine, imaju pravo na solidarnu pomoć i za slučajeve iz 2014. i 2015. godine – predstavnici Radne grupe su to kategorički odbili, iznevši da se PKU za državne organe nije primenjivao na zaposlene u MUP-u sve do Aneksa PKU za policijske službenike, te da je primena odredbi PKU za državne organe za čiju primenu nisu obezbeđena sredstva u budžetu Republike Srbije, na razdelu MUP-a, za 2015. godinu, otpočela tek 1.1.2016. godine.

Stav MUP-a je da, u skladu sa članom 16. Zakona o budžetu, zaposleni u MUP-u ne ostvaruju pravo na novčanu čestitku na ime novogodišnjeg poklona deci zaposlenog do 15 godina starosti, te će podneti zahtevi biti odbijeni. Predstavnici SSP su izneli da smatraju da MUP, ako nema pravnu, onda svakako ima moralnu obavezu da deci onih koji svakoga dana rizikuju svoje živote radi očuvanja bezbednosti građana i države, od kojih su neki i dali svoj život, obezbedi novogodišnje poklone, odosno novčane čestitke na ime novogodišnjih poklona i da će SSP u narednom periodu insistirati na tome.

Generalni sekretar
Viktor Ratković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.