Preševo, 18.02.2016 godine – Delegacija Sindikata srpske policije, iz Regionalnog centra Vranje održala je sastanak sa rukovodstvom Regionalnog centra granične policije prema R. Makedoniji. Ispred RC Vranje sastanku su prisustvovali: Predsednik RC Vranje Zoran Stojčić, Predsednik SG RC Preševo Nebojša Simijonović i član SSP Darko Aleksandrović. Rukovodstvo RC GP prema R.Makedoniji su činili: Načelnik RC Dragan Lazarević, Šef OBDG Miroslav Jović i inspektor Siniša Arsić.

Sastanak je otvorio Načelnik RC gospodin Dragan Lazarević koji je poželeo dobrodošlicu aktivistima SSP. Predsednik RC Vranje Zoran Stojčić pozdravio je sve prisutne i dodao da je cilj Sindikata srpske policije definisanje buduće zajedničke saradnje radi poboljšanja prava radnika, koja se u poslednje vreme učestalo krše, kao što će navesti u prvoj temi sastanka:

  1. Posebna naknada od 1.500 dinara u skladu sa Odlukom ministra

Postavljeno je pitanje Načelniku zašto za policijske službenike koji pripadaju RC GP prema R.Makedoniji nisu poslati spiskovi radi isplate naknade po Odluci ministra, koja je kristalno jasna, pri tom dodavši da je svim kolegama širom Srbije koji rade sa migrantima isplaćena naknada za svaki dan angažovanja, osim u ovom RC, gde čak ni spiskovi nisu poslati? Nebojša Simijonović je dodao da je napravljen propust u radu i tražio da se spiskovi hitno pošalju kako bi policijski službenici dobili ono što im pripada. Gospodin Lazarević je izneo niz problema, počevši od toga da su u tom periodu bila upražnjena rukovodeća radna mesta i da zbog toga kompletne spiskove nije dobio, kao i to da u to vreme nisu uspeli da odrede pozicije koje će dobiti ovu nadokandu, jer su tumačenja koja su dobili iz MUP dvosmislena. Međutim, zajedničkim delovanjem sa Koordinatorom za Prihvatni centar u Preševu gospodinom Šaponjićem dogovorene su pojedinosti i sačinjen je plan angažovanja za mesec februar 2016. godine na osnovu kog će policijski službenici koji rade na određenim radnim mestima dobiti ovu nadoknadu.

Zoran Stojčić je upitao načelnika zašto se to ne primenjuje i retroaktivno i do kada će se tražiti svakojakva tumačenja kada ih već imamo i na uvid dao odgovor od strane Načelnika UGP Milenka Božovića u kome je jasno navedeno da se svi propusti moraju otkloniti i retroaktivno isplatiti naknada. Dobili smo odgovor da kada u RC GP prema R.Makedoniji bude službeno stigla instrukcija oko retroaktivnog postupanja da će biti poslati spiskovi za mesece oktobar, novembar, decembar i januar Koordinatoru na potpis. Za sada ostaje to da će se spiskovi napraviti za mesec februar i policijskim službenicima koji rade na rendgenu, brojaču, na profilisanju kod granične oznake “V4” i u Prihvatnom centru biti isplaćena naknada. A ostali koji se ne budu našli na spisku, a na osnovu predloga Komandira SGP biće mesečno nagrađivani.

Svi radimo u otežanim uslovima i svima je veliko opterećenje, ali ako je već tako, član SSP Darko Aleksandrović je zamolio načelnika da se policijski službenici međusobno rotiraju po pozicijama kako se ne bi događalo da stalno isti ljudi primaju ovu naknadu. Gospodin Lazarević je podržao ovaj predlog.

     2. Kako podeliti 12 lanč paketa na 24-26 policijska službenika za 24 sata pitanje je koje je postavio Nebojša Simijonović?

Gospodin Lazarević je odgovorio da je svestan ovog problema, ali da ništa nisu mogli da učine jer je iz Štaba maja meseca 2015. godine data naredba od strane pomoćnika načelnika UGP Milana Stanojevića da se u cilju uštede svaki dan trebuje samo 12 lanč paketa. Nebojša Simijonović je negodovao zbog toga jer se radi o očiglednoj diskriminaciji i upitao kako onda ostali policijski službenici iz drugih linija rada dobijaju ishranu na terenu (uglavnom dvodelne lanč pakete), ali gospodin Lazarević je ostao stava da ne može to menjati bez saglasnosti načelnika UGP Milenka Božovića. Zoran Stojčić je dodao da će SSP učiniti sve da u vezi retroaktivne isplate naknade od 1500 dinara i dobijanja lanč paketa za sve pol. službenike ovaj RC GP dobije instrukcije od Načelnika UGP generala Milenka Božovića .

    3. Prekovremeni rad i čuveni problem od 1 čas koji se ne nigde prikazuje

Policijski službenici koji rade u smenama 12-24, 12-48 zbog dužine puta i radnog vremena se ne mogu zameniti na vreme, tako da se svakodnevno događa kašnjenje smene od minimum sat vremena, tako da se onima koji ostanu na smeni duže nego po patrolnom, ovih sat vremena ne prikazuje kao prekovremeni rad i time svi bivaju oštećeni, naglasio je Nebojša Simijonović i upitao gospodina Lazarevića da li imaju neko rešenje?

U priču se uključio Zoran Stojčić i izneo kompromisno rešenje za sve: Da se smene od 12 časova produže na 13 zbog dužine puta kako bi se kompenzirao taj jedan sat višak, npr. smene 08-21 i 20-09, s tim da će svi biti zadovoljni, taj prekovremeni sat će biti prikazan u patrolnom i u rasporedu rada, a policajci će svakog meseca imati po tom osnovu još jedan dan više slobodno. Ovaj predlog su svi podržali, ali gospodin Lazarević je ponovio da će tražiti još jednu instrukciju od strane njegovog nadređenog u UGP i ukoliko dobije pozitivan odgovor postupiće po njemu.

    4. Uslovi rada policijskih službenika

Od strane Nebojše Simijonovića i Darka Aleksandrovića su izneti problemi oko uslova rada, tačnije potreba za stolovima, stolicama i grejanja u šatorima.

Šef OBDG Miroslav Jović je dodao da je svestan toga i da se radi na rešavanju u koordinaciji sa gospodinom Šaponjićem, ali da RC GP nema materijalno-tehničkih sredstava. Gospodin Lazarević je istakao poraznu činjenicu a to je da ovaj RC nema ni domara koji je neophodan, da je od MUP-a tražio saglasnost za prijem u radni odnos ali da je nije dobio, da imaju jednu čistačicu koja ne može sve postići i da su oni neophodni radi održavanje higijene i popravke zbog poznate situacije sa migrantima.

    5. Dugo naoružanje

Nebojša Simijonović je izneo jedan predlog u smislu da se olakša rad policijskih službenika gde je po njegovom mišljenju suvišno da svi na terenu nose duga naoružanja, i naveo da je besmisleno da npr. policijski službenici koji rade na skeneru i brojaču nose puške, jer su pripadnici Žandarmerije odmah pored njih i obezbeđuju ih pod punim naoružanjem.

Šef OBDG Miroslav Jović i gospodin Dragan Lazarević su se složili sa predlogom i u narednih nekoliko dana će ovaj problem rešiti i olakšati rad ljudima na terenu.

    6. Odnos starešina prema zaposlenima

Svi mi radimo pod otežanim uslovima rada, bez hrane i kvalitetne opreme, stalno smo pod stresom i zbog toga su predstavnici SSP  zamolili prisutne starešine sa napomenom da prenesu i na ostale da se prekine praksa odnosa pojedinaca prema policijskim službenicima kroz viku, galamu, svađu i sl. jer to negativno utiče na celokupan kolektiv. Zoran Stojčić je istakao da je stav SSP takav i da u budućem periodu nećemo tolerisati ovakvo i slično ponašanje prema policijskim službenicima, i tada ćemo biti prinuđeni da podnosimo odgovarajuće krivične, prekršajne i disciplinske prijave prema takvim pojedincima.

Na kraju sastanka rukovodstvo RC GP prema R.Makedoniji se zahvalilo predstavnicima SSP na angažovanju i konstruktivnim predlozima i dodali da je ovo specifično područje sa ogromnom problematikom, da je manjka zaposlenih i da daju svoj maksimum.

Posle ovog sastanka ostaje zabrinjavajuća činjenica da jedino RC GP prema R.Makedoniji nije dostavio spiskove policijskih službenika za isplatu naknade od 1500 dinara za mesece oktobar, novembar, decembar i januar i nažalost nemogućnost da se samostalno reše neki problemi, tražeći razne instrukcije i tumačenja od strane nadređenih u MUP.  Cilj Sindikata srpske policije u narednom periodu biće borba da se kolegama i kolegenicama iz ovog RC GP koji trenutno rade pod težim uslovima od ostalih RC GP isplati ono što zaslužuju počevši od 14.10.2015 pa nadalje i pored toga reše i gore ostali pomenuti problemi.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.