Beograd, 15.06.2016. godine, – U prostorijama Policijske uprave za grad Beograd, održan je radni sastanak delegacije Sindikata srpske policije sa komandantom interventne jedinice 92 u Beogradu, gospodinom Dušanom Ninkovićem.

Ispred sindikata sastanku su prisustvovali predsednik Lazar Ranitović, zamenik predsednika Mile Lazarević, predsednik regionalnog centra Beograd Slobodan Ćosović i predsednik naše sindikalne grupe u toj jedinici, SG DSIJ92, Darko Milovanović.

Teme razgovora su bile uslovi rada zaposlenih i poštovanje pozitivnih pravnih propisa koji regulišu rad zaposlenih u policiji, sa posebnim osvrtom na potpunu primenu Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike.

  • Raspored rada dva dana unapred
    Prestavnici sindikata su komandantu izneli primedbe koje dobijamo od naših članova ali i drugih zaposlenih, a koje se odnose pre svega na raspored rada, odnosno nepoštovanje dogovora našeg sindikata i poslodavca o pravljenju rasporeda rada minimum 48 sati unapred, postignutog u Kabinetu ministra i koji je oličen u obavezujućoj depeši Direktora policije od 11.06.2015. godine.
  • Pauza između dva angažovanja
    Zastupljena je relativno česta pojava da između dva anagažovanja policijskog službenika, odnosno između dve smene, ne protekne vreme od najmanje 12 časova za odmor, zagarantovano čl. 15 PKU za policijske službenike.
  • Raspored smena
    Nepravilan raspored i česte izmene smena radnicima na radnim mestima obezbeđenja objekta, gde, na primer, policijski službenici koji putuju i po nekoliko stotina kilometara od kuće i nazad, budu raspoređeni do 22,00 uveče pa sutradan ponovo od 07,00 ujutru. Takav raspored ne obezbeđuje ni propisani minimum za odmor, niti policajcu  daje mogućnost da psiho-fizički spreman dođe na smenu.

Komandant Ninković je, na iznete probleme imao jedan jednostavan ali zaista i jak argument – kompleksnost organizovanja rada u jednoj takvoj jedinici, koja pokriva skoro dvomilionski grad. Dalje je naveo da, uz dužno poštovanje ostalim sličnim jedinicama u unutrašnjosti, Interventna jedinica u Beogradu, ali i druge jedinice u PU za grad Beograd, zaslužuju poseban tretman u okviru MUP jer se nivo aktivnosti i složenost posla ni po čemu ne mogu meriti. Kao primer nelogičnosti naveo je situaciju da policajac koji obezbeđuje zgradu Policijske uprave u Beogradu, u kojoj radi veliki broj ljudi, ima skoro istu platu kao i policajac koji obezbeđuje napuštenu garažu sa nekoliko pokvarenih službenih vozila.

Što se iznetih primedbi na pravljenje rasporeda rada od 48 sati unapred, Ninković kaže da se o tome vodi računa koliko je moguće ali da zbog čestih vanrednih događanja u gradu, jednostavno nije moguće uvek i u potpunosti tako nešto ispoštovati. Potrudiće se da, u saradnji sa komandirom ispostave za obezbeđenje objekta, dodatno unapredi funkcionisanje službe i pokuša da raspored prave dva dana unapred, ali naglašava da i zaposleni moraju da imaju razumevanja za „vanredne“ situacije, poput predstojeće posete kineskog predsednika, kada je angažovanje pojačano, dolazi do pomeranja i nemoguće je obezbediti takav raspored. Što se pauze između dva angažovanja tiče, odgovor je istovetan – trude se da to poštuju, ponekad je jednostavno nemoguće, ali se slaže da se ponekad možda i ne vodi dovoljno računa o tome te će uticati da se tako nešto ubuduće ne dešava.

Kada je reč o nepravilnom rasporedu smena na obezbeđenju objekta, kod radnika koji putuju iz daleka, i njihovom eventualnom „povlašćenom položaju“ kod uklapanja smena, gospodin Ninković ističe da tu postoje dve strane medalje, da on razume ljude koji dugo putuju ali s druge strane oni ostvaruju visoke novčane naknade za to. A to, sasvim prirodno, kod ljudi koji ne putuju izaziva reakciju, i davanje bilo kakvih povlastica, bilo kojoj od te dve grupacije, dovelo bi do narušavanja međuljudskih odnosa, što on, kao komandant jedinice, nikako ne želi, niti sme da dozvoli.

Predsednik sindikata Lazar Ranitović je ocenio iznete argumente kao prilično realne, da nam je poznat način funkcionisanja jedinice kao i kompleksnost zadataka koje njeni pripadnici svakodnevno obavljaju, ali je i naglasio da postoji prostor za unapređenje organizacije, da problemi nisu uvek opravdani i nerešivi, već da postoji i izvesna doza nerazumevanja pojedinih starešina sa svojim potčinjenima. Ocenio je da su naši članovi, ali i drugi zaposleni, svesni svih vanrednih dešavanja, kao na primer kada nam dolaze visoke zvanice iz inostranstva, ili se odigrava derbi ili održava gej parada, da tada ne važi ni PKU niti bilo šta drugo, ali da starešine to treba da cene, ne samo sa profesionalne već i sa ljudske strane. Da kasnije tim zaposlenima treba izaći u susret i omogućiti im korišćenje slobodnih dana ili odmora kao neki vid nagrade za požrtvovanost.

Na kraju sastanka iskazano je obostrano zadovoljstvo razmenom mišljenja i argumenata. Komandant Ninković je pozvao Darka Milovanović da ubuduće, u slučaju potrebe, dođe do njega bez oklevanja i zakazivanja formalnih sastanaka, da je otvoren za saradnju sa Sindikatom srpske policije i da sindikate ne vidi kao protivnike, već kao saborce na unapređenju uslova rada i funkcionisanja službe.

Služba za informisanje SSP

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.