Beograd, 24.8.2017. godine, – U palati „Srbija“ održan je sastanak između delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova i Sindikata srpske policije. Ispred Ministarstva sastanak je vodila državni sekretar gospođica Dijana Hrkalović, uz učešće zamenika šefa kabineta ministra Svetomira Radića. Delegaciju SSP predvodio je predsednik Lazar Ranitović, a učestvovali su još zamenik predsednika SSP Mile Lazarević, generalni sekretar SSP Viktor Ratković i član Glavnog odbora SSP Siniša Ćuk.

Pored analize trenutne situacije i saradnje na relaciji Ministarstvo-sindikat, gde je istaknuto obostrano zadovoljstvo novim pristupom saradnji uz kvalitativne pomake u efikasnosti rešavanja problema zaposlenih, centralna tema sastanka su bile najavljene izmene Zakona o policiji.

Uvidom u Predlog izmena i dopuna zakona o policiji, na prvi pogled se stiče utisak da će predložene izmene znatno popraviti nedorečenosti i nelogičnosti u važećem zakonu. Poslodavac je, većinu primedbi sindikata iz predhodnih godinu i po dana prepoznao kao opravdane, uvažio ih i uvrstio u ovaj predlog. Naravno, potrebna je podrobnija analiza celokupnih predloga izmena, nakon koje ćemo kao organizacija dati svoj konačni sud, ali već sada možemo navesti nekoliko komparativnih prednosti predloženih izmena u odnosu na postojeći Zakona o policiji:

  • Predloženo je brisanje sporne odredbe člana 172. kojim je praktično ukinuta prezumpcija nevinosti policijskih službenika. Na taj način će biti otklonjena opasnost od neosnovanog raskida radnog odnosa.
  • Predloženo je brisanje odredbe u vezi sa naknadom troškova dolaska na posao i odlaska sa posla, a koja je bila u suprotnosti za Zakonom o radu i kojom je bilo predviđeno nerealno ograničenje naknade isključivo u okviru opštine rada.
  • prema predloženom, policijskim službenicima će se, osim ovlašćenih službenih lica (OSL), smatrati i lica na posebnim dužnostima koja obavljaju druge unutrašnje poslove u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima i poslove zaštite i spasavanja.
  • Predloženo je proširenje liste policijskih poslova (izvršavanje poslova utvrđenih propisima o državljanstvu, prebivalištu, ličnim i putnim dokumentima i upravnih poslova iz propisa o bezbednosti saobraćaja, oružju, privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti).
  • Pored službenih znački i službenih legitimacija policijskih službenika predloženo je uvođenje službene legitimacije državnih službenika, a koja bi služila isključivo za identifikaciju i dokazivanje svojstva državnog službenika za rad u Ministarstvu.
  • Premeštaji policijskih službenika na upražnjena izvršilačka radna mesta istog ranga biće omogućeni bez internih konkursa.
  • Odličan predlog je i to da se prilikom odlaska u starosnu penziju policijskom službeniku utvrđen iznos penzije uvećava se za 20%, a ostalim zaposlenima u Ministarstvu za po 1% za svaku godinu efektivnog rada provedeno u statusu policijskog službenika, maksimalno do visine od 20%.
  • Predloženim novim članom 173a, takođe se kao izuzetak od primene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kao temporalna norma, uvodi i pravo na starosnu penziju pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije. Naime, postoji određeni broj policijskih službenika koji su 15 i više godina staža proveli na posebno složenim, specifičnim odnosno operativnim poslovima koji zahtevaju posebnu obučenost i psihofizičku spremnost. Za ove kategorije policijskih službenika koji su tokom svog radnog angažovanja u Ministarstvu dali izuzetan doprinos i koji su obavljali poslove koji se nakon navršenja određenih godina života ne mogu obavljati na način i po standardima zahtevanim za tu profesionalnu delatnost i čime se policijski službenik tokom izvršavanja navedenih poslova dovodi u neposrednu životnu i zdravstvenu opasnost, uvedena je mogućnost penzionisanja.
    Ministar odlukom utvrđuje organizacione celine u kojima se obavljaju ili su se obavljali opisani poslovi.

Na sastanku smo državnom sekretaru predali i naše predloge izmena Zakona o policiji koje je SSP pripremio u predhodnom periodu i koji se u značajnoj meri poklapaju sa nacrtom Ministarstva. Naišli smo na razumevanje i verujemo da će dobar deo naših predloga biti uvršten u konačni predlog zakona i da ćemo na taj nači još više unaprediti Zakon o policiji.

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.