Beograd, 16.03.2017. godine, – Održan je sastanak između predstavnika Sindikata srpske policije i komande Odreda Žandarmerije u Beogradu. Sindikat srpske policije predstavljali su zamenik predsednika Mile Lazarević, generalni sekretar Viktor Ratković, predsenik SG OŽ Beograd Nikola Petrović, sekretar SG OŽ Beograd Vlada Vučićević i član Glavnog odbora SG OŽ Beograd Ljubiša Đođević. Ispred komande Odreda bili su komandant Odreda u Beogradu major policije Boro Gladović, zamenik komandanta potpukovin Radovan Radić, pomoćnik komandanta zadužen za rad sa sindikatima potpukovnik policije Vladica Ristić, kao i komandiri 1. i 4. jedinice opšte namene major policije Živica Munćan i major policije Lazar Baćić.

Posle uvodne reči i pozdravljanja prisutnih komandan OŽ u Beogradu major policije Boro Gladović dao je reč zameniku predsednika sindikata Miletu Lazareviću koji je tom prilikom izrazio nezadovoljstvo s obzirom da je zahtev za sastanak upućen još u mesecu decembru prošle godine a realizovon je sredinom marta 2017. godine kao i da je proteklo više od 3 meseca kako je zahtev za sastanak dostavljen komandi Odreda. Takođe upoznao je pristune da imamo još dva ovakva zahteva ka Odredima u Nišu i Novom Sadu koja su takođe upućena a na koje još uvek nismo dobili odgovor. Posledica ovoga je to što je za sastanke sa sindikatima potrebna saglasnost Direkcije policije koja iz nama nepoznatih razloga ne stiže blagovremeno, a obzirom da je reč o više meseci možemo reći i da se radi o nekoj vrsti opstrukcije.

Teme o kojima smo razgovarali:

  1. Nalozi za prekovremoni rad

U vreme kada je poslat zahtev za sastanak ovo jeste bila tema, odnosno gorući problem. U međuvremenu, tj. do održavanja ovog sastanka izdati su nalozi u nekoliko navrata onima koji su ostvarili pravo na prekovremeni rad, što je prvi slučaj u Žandarmeriji još od potpisivanja prvog PKU za policijske službenike 20111. godine.  U daljem periodu ne bi trebalo da bude problema po ovom osnovu.

  1. Izrada rasporeda rada 48 časova unapred po PKU

Najveći problem u poštovanju ove odredbe je u tome što Direkcija policije neblagovremeno obaveštava nadležne u Žandarmeriji o vremenu angažovanja kao i o potrebnom broju policijskih službenika. Tako da se ovaj problem mora rešavati u Direkciji policije, odnosno na višem nivou.

  1. Plaćeno odsustvo za dobrovoljno davanje krvi

Problem oko potpisivanja više zahteva (sa različitim danima plaćenog odsustva) u slučaju dobrovoljnog davanja krvi je prepoznat i biće rešen. Ubuduće će biti potpisivan jedan zahtev za slučaj dobrovoljnog davanja krvi i to u trajanju od tri radna dana računajući i dan davanja krvi.

  1. Prostorije za presvlačenje policijskih službenika

Prostorije nisu adekvatne, ali za rešavanje ovog problema potrebno je najpre rešiti imovinsko-pravne odnose u vezi sa tim objektom (ustupanje Republici od strane grada Beograda) da bi bila odobrena sredstva iz budžeta. Ovaj proces je u završnoj fazi s tim da i ukoliko ne bude rešen, najkasnije do kraja godine će se svakako započeti sa realizacijom  ali će sredstva u tom slučaju biti iz donacija (s obzirom da budžetska sredstva mogu biti odobrena samo u slučaju da vlasnik objekta bude država a MUP korisni, za sada je vlasnik grad).

Prostorije koje koriste policijski službenici u JZO Odreda u Beogradu neće biti renovirane niti će se u njih ulagati obzirom da su određene za rušenje. Posle sređivanja objekta u Odredu očekuje se prelazak JZO u bazu OŽB.

  1. Funkcionisanje pisarnice

U prošlom periodu postojali su određeni problemi prilikom predaje pismena na pisarnicu Odreda. To će biti prevaziđeno i od sada se na pisarnici može predati bilo koji dokument naslovljen na neku od organizacinih jedinica MUP-a (zahtev, molba, itd…kao inače na bilo kojoj pisarnici Ministarstva)

  1. Vođenje evidencija

Za vođenje evidencija (raspored, vremenik, redna lista itd.) za policijske službenike odseka veze (kao i ostalih odseka) zadužen je pomoćnik komandanta Odreda zadužen za taj odsek.

Član GO SSP i
predsednik SG OŽ Beograd
Nikola Petrović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.