Posebnim kolektivnim ugovorom za policijske službenike koji je 14.02.2015. godine potpisan od strane ministara Unutrašnjih poslova  Nebojše Stefanovića i predstavnika Nezavisnog sindikata policije Velimira Lukića,  regulisano je da se “Dužina godišnjeg odmora policijskog službenika utvrđuje tako što se minimum od 20 radnih dana uvećava prema određenim kriterijumima”. Tako po osnovu uslova rada: – za rad na radnim mestima policijskih poslova sa povećanim rizikom – osnovica od 20 dana se povećava za tri radna dana.

S obzirom da nas poslodavac nije obavestio koja su to radna mesta sa povećanim rizikom, na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od Kabineta ministra zatražili smo odgovor na pitanje:

“Molim Vas da za potrebe Sindikata srpske policije dostavite informacije (važeći pravni dokument) iz kojih se mogu videti koja su to radna mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije za policijske poslove koji su kategorisani sa „povećanim rizikom“. “

Odgovor je bio očekivan, da takva radna mesta ne postoje s obzirom da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne poseduje Akt o proceni rizika.

Dakle, po odgovoru “Ministarstvo unutrašnjih poslova ne poseduje dokument u kome je sadržana tražena informacija.”

Ovaj odgovor nedvosmisleno znači da svaki policijski službenik koji je računao na dodatna tri radna dana godišnjeg odmora, na te dane ne treba da računa jer ne radi posao sa povećanim rizikom, s obzirom da takvih radnih mesta nema!

O ovoj činjenici koju smo izneli možemo govoriti i iz pozicije bezbedonosnosti, o tome da li je normalno da u Ministarstvu unutrašnjih poslova ne postoje radna mesta sa povećanim rizikom i da li država i naš poslodavac zaista smatraju da u našem radu nema nikakvog rizika, ali to je neka druga mnogo ozbiljnija tema.

U ovom tekstu, želeli smo samo da vas upoznamo o tome kako je Nezavisni sindikat policije i poslodavac brinuo o teome da vam obezbedi dodatne dane godišnjeg odmora koje nećete moći da koristite.  Manipulativno i neozbiljno zar ne!?

Služba za informisanje

Odgovor-MUP---povecani-rizi

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.