Skip to main content

Септембарски састанак са Радном групом


БЕОГРАД- 7.9.2018. године одржан је девети по реду редован месечни састанак Радне групе за сарадњу са синдикатима са представницима Синдиката српске полиције. Радном групом председавала је госпођица Дијана Хркаловић, државна секретарка док су делегацију Синдиката српске полиције представљали: председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић, члан Главног одбора ССП Срђан Трајковић и Јелена Тасић. Теме о којима се разговарало су следеће:

  • Члан 173 а Закона о полицији

Предметним чланом регулисани су услови за одлазак у старосну пензију припадника посебних и специјалних јединица полиције под условом 15 година ефективно проведених на пословима и задацима у тим јединицама и 45 година живота. Временско важење ове одредбе је до краја 2018. године. Да ли у Министарству се разматра могућност продужетка овога рока и на предстојећу 2019. годину или пак некакве друге измене су у плану и које? Да ли се разматрају услови како би полицијски службеници који су били учесници у борбеним дејствима на КиМ, а који нису припадници посебних нити специјалних јединица, односно немају довољан број година проведених у таквим јединицама могли остварити право на старосну пензију? Према садашњим условима у пракси се појавио проблем око добијања потврда од стране полицијских управа да су запослени били припадници ПЈП! Наиме, руководиоци полицијских управа, не издају потврде или издају потврде о припадности ПЈП без уписа временског интервала, али у СЉР то није довољно јер у потврдама не стоји временски период од када до када су лица били припадници ПЈП. Ово за последицу има онемогућавање људи који су фактички остварили услов (15 год. у посебним и спец. јединицама). У ПУ није могуће прецизно утврдити и навести временски интервал припадности ПЈП из објективних разлога као што је непостојање евиденције и уништење и оштећење документације приликом бомбардовања али и оштећење и уништење под зубом времена. Потребно је и непоходно унифицирати и одредити на који начин ( потврда два сведока и тсл.) ће се поступити у оваквим ситацијама на нивоу МУП-а и о томе путем депеше упознати руководиоце.

Одговор Радне групе што се тиче дела питања која се односе на продужење важења услова и у 2019. години, односно либерализовања услова 15 година проведених у посебним и специјалним једницама и 45 година живота, гласио је, да се у министарству разматрају сва питања и да постоји могућност али да још увек анализа није завршена и не могу се изјаснити по овоме питању. У свакоме случају ово су ствари о којима дефинитивну одлуку доноси Влада Р. Србије уз претходне одговарајуће правне процедуре укључујући и Парламент. Када је у питању проблем око прибављања потврда о припадности ПЈП као и стажу проведеном у ПЈП одговор смо добили да сви који имају овај проблем потребно је да се обрате МУП-у, а да ће они свакако изнаћи начин и решење не би ли колеге које су заслужиле пензију и оствариле услов биле ускраћене за ово право које им неспорно припада. Позивамо све колеге које имају проблем ове природе да се обрате синдикалном активисти ССП-а на локалу.

  • Жандармерија ( ОЖ Београд )

ССП је упутио допис директору полиције, начелнику СУК-а и команданту Жандармерије поводом списка који се појавио у ОЖ Београд са именима припадника одреда за које наводно постоје индиције да су извршиоци кривичних дела и баве се неспојивим пословима. Шта се конкретно предузело поводом информација које смо доставили надлежнима кроз допис? Да ли је списак сачињен од стране надлежних из ОЖ Београд, односно Одсека за обавештајно-безбедносне послове? Да ли су покренуте одређене мере и радње у циљу утврђивања околности цурења информација и обелодањивања списка након чега је завршио на друштвеној мрежи „Фејсбук“? Да ли је име једино дописано руком, рукопис команданта ОЖ Београд, господина Глaдовића?

Одмах након што се сазнало за проблем ове природе у ОЖ Београд упућени су припадници Сектора унутрашње контроле који предузимају све потребне мере и радње из своје надлежности у циљу утврђивања свих одговорних и предузимања законом одређених мера према тим лицима. Након завршене обраде ССП ће добити извештај који ће СУК сачинити чиме МУП има жељу и намеру да покаже да се не ради ни о каквој завери или заштити било кога, већ да је у питању транспарентан и објективан рад. Остаје нам да ускоро сазнамо детаље након чега ћемо моћи писати више о овој теми. Подсећамо да је ССП одмах након што је сазнао за спискове и уједно дошао до истих реаговао адекватно упућујући допис директору полиције, начелнику СУК-а и команданту Жандармерије. Нисмо се оглашавали у јавности поводом овога проблема јер смо сматрали да је потребно прибавити што више информација око самог догађаја извршити провере колико је реално могуће и уједно заштити податке о колегама са спискова пре свега поштујући њихова законом гарантована права која су им очито нечијим грубим пропустима и кршењем закона повређена. Уједно нисмо никога нападали износећи паушалне и непроверене информације и гласине, а пре свега не послодавца. Као и у случају „анализе ризика“ где је ССП реаговао правовремено, адекватно и промишљено и овога пута смо ту ради заштите права и интегритета свих запослених у МУП и сигурно нећемо остати неми на било какве покушаје дежавуисања лоших покушаја појединаца или мањих група да учине непоправљиву штету како према појединцима у служби тако и служби у целини.

  • Жандармерија конкурс

Конкурс поводом пријема нових кандидата у Жандармерију је завршен и одпочело се са прелиминарном селективном провером, након чега следе селективна обука ( дрил ) и обука у трајању од 2 месеца. Како је замишљен поступак селекције и какав ће бити статус запослених који пролазе кроз овај процес? Да ли ће по окончању слективних провера уследити убрзо дрил након чега и обука? Да ли ће запослени добијати привремена решења и у којој фази селекције?

Велики број наведених питања добили смо у последњем периоду узимајући у обзир да је у току поступак за пријем нових припадника у јединицу на основу интерног конкурса у складу са Уредбом о посебним и специјалним јединицама полиције. Од стране Радне групе добили смо одговор да се јединица Жандармерије неће попуњавати „пошто-пото“, да ће бити спроведена селекција у складу са важећом уредбом а да практично након завршеног селективног тестирања (прелиминарлно тестирање општег здравственог стања са физичким проверама и психотестом) уследиће лекарски преглед а након тога и селективна обука (дрил) у трајању од 21. дан. Запослени који успешно заврше наведено добиће решења о постављењу на радно место у јединицу Жандармерије. Обзиром да се очекује ступање на снагу новог Правилника о платама запослених у МУП-у 1. децембра 2018. године уколико се обука заврши пре кандидати који су прошли селективну обуку имаће решења о упућивању у Жандармерију док ће након поменутог датума добити трајна. Уколико не буде довољног броја за попуну Жандармерије преко интерног конкурса тек тада ће евентуално бити расписан конкурс за цивиле.

  • Систематизација

Нови Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Србије ступио је на снагу 15. јуна 2018. године, тренутно се чека ступање на снагу Правилника о платама запослених у МУП-у који ће 1. децембра 2018. године ступити на снагу и након тога ће уследити подела решења у складу са предметним актима, до тада су на снази стара решења.

Служба за информисање ССП

Бобан Ђорђић