Skip to main content

Синдикат реаговао на изјаву премијера Цветковића о буџету МУП


Ових дана медији преносе изјаву премијера Мирка Цветковића, која гласи:
У буџету за 2011. годину полиција је добила 36,3 милијарди динара, односно просечна нето плата износила је 48.000 динара. Овим предлогом буџета полицији је припало 45,8 милијарди динара, а просечна плата требало би да износи око 56.000 динара.
 Будући да је Законом о полицији направљена разлика између службеника у полицији на шалтерима и полицајаца, Цветковић је објаснио да ће то повећање за прве бити мање, а за друге веће.
Синдикат српске полиције сматра да се неке ствари морају разјаснити и то:

  1. Просечна плата у од 48.000 динара односи се на све запослене у МУП, томе су обухваћени радници који мају преко 100.000 динара и они који имају испод 20.000 динара. Истичемо да Министарство унутрашњих послова не жели да јавно изнесе колика је просечна плата радника са средњом стручном спремом. Такве податке смо тражили али их нисмо добили. Истине ради, треба истаћи да полицајци на улици имају далеко ниже плате од комуналних полицајаца. По нашим сазнањима и рачуници, просечна плата полицајца је око 30.000 динара.
  1. Новим Изменама и допунама Закона о полицији, ни у једном члану закона није направљена јасна разлика између полицијских службеника и осталих радника у Министарству. У информатору МУП (октобар 2011.), јасно стоји објашњење: „Полицијски службеници у Министарству јесу:
  • униформисани и не униформисани запослени који примењују полицијска овлашћења;
  • запослени на посебним или одређеним дужностима чији су послови у непосредној вези са полицијским пословима и обухватају послове противпожарне заштите, издавања оружја, посебне регистрације и издавање дозвола, издавања и евиденције поверљивих идентификационих докумената, кривичних евиденција и других посебних евиденција, као и друге послове који имају безбедоносни и поверљиви карактер и које министар унутрашњих послова може овластити да обављају одређене полицијске послове.

Планирано је да буџет МУП за 2012. године буде повећан за 7 милијарди динара, у односу на 2011. више. Међутим, треба истаћи да је дуговање МУП до новембра 2011. био виши од 3,5 милијарде динара. То практично значи да по исплати дугова повериоцима, Министарству ће остати само 3,5 милијарде динара планираног повећања, а не седам милијарди како се спекулише у медијима и јавности.
Број: 69и /011
Београд, 28.12.2011.год.
Natprosečno povećanje plata u MUP-u u 2012.- premijer Mirko Cvetković


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ