Skip to main content

Одржан састанак у Управи за безбедност и здравље на раду


Према ранијем постигнутом договору у просторијама Управе за безбедност и здравље на раду, 12.03.2013.године одржан је други овогодишњи заједнички састанак.

Присутни:

Медијатори (домаћини):
Вера Божић-Трефалт – Начелник Управе за безбедност и здравље на раду,
Драгољуб Перуача  – Директор Инспектората за рад Републике Србије.

Представници ССП:
Председник ССП Глишо Видовић,
Председник СГ Београд и портпарол Драган Жебељан,
Председник скупштине РЦ Београд Миле Лазаревић.

Представници МУП:
Заменик Начелника у Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова Жељко Веселиновић,
Помоћник Начелника УЉР Гордана Вуковић.

Тема састанка:

 1. Акт о процена ризика није донет  у МУП;
 2. Радници нису упознати са ризиком које доноси њихово радно место;
 3. У Министарству унутрашњих послова и њеним у организационим јединицама не постоје лица која су одређена за безбедност на раду;
 4. Министарство своје запослене не оспособљава за безбедан и здрав рад;
 5. Многи објекти и стражарске кућице на територији Србије су не условни за рад и боравак људи, намештај је не услова за рад, нема тоалета или воде;
 6. Објекти и кабине на граничним прелазима су не условни за рад људи;
 7. Објекти на граници немају тоалете, топлу воду, пијаћу воду…

Састанак отворила домаћин Вера Божић-Трефалт и након представљања присутних позвала представнике ССП да појасне представку.

У име ССП Драган Жебељан:
Износи података да је од МУПа тражен списак објеката неусловних за рад и боравак људи али добијен је одговор да то представља државну (службену) тајну и да не може бити саопштен трећим лицима. Синдикат сматра да су то објекти јавне безбедности и да тајне не може бити, па чак и да ако постоји одређени број објеката тог статуса, да ти објекти буду изузети а подаци о осталима буду достављени. У циљу решавања наведеног проблема упућена је жалба Поверенику за информације од јавног значаја. Затим наводи неке од проблема:

 •  Објекти од азбестног материјала (доказано канцерогеног) у коме раде и бораве људи: зграда ВСЈ Лазаревац; Барака у кругу МУПа у Кнеза Милоша 101 од истог материјала у којој борави око сто припадника жандармерије (са донетим Закључком о рушењу од стране општине).
 • Гранични прелази без текуће и пијаће воде, без санитарних чворова, са пољским тоалетима …
 • Износи пример раније појава мишје грознице међу припадницима МУП-а због лоших услова боравка у КЗБ;
 • Захтевамо поштовање Закона који регулишу ову проблематику;
 • Питање Драгољубу Перуачи директору инспектората за рад, зашто инспекторат до сада није реаговао на пријаву ССП и шта је конкретно урађено по питању дописа ССП.

Вера Божић-Трафалт

 • Наглашава да у МУП није изузет из Закона о безбедности на раду и да је то прецизирано и у нашем КУ, тако да наш послодавац јесте у надлежности Управе којом руководи. Сматра да је МУП синдикату неоправдано ускратио информацију о списку неусловних објеката. Предлаже рад по тачкама где бисмо видели шта се може конкретно урадити у складу са расположивим новчаним средствима у МУП-у.

У име МУП-а Жељко Веселиновић:

 • Сматра да нема потребе за изузимањем било ког објекта МУП-а са списка и да то треба доставити заинтересованој страни;
 • Упознати су са законским решењима и надлежностима Управе над МУПом.
 • Не оспорава ни једну од наведених тачака у допису ССП-а уз ограду да нису сви објекти угрожени већ поједини;
 • Износи податак да је 21 радник МУПа завршио обуку и положио испит за безбедност и здравље на раду
 • Урађен је нови акт о систематизацији али је остао проблем недостатка описа радних места;
 • У УЉР имају урађене описе али кочи кабинет;
 • У току је формирање одбора који ће радити Акт о процени ризика;
 • Барака има Закључак о рушењу, жандармерија се уселила мимо воље УЉР, још увек немају решење где сместити жандарме,
 • Покушано решење у сарадњи са Министарством одбране које није било кооперативно и такође са Дирекцијом за имовину…
 • Мишја грозница – био само један случај у зони копнене безбедности пре седам година и ниједан више;
 • Проблем граничних прелаза настао преузимањем границе од војске где су добијени неусловни, запуштени објекти;
 • Предлаже одређивање највећих приоритета и њихово хитно решавање, али напомиње да се из буџета МУП-а за инвестиције издваја 0,0.. и нешто %, да 88% буџета иде на плате;
 • Напомиње да ће бити хитно формиран одбор за безбедност који ће добити налог да хитно изради Акт за процену ризика и списак приоритетних објеката.

Директор инспектората Драгољуб Перуача

 •  Представио је свој рад од доласка на место директора, по допису ССП ништа није рађено јер тада није био на месту директора и да ће се у будуће настојати да се проблем реши;
 • Напомиње да инспекторат по овлашћењима врши надзор над спровођењем закона о безбедности на раду и даје рокове за отклањање пропуста. Инспекција је репресивни орган али сматра да писање казни не би било сврсисходно већ у случају државних органа делује превентивно и саветодавно.
 • Мисли да је у великом систему попут МУП-а потребно више од годину дана за израду Акта о процени ризика.

Драган Жебељан: даје коментар на излагање Жељка Веселиновића

 • Слаже се да је проблематика комплексна и да смо на том задатку партнери а не супростављене стране;
 • Није интерес ССП кажњавање МУП-а и трошење буџетских средстава на казне већ на унапређење услова рада. Сматра да су што пре потребни конкретни резултати на побољшању очајног стања из области безбедности и здравља у МУП;
 • Предлаже давање конкретног рока и конкретног предлога за решавање проблема у одређеним неусловним објектима МУП.

Глишо Видовић:

 •  Поздравља излагање представника МУП-а али поставља питање: „Која је цена људског здравља?“.
 • Сматра да врх МУП-а није заинтересован за решавање проблема и жели да их обавежемо на конкретне делатности и рокове!
 •  Тражи да се донесе хитно решење о забрани коришћења објеката у којој су смештене јединице жандармерије у Београду и ВСЈ у Лазаревцу,
 • Сматра да у МУП-у постоји потребан новац за решење проблема само га треба усмерити јер се сада разбацује на друге ствари и наводи конкретан пример да је у ПУ Ужице адаптапција тоалета са три кабине коштала невероватних 22.000 евра!

Миле Лазаревић:

 • Напомиње да за објекат у ком је смештена ВСЈ Лазаревац такође постоји решење о рушењу издато од грађевинске инспекције још пре неколико година и да људи и даље раде у ом објекту.

Вера Божић-Трафалт

 •  Констатује да смо сви на истој линији а то је решење нагомиланих проблема,
 • Сматра да се Одбор за безбедност у МУП-у мора формирати одмах,
 • Акт о процени ризика је пресек постојећег стања који се мора због комплексности система одрадити преко информационог система. Сматра да је то огроман посао и нуди искуствену помоћ МУП-у приликом његове израде, која ће по њеној процени трајати око две године.
 • Препоручује МУП-у да учешће у том Одбору дозволи свим заинтересованим синдикатима!
 • Док се не донесу системска решења морају се изнаћи техничка и хитно деловати,
 • Обавезно решити проблем тоалета, па макар и 5 или десет еколошких мобилних кабина за почетак.
 • Решити проблем пијаће воде на терену па макар и флаширане!
 • Напомиње да радници имају право да туже МУП због непоштовања Закона о безбедности здравља на раду, и да средства уложена у хитна решења нису инвестиције већ текуће одржавање.

Гордана Вуковић:

 • Подржава решавање наведених проблема али су они у УЉР немоћни јер моћ одлучивања имају инстанце изнад њих.

Вера Божић-Трафалт

 • Предлаже доношење Закључка где ћемо навести најхитније случајеве и предложити начин и рок за решавање.

Жељко Веселиновић

 • Предлаже другачији закључак: Да се поднесе извештај са састанка и да се у року од месец дана, т.ј. до краја априла 2013. образује Одбор за безбедност и радна група за израду Акта о процени ризика.
 • Дати одбору и групи конкретне временске рокове за доношење аката и ургентних мера,
 • Наложиће хитно дератизацију бараке у Кнеза Милоша 101 – Београд,
 •  За два месеца доставиће нам извештај по питању два наведена азбестна објекта.

На крају састанка делегација ССП је предала  ЦД са фотографијама неких од неусловних објеката МУП у којима бораве или раде запослени. ЦД је предат директору Инспектората за рад Републике Србије.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ