Ватрогаство у Србији, већ годинама у назад трпи промене. 2006.године организована је модерна служба, која поред ватрогасаца-спасилаца у свом саставу има и Управе које се…