ПРАКСА У СУПРОТНОСТИ СА ЗАКОНОМ И ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА Врло тешко је одредити приоритетно место  у односу на све примећене радње у пракси које се супростављају…

Ватрогаство у Србији, већ годинама у назад трпи промене. 2006.године организована је модерна служба, која поред ватрогасаца-спасилаца у свом саставу има и Управе које се…