Годинама уназад објекти Министарства унутрашњих послова периодично се претварају у простор за трговину. Слика слична као у тржним центарима, продавницама или пајацама. Куда све ово води?…