Skip to main content

Депеша за посебан режим рада на екстремним температурама


Заменик председника Синдиката српске полиције Миле Лазаревић упутио је допис министру унутрашњих послова, др Небојши Стефановићу, којим је указао на неопходност заштите запослених који раде на отвореном у условима екстремно високих температура и с тим у вези подсетио на обавезе послодавца на доследну примену прописа којима је уређена безбедност и заштита здравља на раду, као и на препоруку Владе Републике Србије из 2007. године упућену послодавцима да рад организују на такав начин да се избегне обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених за време високих спољних температура (изнад 36°C), а нарочито у периоду од 11 до 16h, уколико то дозвољава процес рада.

ССП не улази у оправданост и неопходност ангажовања великог броја полицијских службеника за обављање рзличитих задатака, поштујући обавезу заштите јавне безбедности и мира грађана у пуном обиму, али сматрамо да је, исто тако, неопходно пронаћи начин да и здравље запослених у МУП буде заштићено у пуном обиму.

Тим поводом министру је предложено да хитно распише јединствену обавезујућу депешу којом ће бити прецизирана заштита здравља радника од екстремних температура, а како би се спречила обољења и повреде запослених.

Допис преносимо у целости:

Влада Републике Србије
Министарство унутрашњих послова
Министру Др Небојши Стефановић

Поштовани господине министре,

као што Вам је вероватно познато Републички хидрометеоролошки завод Србије израдио је временску прогнозу у којој за наредне дане предвиђа екстремно високе температуре ваздуха на територији наше земље, које ће у појединим деловима земље достизати и до 40 степени целзијусових у хладу.

Упркос томе што у Републици Србији запослени при раду на екстремно високим температурама нису заштићени посебним прописом, нити је дефинисан појам „рада на екстремно високим температурама“, Синдикат српске полиције сматра да се не може игнорисати опасност од наступања штетних последица по здравље запослених, будући да је превентивно деловање један од основних принципа здравствене заштите становништва, као и заштите безбедности и здравља на раду.

По препорукама Међународне организације рада (МОР), које се односе на одређене делатности, декларативно је прописано да се ни од једног радника не може захтевати да ради регуларно при екстремним температурама. Овакве препоруке поштују се у државама које су ратификовале међународне конвенције. Законом о безбедности и здрављу на раду Републике Србије дефинисна је обавеза послодавца да обезбеди превентивне услове за безбедан и здрав рад, како не би дошло до настанка повреда или болести.

Влада Републике Србије донела је 2007. године препоруку за послодавце којом се препоручује да спроведу организацију рада на такав начин да се избегне обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених за време високих спољних температура (изнад 36 степени Целзијуса), а нарочито у периодуод 11 – 16 часова, уколико то дозвољава процес рада.  Прописи Републике Србије су прилагођени прописима Европске Уније и Република Србија нема дефинисану максималну спољну температуру при којој би се морао обуставити рад запослених који су изложени штетном утицају високе температуре.

Подсетићемо да је Управа за безбедност и здравље на раду Министарства рада и социјалне заштите  још 20. јуна 2012 године издала саопштење које се односи на рад радника при екстремним температурама, као и да је бивши директор полиције, господин Милорад Вељовић, 11.07.2011. године расписао депешу у том смислу, али се те препоруке углавном не поштују.

И сами знате да су полицајци принуђени да носе и по два или три одевна предмета (мајицу, кошуљу и флуоресцентни зелени прслук за контролу и регулисање саобраћаја) и да униформа није прилагођена за овакве екстремне климатске услове. Наравно, многи административни радници раде у нехуманим и неусловним просторијама, у којима борави често и више од десет људи, а да просторије врло често нису климатизоване. Рад у таквим условима може да изазове разне здравствене проблеме.

При раду запослених на отвореном, а када су екстремно високе температуре обавезе послодаваца су: да доследно примењују Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконске прописе, односно мере безбедности и здравља на раду. Мере које послодавци примењују у овом случају су: организационе, техничке, здравствене, промена режима рада и др., што подразумева честу измену запослених за обављање послова на отвореном, чешће паузе уз обезбеђивање великих количина воде и безалкохолних напитака, обезбеђивање простора где запослени могу да се склоне од сунца, обавезно давање информација запосленима о опасностима по здравље због излагања високим температурама, упознавање запослених са симптомима болести проузрокованих високим температурама, обезбеђивање и пружање прве помоћи уколико дође до здравствених проблема запослених и др.

Штетно дејство високе температуре на здравље запослених има следеће симптоме: дехидрација организма, брже замарање, умањење способности за рад, повећање грешака при обављању посла, што може да доведе до појаве замора, топлотних грчева, исцрпљености, несвестице, топлотног удара и др.

Како би спречили обољења, повреде, конфликте или суицид запослених у МУП од Вас, као одговорног човека очекујемо да хитно реагујете и распишете јединствену обавезујућу депешу за Дирекцију полиције и све секторе министарства којом ће бити прецизирана заштита здравља радника од екстремних температура.

Молим Вас да учините напоре у циљу максималне заштите запослених, водећи рачуна да при томе јавна безбедност и мир грађана не буду угрожени.

С поштовањем,

Заменик председника
Миле Лазаревић