Skip to main content

Доста је било самоубистава: Предлог Стратегије психолошке службе МУП


Због алармантне појаве великог броја самоубистава радника Министарства унутрашњих послова, Синдикат српске полиције формирао је Стручну службу за психолошку превенцију.  Ова служба бавиће се стратешким питањима психолошке превенције запослених у Министарству.
За шефа Стручне службе за психолошку превенцију Синдиката српске полиције, изабрана је психолог Мирјана Смиљанић, шеф Одсека психолошке превенције у МУП.
Као полазну основу за даљи рад и развитак Службе психолошке превенције у МУП, Синдикат српске полиције поднео је захтев министру Ивици Дачићу да се по хитном поступку изврши допуна Закона о полицији и усвоји Предлог Стратегије развоја психолошке службе у МУП.
У допису Синдиката Српске полиције упућеном министру, између осталог, наводи се:
„Поштовани министре Дачићу, подсећамо Вас да је у протеклих десет година, око 140 запослених извршило суицид. Сматрамо да је Ваша обавеза да утичете да се начини стратешки искорак у циљу унапређења психолошке превенције у нашем Министарству. С тога, предлажемо да се

  1. Одсек за психолошку превенцију  издвоји као засебна организациону јединицу која ће имати надлежност над читавим Министарством и за свој рад одговарати директно министру. Нова служба би имала надлежност над  Дирекцијом полиције и свим Секторима, сем САЈ, ПТЈ и Жандармеријом које већ имају своју засебну службу. То практично значи да би сви психолози на територији Србије одговарали једном руководиоцу те нове службе а не локалним начелницима ПУ, као до сада а што се показало као лоше решење;
  2. под хитно усвоји Предлог Стратегије развоја психолошке службе МУП-а;
  3. под хитно извршити измене Закона о полицији. Додавањем члана 145а који би гласио:Чл. 145а
    Послове људских ресурса из домена психолошке селекције и превенције обавља Биро за психолошку селекцију и превенцију запослених у МУП-у РС (у даљем тексту Биро).
    Психолози Бироа се баве примарном, секундарним и терцијарном превенцијом, врше психолошку селекцију кадрова приликом пријема у радни однос у МУП, као и током хоризонталног и вертикалног кретања кроз службу, баве се и класификацијом, каријерним вођењем и стратешким планирањем из домена психолошког. Поред наведених послова психолози Бироа пружају запосленима и друге психолошке услуге одређене професијом.
    Психолози Бироа не обављају горе наведене послове за САЈ, ПТЈ и Жандармерију, јер су исти у надлежности психолога поменутих јединица.“

Господине Дачићу, молимо Вас да у складу са овим предлозима, у што скоријем року испланирате радни састанак са представницима Синдиката српске полиције како би смо реализовали предложено.“

Овде можете преузети Предлог Стратегије развоја психолошке службе МУП (pdf – 255 kb)

  Број:  153и/012
Београд, 21.12.2012.године

Шеф службе за информисање и портпарол
Синдиката српске полиције
Драган  Жебељан


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ