Skip to main content

Иницијатива за покретање дисциплинског поступка против начелника Зорана Смајића


Зоран Смајић Фото Н.Б.

Председник ССП г. Глишо Видовић поднео је 21.10.2013.године  иницијативу за покретање дисциплинског поступка против полицијског службеника Зорана Смајића начелника ПУ Сремска Митровица.

На основу члана 4. ставови 3. и 4. Уредбе о дисциплинској одговорности у МУП у вези са члановима  20. став 3. тачка 1. и 161. тачка 1. Закона о полицији, СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ подноси

И Н И Ц И Ј А Т И В У
ЗА ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА

 П р о т и в :

 СМАЈИЋ ЗОРАНА , начелника ППУ Сремска Митровица,

Због постојања основане сумње да је извршио тешку повреду службене дужности из члана 157. тачка 7. Закона о полицији у вези са члановима 24. и 28. Кодекса полицијске етике –

  • ’’понашање супротно Кодексу полицијске етике, које штети угледу службе или нарушава односе међу запосленима’’ 

 у реалном стицају са тешком повредом службене дужности из члана 157. тачка 18. Закона о полицији

  •  ’’самоиницијативно иступање полицијских службеника и осталих запослених у јавности и средствима јавног информисања у вези са радом, које је изазвало или је могло да изазове штетне последице од већег значаја по углед Министарства’’.

 О б р а з л о ж е њ е

1. Постоји основана сумња да је осумњичени дана 18.10.2013. године око 21 сат управљао  службеним путничким моторним возилом марке ШКОДА СУПЕР Б, којом приликом се кретао изузетно великом брзином на ауто путу Београд – Загреб у правцу према граници са Републиком Хрватском.

Полицијски „пресретач“ је на ауто-путу приметио „Шкоду супер Б“ са затамњеним стаклима која је буквално летела у правцу Шида. Полицијски „мицубиши“ је кренуо за „шкодом“, али пошто се „шкода“ кретала пребрзо, није било услова да је заустави. Убрзо су се у потеру укључили и „пресретач“ БМW, као и полицајци из Шида, којима је јављено да „једна особа бежи“ – каже наш извор.

Возач „шкоде“ ни у једном моменту није смањио брзину, све време је возио брзином од 120 до 150, па чак и 220 километара на сат, а у једном моменту је упалио и ротацију на колима!

Он се није зауставио ни на скретању за Шид у Кузмину, већ је рампу обишао и не заустављајући се. Огромном брзином је пројурио и кроз центар Шида.

Тек око 21,40 сати саобраћајни полицајци су сустигли наведено возило у Шиду у улици Цара Лазара испред броја 101. – где иначе има пребивалиште Зоран Смајић – начелник ППУ Сремска Митровица, који и дужи наведено службено возило.

Према нашим сазнањима, око 21,53 сати генерал полиције Драгиша Симић путем службеног мобилног телефона је позвао Дежурну службу ПУ Сремска Митровица и затражио да се ‘’хитно упути Интервентна полицијска патрола испред Смајићеве куће, односно да се тамо нешто дешава’’.

► На начин описан под тачком 1. Иницијативе осумњичени је директно поступио противно императивним законским одредбама које регулишу брзину кретања возила на ауто путу, а затим, поступајући са позиције ауторитета свог радног места, није хтео да се заустави на позив саобраћајне патроле која је покушала да га престигне својим возилом ’’пресретач’’ и да га заустави.

Тиме би учинио тешку повреду службене дужности прописану чланом 157. тачка 7. Закона о полицији: ’’понашање супротно Кодексу полицијске етике, које штети угледу службе или нарушава односе међу запосленима’’   у вези са члановима 24. и 28. Кодекса полицијске етике.

Наводе из тачке 1. ове иницијативе могу потврдити очевици догађаја – полицијски службеници саобраћајне патроле који су били на лицу места и предузимали мере да зауставе службено возило.

Овај инцидент су снимиле и камере са ’’пресретача’’ и према нашим сазнањима та фото документација је прослеђена у Централу МУП у Београд.

Коначно, у Полицијској управи Сремска Митровица постоји службена белешка од 18.10.2013. године о добијеној дојави „да се нешто дешава испред куће једног од старешина у ПУ Сремска Митровица“.

2. Осумњучени је, након тога, дана 21.10.2013. године у дневном листу КУРИР навео да су тврдње председника ССП Глиша Видовића о наведеном догађају обична будалаштина, и дословно изнео следеће:

‘’Ништа од тога није истина. У петак сам са посла дошао око 15 сати, тако да у 21 сат нико није могао да ме види на ауто-путу

Један „пресретач“ ме је зауставио испред куће. Нису ме јурили по ауто-путу и нисам био пијан, јер ја не пијем. Ипак, мислим да су ме пратили јер су ме зауставили, иако нисам био у прекршају.

У наставку свог излагања Смајић је најавио тужбу против председника Синдиката српске полиције:

‘’Тужићу Глишу Видовића јер је рекао лажи о мени. То је још један покушај да ме део тог синдиката, који је огрезао у криминал, дискредитује. Видовић би требало да поведе рачуна ко су му чланови синдиката’’.

ДОКАЗ:  Увид у текст дневног листа ’’Курир’’ од 21.10.2013. године, наслов текста:

             ОТКРИВЕН ТРКАЧ ИЗ МУП:  Од пресретача бежао начелник полиције Зоран Смајић!

► На начин описан под тачком 2. Иницијативе осумњичени је поступио директно противно одредби члана 159. тачка 18. Закона о полицији – којим је полицијским службеницима забрањено да самоиницијативно иступају у средствима јавног информисања у вези са радом, које иступање је изазвало или је могло да изазове штетне последице од већег значаја по углед Министарства.

Наиме, изјаве начелника Зорана Смајића у високотиражном дневном листу какав је КУРИР дате су самоиницијативно, а валидност њихове садржине је крајње дискутабилна са аспекта чињеничног стања описаног догађаја – што само по себи изазива крајње негативне вредносне судове о МУП-у као институцији коју он представља.

Поред тога, део изјава је  тако интониран да представља директну претњу Председнику Синдиката српске полиције, и омаловажавање самог Синдиката – у виду констатација да се ради о делу синдиката који је огрезао у криминал, при чему се не нуди ниједан конкретан доказ у прилог таквих олако изречених квалификација.

Наравно да и такво његово иступање наноси директну штету МУП-у, јер се ради о паушалним и ничим документованим ставовима високопозиционираног старешине, који би својим конкретним понашањем требало да буде пример и узор другим полицијским службеницима.

Са изнетих разлога, а у складу са обавезом сваког запосленог који сазна за учињену повреду службене дужности да дисциплинском старешини поднесе иницијативу за покретање дисциплинског поступка (члан 4. став 3. Уредбе), односно, да сазнање о томе у писаној форми достави и непосредно надређеном службенику (члан 4. став 4. Уредбе) подносилац иницијативе

п р е д л а ж е

1. да Директор полиције, као надлежни првостепени дисциплински орган у смислу члана 161. тачка 1. Закона о полицији, донесе писани закључак о покретању дисциплинског поступка против осумњиченог Смајић Зорана због постојања основане сумње да је учинио тешку повреду службене дужности из члана 157. тачка 7. Закона о полицији у вези са члановима 24. и 28. Кодекса полицијске етике – ’’понашање супротно Кодексу полицијске етике, које штети угледу службе или нарушава односе међу запосленима’’ у реалном стицају са тешком повредом службене дужности из члана 157. тачка 18. Закона о полицији – ’’самоиницијативно иступање полицијских службеника и осталих запослених у јавности и средствима јавног информисања у вези са радом, које је изазвало или је могло да изазове штетне последице од већег значаја по углед Министарства’’.

2. да спроведе дисциплински поступак у складу са одредбама члана 6. Уредбе о дисциплинској одговорности у МУП и члана 114. Закона о државним службеницима и да изведе све потребне доказе ради утврђивања правно – релевантних чињеница у вези са спорним догађајем;

3. да након свих изведених доказа Смајић Зорана огласи кривим за наведене тешке повреде службене дужности и да му изрекне дисциплинску меру у смислу одредбе члана 7.  Уредбе о дисциплинској одговорности у МУП у вези са чланом 159. став 1. Закона о полицији.

Подносилац иницијативе
Председник ССП
Глишо Видовић

Број: 2279-01/13
У Ужицу, 21.10.2013. године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ