Skip to main content

Ивици Дачићу: Заштитите запослене који раде по екстремно високим температурама


Поштовани господине Дачићу,

Као председника владе и Министра унутрашњих послова Републике Србије дужност ми је да Вас подсетим да се у Србији у наредном периоду очекују изузетно високе температуре и то преко 40 степени Целзијуса. Као што знате, наша земља нема законски утврђену висину максималне спољне температуре при којој се обуставља рад, односно проглашава ванредно стање.

И сами знате да су полицајци противно важећем Правилнику о униформама и ознакама из 2002. године, а уз вашу сагласност задужили универзалне панталоне, кошуље и ципеле за лето и зиму, да носе два или три одевна предмета (црну мајицу, кошуљу и флуоресцентни зелени прслук за контролу и регулисање саобраћаја) и да таква униформа није прилагођена за овакве екстремне климатске услове.

Многи административни радници раде у нехуманим и неусловним просторијама, у којима борави често и више од десет људи, а да такве просторије нису климатизоване. Посао обављају у крајње неподношљивим условима а што може да изазове разне здравствене проблеме.

Подсетићемо да је Влада Србије још 2007. године дала препоруку да се, уколико температура ваздуха пређе 36 степени, у периоду између 11,00 и 16,00 часова не ради на отвореном простору уколико то процес рада дозвољава. Управа за безбедност и здравље на раду Министарства рада и социјалне заштите  саопштење које се односи се на рад радника при екстремним температурама.

Директорка Управе за безбедност и здравље на раду Вера Божић-Трефалт је изјавила да је разлог за давање такве препоруке чињеница да излагање сунцу може штетити здрављу запослених јер могу да добију сунчаницу или топлотни удар.

Међутим, уколико у поменутом делу дана и при високим температурама није могуће прекинути процес рада, неопходно је предузимање низа мера, међу којима су промена организације рада и обезбеђивање веће количине воде и хладовине радницима. Такође, неопходно је да се радницима на отвореном простору који носе средства личне заштите, омогуће чешћи одмори и паузе.

Вера Божић-Трефалт је навела да ће Инспекција рада реаговати уколико послодавци не предузму поменуте мере.

Из Хитне помоћи упозоравају јавност да ће посебно психијатријски болесници реаговати на топло време, због чега се саветује обазривост у опхођењу чланова породице и особа које са њима долазе у контакт. Лекари упозоравају да је таквим особама потребна редовна терапија и контрола, јер је код њих могућа појава суицидалних, деструктивних и депресивних идеја.

Такође, подсећамо да у Министарству унутрашњих послова пуно радно време раде особе са шифром „Ф“  односно психијатријски болесници, и да  сваке године велики број радника изврши суицид.

Како би спречили обољења, повреде, конфликте или суицид запослених у Министарству унутрашњих послова од Вас, као одговорног човека, премијера и министра очекујемо што хитније следеће кораке:

  1. Од стране министра расписати једниствену обевезујућу депешу у форми инструкције која ће важити за дирекцију полиције и све секторе унутар МУП која ће се односити на заштиту здравља радника од екстремних температура. С тим да се акценат стави на следеће:
  •  Максимално колико је могуће запослене склањати са отвореног простора и директног сунца у периоду од 11,00 – 17,00 часова;
  •  Службенике које због процеса рада морају бити на отвореном простору чешће смењивати и обезбедити пијаћу воду;
  • Све хроничне и психијатријске болеснике, мајке са малом децом, удаљити са отвореног простора или из просторија које нису климатизоване односно такве раднике послати кућама.
  •  Дозволити заинтересованим полицијским службеници да не носе шапке или шешире на главама (пракса многих полиција у свету) ;
  • У просторијама са великим бројем запослених под хитно уградити клима уређаје, посао организовати са чешћим паузама или сменама, другачијим радним временом или сменама у ранијим јутарњим или вечерњим сатима.
  • У наредном периоду униформу прилагодити високим температурама, набавка летњих панталона, патика, бермуда, поло мајица, а што је пракса медитеранских земаља или земаља са сличном климом.
  1. Руководиоци организационих јединица да своје раднике уз потпис упознају са издатом обавезујућом депешом;
  2. Дати могућност радницима да у случају да су болесни и да не наилазе на разумевање надређеног да поступи по обавезујућој депеши министра, имају могућност притужбе на ускраћивање права и излагање нпр. психичких болесника ризику који може погоршати здравље или навести на суицид.

 Молим Вас да учините напоре у циљу максималне заштите запослених, а да при томе јавна безбедност и мир грађана не буду угрожени.

 С поштовањем,

Председник синдиката
Глишо Видовић

Број:2135-01/13
Београд, 29.07.2013.године

Саопштење Управе за безбедност и здравље на раду Министарства рада

Влада Републике Србије је 2007. године донела препоруку за послодавце којом се препоручује да спроведу организацију рада на такав начин да се избегне обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених за време високих спољних температура (изнад 36 степени Целзијуса), а нарочито у периоду од 11,00 – 16,00 часова, уколико то дозвољава процес рада.

При раду запослених на отвореном, а када су екстремно високе температуре обавезе послодаваца су: да доследно примењују Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконске прописе, односно мере безбедности и здравља на раду.

Мере које послодавци примењују у овом случају су: организационе, техничке, здравствене, промена режима рада и др., што подразумева честу измену запослених за обављање послова на отвореном, чешће паузе уз обезбеђивање великих количина воде и безалкохолних напитака, обезбеђивање простора где запослени могу да се склоне од сунца, обавезно давање информација запосленима о опасностима по здравље због излагања високим температурама, упознавање запослених са симптомима болести проузрокованих високим температурама, обезбеђивање и пружање прве помоћи уколико дође до здравствених проблема запослених и др.

Штетно дејство високе температуре на здравље запослених има следеће симптоме: дехидрација организма, брже замарање, умањење способности за рад, повећање грешака при обављању посла, што може да доведе до појаве замора, топлотних грчева, исцрпљености, несвестице, топлотног удара и др.

Ако послодавци не примењују превентивне мере при раду при високим температурама инспекција рада може послодавцу да наложи предузимање одговарајућих мера, као и да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка према несавесним послодавцима, са запрећеним казнама од 800.000,00 – 1.000.000,00 динара за правно лице и 400.000,00 – 500.000,00 динара за приватног предузетника, а за одговорно лице код послодавца 40.000,00 – 50.000,00 динара.

Када су у питању екстремне температуре ваздуха може се прогласити елементарном непогодом што је прописано Законом о ванредним ситуацијама, а исту проглашава, у зависности од територије захваћене елементарном непогодом, град, општина, Влада Републике Србије.

Прописи Републике Србије су прилагођени прописима Европске Уније и Република Србија нема дефинисану максималну спољну температуру при којој би се морао обуставити рад запослених који су изложени штетном утицају високе температуре.

                                                                                                                         Директор управе за безбедност и здравље на раду
Вера Божић-Трефалт

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ