Skip to main content

ИЗВЕШТАЈ СА МЕСЕЧНОГ САСТАНКА У КАБИНЕТУ МИНИСТРА


Београд, 14.11.2018 – У Палати Србија одржан је десети овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председављао помоћник  директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић, чланови ГО ССП Небојша Ристић, Зоран Стојчић и Ненад Падори.

Разговарало се о следећим темама:

  1. ПУ за град Београд – У већини организационих јединица у оквиру ПУ за град Београд учестало се праве грешке приликом вођења распореда рада, што за последицу има кршење права запослених. Наиме, приликом извођења бојевог гађања, обуке, годишње провере знања, полагања физичког и слично, полицијски службеници, који се тог дана налазе на недељном одмору(НО) или су предали дужност(ПД), уписују се на посебном списку, прикаченом уз распоред рада, са наређењем да су дужни одазивању на горе поменуте активности. Ово за директну последицу има кршења низа њихових права, од размака између смена, остваривања вишка радних сати које се не уписују у редној листи, па до негативног утицаја по њихово здравље. Тражимо од Дирекције полиције испитивање ових околности и отклањање грешака, јер у програму за вођење станичних евиденција постоји евиденција ОБУКЕ или ШКОЛОВАЊА, која је Упутством за вођење станичних евиденција управо и предвиђена за те ствари. Уколико се и поред тога настави са праксом „дуплог распореда“, Синдикат српске полиције против свих руководиоца организационих јединица у оквиру ПУ за град Београд, који праве овакве грешке, поднеће Иницијативу за покретање ДП, као што смо урадили у неколико ПУ у Србији.

Поново се дешава иста ситуација као на претходним састанцима – Дирекција полиција и у овом случају добија одговор да је након извршених провера утврђено да све ОЈ у оквиру ПУ за град Београд поступају у складу са Упутством о вођењу станичних евиденција. Какве су провере биле, да ли је уопште и било икаквих контрола или је извештај из ПУ за град Београд сачињен на основу „добре речи“ руководиоца тих ОЈ, видећемо у наредном периоду. Синдикат српске полиције је Дирекцији полицији доставио доказе који потврђују наше наводе, али и неистине изнете у Извештају ПУ за град Београд, па ће у наредним данима бити предузете мере на отклањању пропуста.

  1. Упућивање полицијских службеника на службено путовање ван земље по акцији Фронтекс – Под којим условима су полицијски службеници осигурани приликом упућивања по овој акцији, али и приликом ангажовања на раду у заједничким патролама нпр у Мађарској, Македонији и сл.? Како се њима врши обрачун зараде и да ли се одредбе ПКУ за пол.службениике у погледу остваривање додатка за ноћни рад, рад на дане државног празника и сменски рад примењују и ван земље? Да ли полицијски службеници који су ангажовани на раду у заједничким контакт центрима остварују право на дневницу сходно Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника?

На ова питања одговор је дао господин Зоран Николић из УГП. Пракса је да полицијски службеници пре одласка на службена путовања, својим новцем купују полису осигурања. Након повратка са службеног путовања, уз Налог подносе захтев за рефундацију, на основу којег МУП у кратком временском периоду исплаћује повраћај новца на рачун. Уколико, пак, запослени нема новца за куповину осигурања, може на благајни МУП-а подићи аконтацију по овом основу.

Поставили смо питања око осигурања полицијских службеника који су ангажовани у заједничким патролама и свакодневно прелазе државну границу, ван акције „Фронтекс“ и на састанку је донет закључак да УГП није детаљно уредила ову материју, већ ће у наредном периоду спровести одређене активности како би овакве ствари биле детаљније регулисане.

Поводом другог питања око обрачуна зараде, господин Николић дао је одговор да сви запослени МУП-у, који су послати на службено путовање ван граница наше земље, у складу са Законом о раду остварују сва права и обавезе предвиђене правним прописима Републике Србије. Нисмо се сложили са изнетим, и навели смо неколико примера непоштовања законски одредби. Најсвежији пример су и два полицијска службеника из РЦ према Р. Хрватској, којима није обрачунат ноћни рад на службеном путовању ван земље. Добили смо обећање да ће УГП извршити провере, а уколико буду тачне, грешка ће бити исправљена.

  1. Право припадника ИЈП и осталих на теренски додатак – Чланом 2. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника утврђено је да се државном службенику накнађују трошкови рада и боравка на терену(теренски додатак), који износи 3% просечне месечне зараде запосленог у Р. Србији. ПКУ за државне органе је такође прописао овај додатак, који није условљен дужином рада на терену, већ предвиђа само напуштање места рада. Његова сврха је један вид обештећења због обављања привремених активности на терену и повећаних трошкова изазваних тиме. Припадници ИЈП, али и остали нису до сада остваривали право на овај додатак, а на ранијим састанцима изговор је, правдајући се поверљивом ознаком тајности Правилника о платама, био да су ангажовања ван места рада на терену регулисана Одлуком министра о специфичним условима на којима запослени раде под већим степеном оптерећења. Све Одлуке су стављене ван снаге, и више не постоје законске сметње да припадницима ИЈП, који су најчешће ангажовани вам места рада или на обуци, буде исплаћен овај додатак. С друге стране, то можемо сматрати и једним видом „компензације“ за мизерне дневнице које добијају у износу од 75, односно 150 динара, смањивања коефицијента плате по ангажовању.

Представници Радне групе нису дали одговор који може негирати постојање законског основа на исплату теренског додатка. И ова материја није детаљно уређена, узимајући у обзир појединости које морају бити испуњене да би се стекло ово право. ССП је изнео предлог Правилника о ангажовању припадника ИЈП, где ће бити дефинисано право на исплату накнаде за рад у отежаним условима. Командант ИЈП господин Васиљевић похвалио је напоре, али и идеју ССП на побољшању материјалног статуса припадника ИЈП и дао обећање да ће наши предлози приликом ангажовања припадника ИЈП на обезбеђењу утакмица високог ризика, нарушавања ЈРМ-а, обукама и сл. бити разматрани.

  1. Редовно ангажовање припадника ИЈП – Иако су новим Упутством припадници ИЈП оштећени смањивањем коефицијента награђивања на 3%, али и нерачунању обуке у ангажовање, неко се потрудио и наложио да под плаштом редовног ангажовања, буде ангажован један број ИСКЉУЧИО припадника ИЈП за обезбеђења, где на тај начин не остварују право на повећање коефицијента чак ни од 3%. Слажемо се да је потребно редуковати непотребна ангажовања и уштедети, али не по цену безбедности полицијских службеника. Апелујемо на Дирекцију полици да изврши накнадне процене, размотри потребе оваквог вида ангажовања без адекватне опреме и формације, јер су поред страха за своју безбедност, припадници ИЈП демотивисани и незадовољни оваквим начином рада.

Представници Дирекције полиције дали су одговор да овакав начин ангажовња није противзаконит, искључиво зависи од безбедносне процене руководиоца на терену и да ће они сносити одговорност уколико дође до пропуста. Додали су и да грешака има и оне ће бити исправљене имајући у виду период прилагођавања у примени новог Упутства ИЈП, којим су умногоме измењени услови под којима се ангажују припадници ИЈП  .

  1. Апликација „СЗПЛИВ“ – У више наврата на састанцима смо инсистирали, чак дали и конструктивне предлоге ради надоградње ове апликације. Примарни циљ је био остваривање бољих резултата на граничним, али и административним прелазима, која би сигурно касније дала видљиве резултате у погледу смањивања стопе криминалитета, примене мере и радњи и тд. Секундарни циљ био би смањење оптерећења у раду полицијским службеницима, који углавном раде један психички веома тежак, механички део посла, приликом провере кроз ВДР читач. Добили смо одговор и оправдање да новца нема, али и поред тога, у међувремену је извршена надоградња ове апликације- Али у супротном смеру. У апликацији, на почетном екрану, додата је опција „Додатна слика Ф1“ која подразумева још неколико активности и операција приликом провере личних карата путем ВДР читача, што изисккује много времена, веће оптерећење у раду, стварају се још веће гужве на граници, а највише на административним прелазима, где грађани приликом преласка управо најчешће прилажу личне карте. Поред тога, апликација СЗПЛИВ је успорена, приликом још једног окретања личне карте ради приказивања додатне слике, програм је у већини случајева не очита одмах и заблокира се. На основу овога постављамо следећа питања: Да ли је обавезно приказивање слике за сва лица? Која је сврха ове опције, која умногоме отежава рад полицијским службеницима, имајући у виду да се приликом првог очитања личне карте, појављују сви важни подаци ЈМБГ, адреса, датум рођења, држављанство и тд…

Одговор је дао колега из САТИТ који је рекао да на основу захтева Сектора и Управа у МУП-у врше надоградњу апликације, што је и у случају двоструког окретања личних карата. Сложио се са тврдњом ССП да је програм спор, да има грешака и већ су предузете радње на ажурирању апликације СЗПЛИВ, где су прихваћени предлози ССП. Предлози ССП су претежно интерне и безбедносне природе, тако да у извештају неће бити објављени.

  1. Систематизација – Влада Републике Србије је одложила примену Закона о систему плата запослених у јавном сектору и Закона о запосленима у јавним службама за 01.02.2020. године. Да ли ће ова Одлука утицати на најављену систематизацију која је планирана почетаком децембра 2018. године, као и на најављено повећање плате?

Систематизација ступа на снагу почетком децембра месеца, као што је било и речено на претходним састанцима. У зависноти од категоризације полицијских управа, повећање плата биће: за полицијске службенике 8% и 9%, припадницима Жандармерије 3%, док ће државни службеници имати повећање у просеку од 3000-4000 динара. Укратко, Одлуке Владе Р. Србије неће умногоме утицати на повећање плате и најављену систематизацију.

  1. Да ли се дисциплинским старешинама увећава коефицијент за додатно оптерећење на раду? Који су критеријуми за њихово награђивање? Да ли је за обављање ових послова систематизацијом предвиђено повећање коефицијента плате? Хоће ли руководиоци, али и дисциплинске старешине бити процесуирани уколико у наредном периоду статистички и аналитички докажемо да свој посао нису обављали професионално, односно да су нанели штету буџету МУП-а?

Уредбом о вођењу дисциплинског поступка није предвиђено повећање коефицијента плате, нити посебно награђивање дисциплинских старешина, без обзира на број њихових активности у поступцима. Међутим, простора има за редовно награђивање, један од критеријума може бити и број дисциплинских поступака, што је остављено руководиоцима ОЈ да одлуче.

Уколико се испостави да рад дисциплинских старешина, али и иницијатора ДП константно доводи до стварање трошкова МУП-у, а то ће Дирекција полиције у сарадњи са Сектором за аналитику пратити, наравно да ће бити предузете мере и радње према њима, добили смо одговор из Дирекције полиције. Притом је договорено да Синдикат српске полиције доставља Дирекцији полиције информације о таквим случајевима, уколико постоје.

  1. Подела униформи. За полицијске службенике до краја године можемо очекивати поделу борбених патика марке „Lowa“, зимских панталона и зимских кошуља. Подела униформи припадницима СВС започеће у наредних 15 дана.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ