Skip to main content

ИЗВЕШТАЈ СА МЕСЕЧНОГ САСТАНКА У КАБИНЕТУ МИНИСТРА


Београд, 10.03.2020. године – У Палати Србија одржан је први овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је председавао генерал полиције господин Слободан Малешић, а делегацију ССП-а чинили су председник ССП Лазар Ранитовић, заменик председника ССП Саша Симић, генерални секретар ССП Дарко Оцокољић и чланови ГО ССП Зоран Стојчић и Бојан Гогић.

1 . НАГРАЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Још једно у низу дискреционих злоупотреба руководиоца ОЈ. На адресу синдиката стално стижу примедбе, најчешће извршиоца са средњом стручном спремом, у погледу неравноправности  и неједнакости приликом награђивања. Постоје квоте и оне се поштују. Али на начин где руководиоци (шефови, помоћници командира, командири, начелници), са највећим платама међу собом праве кругове, и тако имамо ситуације где се у току године поједини награђују и преко 3,4 пута. Када гледамо спискове на огласним таблама можемо видети парадоксалне ситуације, дајемо пример где се начелник одељења саобраћајне полиције награђује са 20% повећање коефицијента трећи пут у току године, а испод њега два извршиоца са 10%.  Ми као синдикат немамо увид у реалне критеријуме, али можемо статистички утврдити да је проценат награђених који раде на терену са платама од 30.000-60.000 динара најмањи, а највећи код оних са платама од 80.000 динара и више. Гледајући финансијску конструкцију, сматрамо да 20% од 100.000 динара није исто као и 20% од 50.000 динара, што утиче и на сам број награђених.  На овај начин се запослени итекако демотивишу, што доводи до разочарења у праведан систем. Такође, многе организационе јединице на својим огласним таблама не истичу ове спискове.

Предлажемо да Дирекција полиције провери наше наводе и прикупи податке, а у будућем периоду достављаћемо и конкректне примере.

Председавајући Радном групом, генерал полиције Слободан Малешић одговорио је да се депеша министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића мора примењивати у свим организационим јединицама, без изузетака. Изузетак није ни Дирекција полиције, где се на огласној табли сваког месеца може видети списак награђених. Злоупотреба награђивања руководиоца и тзв „круг“ није у интересу мотивације запослених, већ доприноси нарушавању међуљудских односа, сложни су присутни на састанку. Чак није ни морално од многих руководиоца да сами себе предлажу, иако знају да су добили највеће повећање плате, која је у многим случајевима, чак дупло већа него плата извршиоца. Од Синдиката српске полиције затражено је да такве конкретне примере образложене достави Дирекцији полиције, како би биле предузете мере и радње против одговорних лица.

  1. НЕСПОЈИВИ ПОСЛОВИ СА ПОЛИЦИЈСКИМ ПОСЛОВИМА

У складу са чланом 168. став 1. Закона о полицији запослени у Министарству могу обављати послове и делатности ван радног времена, односно обављати додатни рад, уз одобрење руководиоца организационе јединице у којој је запослени распоређен. Потребно је кроз Правилник уредити ову област и ближе одредити послове који су неспојиви са службеним, не изазивају сукоб интереса или утичу на непристрасност у раду.

Коплексно питање, међутим, конкретан одговор, на конкретно питање у вези посла, тешко је добити. Секретаријат МУП-а је раније више пута покушавао да подзаконским актом ближе регулише предметну област, али нису успели. Новим Законом о полицији није дата могућност доношења позаконског акта, већ се оставља руководиоцу организационе јединица да одлучи. Нас занима и поставили смо питање: Како да спречимо самовољу и самоодлучивање и да ли постоје критеријуми на основу којих се морају водити руководиоци? Став Секретаријата је да у случајевима где нема могућност примене овлашћење и злоупотребе службеног положаја, начелно је дозвољен додатни рад, пре свега у домену привређивања. Нисмо задовољни одговором, тако да ћемо ову тему поновно разрађивати на неком од наредних састанака.

  1. НАЧИН ЕВИДЕНТИРАЊА И ОБРАЧУНА ПУТНИХ ТРОШКОВА У ПОЛИЦИЈСКОЈ БРИГАДИ, ПУ ЈАГОДИНА, ПУ УЖИЦЕ

Ступањем на снагу Уредбе о остваривању права полицијских службеника на накнаду трошкова за долазак и одлазак за рада, створен је простор за различита тумачења у многим организационим јединицама, што се најчешће манифестује кроз умањивања финансијске надокнаде по овом основу. Већ други пут истичемо да се умањења у обрачунима јављају као последица погрешног тумачења Уредбе у горе поменутим ОЈ. Специфичан пример је ПУ Јагодина, где се у седишту управе путни трошкови не исплаћују. Разлог томе је Одлука Скупштине града Јагодина о бесплатном превозу грађана Јагодине. Међутим, многим полицијским службеницима је стајалиште или станица удаљена више од 1,5 километра од места пребивалишта, ред вожње није чест, нарочито у приградским насељима. Укратко, смене им се не могу ускладити са редом вожње. Али, у случајевима када смена почиње после 20 часова путне трошкови се исплаћују, јер је званичан редован ред вожње до 20 часова.

О овој теми смо више пута разговарали на предходним састанцима,нарочито на предходном састанку са начелницом Сектора за људске ресурсе на коме је закључено да су овакве ствари недопустиве и да се мора поштовати јединствено поступање по Уредби о путним трошковима.

– Град Јагодина је донео Одлуку да је градски превоз бесплатан. С тим у вези, у конкретном случају, став МУП-а је да у редовном режиму рада 07,30-15,30 часова, запосленима неће бити признати трошкови путовања, јер је линија редовна. Међутим, свим запосленима који раде ван редовног режима рада, путни трошкови ће бити обрачуну у складу са Уредбом. Поставили смо питање око надокнаде путних трошкова из приградских насеља, јер аутопревозници не издају потврде о цени карте? Одговор из Сектора за људске ресурсе је да се на основу приближне километраже из другог града могу обрачунати путни трошкови. Договорено је да се у наредном периоду огранизује посебан састанак у Дирекцији полиције са руководиоцима ПУ Јагодина како би коначно решили ове недоумице.

– Руководиоци у ПУ Ужице не признају тумачење Сектора за људске ресурсе достављено Синдикату српске полиције, поводом начина евидентирања и обрачуна путних трошкова. Због таквог става, својим начином рада, настаје последица да се запосленима исплаћују путни трошкови у мањем износу.

– У Полицијској бригади такође надлежни произвољно тумаче Уредбу и полицијским службеницима издају потврду о цени месечне карте на 23 дана. Недопустиво је такво понашање руководиоца и захтевамо организовање састанка у Дирекцији полиције како би коначно решили овај проблем.

  1. ПОСТУПАЊЕ ПОЛИЦИЈЕ У ВЕЗИ ДОГАЂАЈА КОЈИ НИСУ У НАДЛЕЖНОСТИ МУП-А

Дана 18.02.2020. године упутили смо допис директору полиције господину Владимиру Ребићу у вези све већег обима посла изазваног због поступања полиције у домену надлежности осталих државних органа. Сматрамо да је ово озбиљна тема, јер је очигледно да на терену локални и државни органи избегавају поступања, те све пријаве преусмеравају на 192. За време поступања по таквим пријавама, где се полиција папиролошки „ограђује“ и белешке доставља другим органима, у многим случајевима истовремено долази и до нарушавања ЈРМ-а и извршења кривичних дела, а патроле неретко и касне на интервенцијама. Предлажемо да се у свим управама провере овакве пријаве и исходи, а затим донесе и Правилник о поступању полиције по пријавама и дефинише износ новчане таксе за догађаје који су у надлежности других државних органа. Допис достављамо у прилогу.

Нико не тражи од полиције да излази на терен по свим пријављеним случајевима – речи су помоћника директора полиције Слободана Малешића. По процени, вође смене дежурних служби упућују патроле на поступања, а уколико је процена да случај није из домена полицијских послова и ако нема потребе за полицијским ангажовањем, дужност је да надлежни упуте грађана на друге инстанце. Допис који смо послали је узет у разматрање.

5.ОДРЕДИ ЖАНДАРМЕРИЈЕ НИШ и НОВИ САД

Имајући у виду да постоје неколико слободних просторија у бази ОЖ Ниш, упутили смо два дописа команданту одреда како би одобрио коришћење једне, за потребе Синдиката српске полиције СГ ОЖ Ниш.  Командант нам ни на један допис није одговорио, а њих достављамо у прилогу овог акта.

Приликом задужења опреме за ЈРМ у ОЖ Ниш, извршиоцима се додељује стара, коришћена и оштећена, где се нпр чичкови не лепе на прслуку и штитницима.  Нову опрему добијају углавном руководиоци. Сматрамо да се у овом случају прави дискриминација и става смо да приоритет приликом задуживања нове опреме морају имати они који највише послова обављају на терену, а то су извршиоци. У Одреду Жандармерије Нови Сад, многи припадници нису задужили заштитну опрему.

Састанку је присуствовао командат Жандармерије, генерал полиције Дејан Луковић. Обећао је да ћемо добити одговоре на све дописе у најкраћем року. Што се тиче опреме, она се требује након завршетка обуке и пријема кандидата, из разлога истека рокова замене. Могуће је да има примера коришћења старе униформе, али такви недостаци је исправљају у ходу. Сви припадници Жандармерије имаће комплетну униформу и нећемо дозволити да иједан припадник Жандармерије буде без опреме на терену – речи у командата Луковића.

  1. УПРАВА ЗА ИСХРАНУ И СМЕШТАЈ

Готово на сваком састанку говоримо и решавамо проблеме са којима се суочавају колеге и колегенице из Управе за исхрану и смештај. Овог пута истичемо континуирано кршење њихових права приликом рада на терену. Укратко, распоредом су распоређени у сменама свакога дана, без одмора, најчешће од 06-20 часова, неретко и више. Прековремени рад је мисаона именица за њихове руководиоце који налоге не издају, времена за одмор немају, а узимајући у обзир сва претходна дешавања у погледу неповећане плате, сматрамо да МУП-у они морају бити приоритет приликом редовних издвајања новчаних принадлежности. Такође, приликом ангажовања људства у теренским условима, не поштује се исплата дневница у складу са ПКУ за државне органе већ се људству дају штура и немушта објашњења да им припадајуће дневнице не следују.Убудуће, за сваки вид непоштовања донетих одлука тражићемо дисциплинску одговорност непосредних руководилаца уколико се утврди да су самовољно поступали мимо донетих правних аката који регулишу ову проблематику.

Господин Драго Бјелица из Сектора за материјално-финансијске послове одговорио је да наши наводи нису тачни, већ да је након извршене провере дошао да података да на терену радници Управе за исхрану смештај радe po следећем редоследу: 3 часова за време доручка, 3 часова за време ручка и 2 часа за време вечере. Синдикат српске полиције поседује сасвим другачије информације са терена и мишљења смо да Сектор за материјално-финансијске послове није добио тачне податке. Незадовољни тиме, до наредног састанка прикупићемо конкретне доказе и захтеваћемо од надлежних да покрену одговарајуће поступке. Разлог је јасан, гурањем ствари под тепих не решавамо проблем, већ само стварамо незадовољство код запослених. 

  1. „ТИПСКЕ“ СМС И ВИБЕР ПОРУКЕ

Раније смо указивали на извештавања путем вибер и сигнал апликације, предвидевши да ће овај вид комуникације узети великог маха међу свима у погледу додатног оптерећења у раду. Наиме, многи руководиоци и шефови у управама ван седишта МУП-а од полицијских службеника на терену захтевају слање некаквих типских порука о свим догађајама који се тичу криминалитета. Многи шефови и руководиоци су нам пренели информацију да већи део смене на послу проводе само исправљајући и састављајући типске поруке које шаљу ка седишту управа, али ту обавезу имају и након завршетка смене. На тај начин занемарују и не могу обавити све редовне послове на време. Примаоци ових „типских“ порука стално захтевају исправке, допуне и сл.  Ми разумемо хитност у извештавању сходно Упутству о хитном извештавању. Напомињемо да се сваки догађај евидентира, затим верификује и да шефови смена путем ЕДД прослеђују догађаје у нивоима надлежним управама. Такође додајемо, ако су неком потребне хитне информације о догађају то може добити и путем сликовне поруке из ЕДД. Постоје више могућности и варијација, само је потребно изабрати најсврсисходнију. А „типске“ поруке, бар за оне који их састављају сваког дана, то свакако нису.

Дужност је запослених да шаљу овакве поруке, став је Дирекције полиције. Господин Јоксимовић из Управе полиције је рекао да за слање оваквих порука мора бити испуњен следећи услов, а то је да запослени поседују службену картицу и службени телефон који подржава апликације Сигнал и Вибер. Синдикат српске полиције није задовољан одговором и захтевамо да Дирекција полиције званичним актом упозна запослене са оваквим начином рада.  

  1. ТУМАЧЕЊЕ РАДНИХ САТИ У НЕРАДНИМ ДАНИМА

Многе организационе јединице учестало праве грешке у евидентирању радних сати приликом рада за дане празника који се плаћају увећано. Оне се најчешће се односе на део где нпр. запослени за време празника који је нерадан дан раде, али руководиоци, неком својом логиком, не рачунају одрађену сатницу у радне сате. Примера је много али овом приликом нећемо издвајати посебно Орг.јединице у којима су проблеми ове врсте изражени. Ради уједначавања и коначног решавања овог питања захтевамо да се према свим ОЈ пошаље инструктивна депеша којом би појаснили начин евидентирања радних сати са упрошћеним садржајем који би суштински дао објашњење: Марко Марковић је радио на дан празника 01.01. и 02.01.2020 године. У сменама 0д 07-15 првог дана и 15-23 другог дана.Рад празником који је нерадни дан је плаћен са 121% од основне плате и то није спорно али је спорно јер му старешина рачуна да је кроз ту сатницу плаћен празник и такав рад празником му ствара мањак радних сати у току месеца.Невероватно али истинито,старешина од Марка Марковића тражи да надокнади два дана празнично плаћених дана а које је управо одрадио радећи у дане празника.

Госпођа Андријана Шљивић, начелник Одељења за зараде и бенефиције изнела је тумачење које је идентично тумачењу правних заступника Синдиката српске полиције – онај ко ради за време државних празника који су нерадни дани остварује сатницу за одрађено време и плус увећање плате од 121% по сату. Онај ко не буде радио за време празника, а требао је да ради, као вид „награде“ добија 8 часова за тај дан. Дали смо примере организационих јединица које раде сасвим супротно и договорено је да Сектор за људске ресурсе ка свим организационим јединицама упути депешу и коначно стане на пут различитим тумачењима.

  1. ПС МЕДВЕЂА – ПО МЕДЕВЦЕ

У овом ПО, полицијски службеници бораве и раде по сменама од 14 и више дана у катастрофално лошим и нехуманим условима. Воде за одржавање хигијене немају, кухиња и ламинат су много оштећени, а купатило је сво у влаги и буђи. Потребно је обезбедити боље услове не само за рад, већ и боравак унутар одељења.

На састанку је присуствовао и начелник ПУ Лесковац, господин Томислав Илић који је потврдио наводе Синдиката српске полиције. Приликом припреме ове теме, извршена је процена штете и донет план адаптације објекта који ће у веома кратком року бити решени. Оквиран износ трошкова поправке износиће око 250.000 динара, али ће сав терет решавања овог проблема ПУ Лесковац преузети на себе.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ