Skip to main content

Извештај са редовног месечног састанака у Кабинету


Беогад, 10.02.2016. године, – Данас је, у Кабинету министра, одржан други овогодишњи састанак Радне групе за сарадњу са синдикатима и представника Синдиката српске полиције. Радном групом је председавао заменик министра Милосав Миличковић, а испред ССП учешће на састанку су узели: председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Драган Ристановић, члан ГО Синиша Ћук и заменик председника Миле Лазаревић.

Као и за сваки састанак до сада, ССП је доставио велики број тема и питања на које одговоре жељно ишчекују сви запослени у министарству унутрашњих послова:

 1. Рационализација
 • Редослед наредних корака у овом процесу, уручење решења о нераспоређености, када се може очекивати нова систематизација и разна питања на ову тему.
 • Нико од колега са решењима за послове анализе ризика још увек није у статусу нераспоређен, сви су и даље у статусу стално запослених у МУП, и све приче о томе су само гласине и злонамерна нагађања. Све док не буде завршен поступак пред Жалбеном комисијом Владе Р Србије, и док се не направи програм у сарадњи са контролорима Националне службе за запошљавање, процес неће бити завршен и нико неће остати без посла до тада.
 1. Инвалидске пензије
 • Координација Комисије МУП 10022016 2са ПИО фондом. Да ли је налаз комисије извршан, односно да ли следи пензионисање или постоји могућност престанка радног односа? (Уколико комисија утврди неспособност обављања послова ОСЛ а ПИО фонд не потврди пензионисање)
 • Радници упућени, или добровољно пријављени, на комисију МУП-а ради утврђивања, односно оцене, способности за даље обављане послова полицијских службеника, могу нити спокојни. Налаз комисије је коначан и обавезујући за Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. А комисија је, по речима једног представника радне групе, „више него либерална код утврђивања инвалидитета“!
 1. Старосне пензије
 • Од Нове Године није могуће остваривање пензионисања по условима који су прецизирани изменама прошлог Закона о полицији у члану 139а. Тај члан је имао ограничено дејство и то до краја прошле године.
 • У припреми су измене и допуне Закона о ПИО, где ће МУП ићи са предлогом да се за запослене обезбеде услови за пензионисање истоветни тренутно важећим код Војске Србије.
 1. Коришћење одмаралишта и хотела у власништву МУП
 • Омогућити плаћање на више месечних рата путем административне забране. Обратили смо се дописом начелници Мирјани Недељковић и добили одговор да је предлог узет у разматрање. Занима нас став Министарства по том питању?
 • Господин Миличковић нам је потврдио да смо по овом питању „куцали на отворена врата“, односно да је наш предлог прихваћен у потпуности и да ће реализација уследити већ у неколико наредних дана, те да је министар наложио да се запосленима омогући плаћање на најмање 6 месечних рата путем административне забране на плату.
 1. Обрачун накнаде трошкова за долазак и одлазак са посла
 • Какав је утицај новог Закона о полицији на ову област? Да ли постојећи Правилник важи и даље? Да ли је у припреми или у плану израда новог?
 • Обрачун и исплата накнада за трошкове доласка и одласка са посла наставља се по важећем Правилнику, а планира се доношење новог у складу са новоусвојеним Законом о полицији. Председник синдиката Лазар Ранитовић је истакао да ће ССП инсистирати на томе да се приликом доношења новог правилника морају поштовати Закон о раду и потписани ПКУ за полицијске службенике и ПКУ за државне органе.
 1. Премештаји по месту пребивалишта
 • Да ли ће бити дозвољени премештаји колега на рад у јединице по месту сталног пребивалишта? Какав је статус људи који су поднели захтеве последњих месеци, пре ступања на снагу новог Закона – да ли морају поново подносити захтеве?
 • Тренутно премештаја са једног на друго радно место нема, све до усвајања новог Правилника о систематизацији радних места у МУП. Код захтева за премештаје по месту пребивалишта и убудуће ће се максимално излазити у сусрет свим заинтересованим колегама.
 1. Теренски додатак, динамика исплате
 • Када ће бити извршена исплата10022016 3 теренског додатка за месец новембар, људима ангажованим из Управе полиције у Шиду? На прошлом састанку смо добили обећање да ће „до краја јануара бити исплаћена накнада за октобар и новембар“. Зашто се динамика исплате накнаде разлику за припаднике Управе полиције и Управе граничне полиције? Када ће Секретаријат МУП доставити Управи граничне полиције мишљење којим полицијским службеницима припада право на накнаду?
 • За исплату теренског додатка приликом рада у специфичним подручјима, у складу са Одлуком министра, данас је упућена још једна инструктивна депеша на терен. Одређено је пет „координатора“ на тим подручјима који су одговорни за ангажовање људства за рад са емигрантима, и за спискове људи којима следи тај додатак. Упрошћено речено – додатак припада сваком полицијском службенику ангажованом по посебним плановима рада у тим зонама, без обзира на врсту делатности коју иначе обавља и без обзира на место сталног рада. За остваривање накнаде услов је да се запослени нађе на списку који потписује координатор!
 • За све досадашње проблеме у остваривању права и динамици исплате одговорност је на локалним старешинама који су, или нередовно достављали спискове, или пак нису уопште ни правили спискове људи за додатак. Након извршених ревизија новац ће бити ретроактивно исплаћен свим колегама који имају право на додатак у складу са Одлуком министра.
 1. Предприступним преговорима са ЕУ дефинисана је имплементација система 112.
 • Да ли је дефинисано тачно шта подразумева имплементација, да ли се то односи само на формирање оперативних центара или подразумева да се службе одговорне за реаговање ставе у функцију система 112 ( увезивање полиције, ватрогасаца, хитне помоћи и осталих субјеката релевантних за ванредне ситуације)?
 • Поред несумњиве користи коју би донело успостављање тог система, који би донео значајну техничко технолошку опремљеност свих служби које реагују у ванредним ситуацијама, а такође би допринео информатичком развоју и смањио бирократске процедуре и радње, тај систем још увек није успостављен због недостатка новца. Припремне радње су далеко одмакле, али је неопходно обезбедити око 15 милиона евра за завршетак процеса, а тај новац се не може користити из предприступних фондова већ мора бити обезбеђен из буџета државе.
 1. Судбина СВС
 • Да ли ће ватрогасци изаћи из МУП? Да ли ће бити формирана Дирекција која ће садржати надлежности цивилне заштите, управљања ризицима и обнове а да ће ватрогасци остати у министарству?
 • Целокупан садашњи Сектор за ванредне ситуације биће измештен из МУП одмах након усвајања Закона о смањењу ризика од елементарних и других непогода и управљању ванредним ситуацијама. Након измештања, биће припојен посебној Дирекцији, али ће МУП задржати надзор над радом те Дирекције.
 1. Измене Закона о посебној пензији колега са територије КиМ
 • Предлог измена закона је завршен, и са уграђеним знатно побољшаним условима у односу на досадашње, предат је премијеру Владе Р Србије. Улазак закона у скупштинску процедуру очекује се у веома кратком року.

Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић