Skip to main content

Извештај са састанака у Секретаријату МУП


Делегација Синдиката српске полиције одржала је 28.02.2013. године од 13:00 до 16:30 часова састанак у Секретаријату МУП.

ССП је представљао Глишо Видовић председник синдиката, Драган Жебељан председник СГ Београд и портпарол ССП и Горан Ђурић председник СГ УЗО.

Испред МУП на састанку су присуствовали Милорад Тодоровић секретар МУП, Жељко Веселиновић, Гордана Јековић из Сектора финансија људских ресурса и заједничких послова, Бобан Стевановић, Горан Николић и Дијана Шабовић испред Сектора за ванредне ситуације.

На састанку се дијалогом, заједнички и конструктивно радило на следећим темама, односно на унапређењу функционисања Министарства.

Теме:

 1. Приправност запослених у Сектору за ванредне ситуације;
 2. Правилник о наплати путних трошкова;
 3. Измена депеше о дневницама за време стручног усавршавања;
 4. Правилник о психофизичкој провери запослених у СВС;
 5. Исплата јубиларних награда за неке категорије преузетих радника у СВС;
 6. Дефинисање броја радних сати на месечном нивоу за све јединице у МУП у Србији;
 7. Проблем у вези члана ССП и решења о распоређивању у Жандармерији;
 8. Проблем наплаћивања такси списа предмета у дисциплинском поступку;
 9. Контрола боловања и поступања код шифри „Ф“;
 10. Привремено одузимање личних исправа при уласку у објекат МУП;
 11. Проблем са радницима УЗО ДКП који су остављени без решења о распоређивању.

 

1. Приправност запослених у Сектору за ванредне ситуације;

 • ССП: Регулисати приправност за припаднике Сектора за ванредне ситуације.  Укинути термин сталне доступности који није законски дефинисан и дозволити руководиоцима у СВС да организују приправност  јер је грађанима потребно обезбедити сигурност и безбедност у случају ванредних ситуација.
 • СВС: Слаже се са предлогом ССП о организовању приправности за припаднике СВС.
 • Мере: Договорено је да Сектор финансија људских ресурса и заједничких послова донесе акт који јасно прецизира критеријуме потребне за приправност а за спровођење ће бити одговорни руководиоци организационих јединица.

 2. Правилник о наплати путних трошкова

 • ССП: Захтева да што пре ступи на снагу Правилник о наплати путних трошкова.
 • Секретаријат: Првобитни предлог правилника је чекао  на мишљење других синдиката који касне са предлозима и мишљењем.
 • Мере: Сектор финансија ће у понедељак доставити ССП коначну верзију предлога Правилника који ће ићи на потпис министру.

 3. Измена депеше о дневницама за време стручног усавршавања

 • ССП :  Зашто се у депеши Секретаријата МУП  наводи да упућивање на обуку или семинар није службено путовање? ССП сматра да је то службено путовање јер је то радна обавеза, да се за време проведено на семинару и обуци рачуна као радно време и по томе упућенима следују дневнице јер су упућени ван радног места и захтева да се депеша укине, односно распише нова.
 • Секретаријат: Депешу је послала начелница једног одељења у Секретаријату и њен садржај није видео Секретар МУП.  Дат је рок да до понедељка оба одељења и Секретар заузму заједнички став и дају одговор или сачине ново тумачење.
 • Мере: Договорено је да Секретаријат до понедељка донесе став по питању депеше и да ће о томе писменим путем обавестити ССП о заузетом ставу.

4. Правилник о психофизичкој провери запослених у СВС

 • ССП: Који се Правилник о психофизичкој провери примењује за запослене у СВС?
 • Зашто се примењује  Програм општег и специјалног физичког усавршавања  у појединим  организационим јединицама СВС који није званичан.
 • СВС: Примењује се Програм који важе за све у МУП. Присутнима није познато да се примењују различити Програми  сем општег  који важи за све запослене у МУП.
 • Мере: У наредном периоду, ако се примети да се у неким организационим јединицама примењују другачије норме или одмах реаговати и упозорити руководиоца организационе јединице да се може примењивати само Програм и норме које важе за све запослене у МУП

 5. Исплата јубиларних награда за неке категорије преузетих радника у СВС

 • ССП: Зашто нису исплаћене Јубиларне награде за припаднике СВС који су из статуса државног службеника прешли у статус полицијског службеника а који су испунили услове по ПКУ за државне службенике?
 • Људски ресурси: Сматра да да нема основ за исплату Јубиларних награда, посебно јер су многа лица радила по уговору о делу.
 • Жељко Веселиновић: Изражава чуђење јер нису исплаћене јубиларне  награде и сматра да је са тим одавно требало завршити и исплатити.
 • Мере: До понедељка ће Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова заузети јединствен став о исплати спорних Јубиларних награда и  тај став доставити Синдикату српске полиције.

 6. Дефинисање броја радних сати на месечном нивоу за све јединице у МУП у Србији;

 • ССП:  Захтева да МУП достави свим организационим јединицама акт који дефинише радно време на месечном нивоу.
 • Секретаријат: Потребан је јединствен начин обрачуна броја сати на месечном нивоу и слаже се са предлогом ССП.
 • Мере: Договорено је да се актом упознају све  организационе јединице о начину обрачуна сати на месечном нивоу.

 7. Проблем у вези члана ССП и решења о распоређивању

 • ССП :  Зашто је један припадник Одреда жандармерије Нови Сад,  премештен у Одред жандармерије Београд  и ако  му није наступила правоснажност решења?
 • Људски ресурси: Истиче да је колега Ивановић распоређен по новој систематцији а не премештен, и да је то другачија законска категорија од премештаја. Чекаће се одлука Жалбене комисије.
 • Мере: ССП сматра да је колега Ивановић оштећен и да му је без личне сагласности уручено ново решење за ново радно место, као и да ће се предузети активности са правним заступником ССП у вези овог случаја.

 8. Проблем наплаћивања такси списа предмета у дисциплинском поступку;

 • ССП: Зашто је ПУ Панчево, једина управа у Србији и у МУП која за своје запослене, против којих води дисциплинске поступке наплаћује таксе на копије списа предмета?  ССП сматра да запослени у МУП нису странке већ радници и захтева да се прекине са наплатом таксе, односно да пракса у свим ПУ у Србији буде иста.
 • Људски ресурси: Дисциплински поступак се води по Општем управном поступку и такса је у складу са законом.
 • Мере: Договорено је да Људски ресурси изнађу начин да се са колегама из ПУ Панчево поступа као и према осталим запосленим у МУП у другим ПУ имајући у виду да у дисциплинским поступцима не учествују странке изван МУП већ запослени.

9. Контрола боловања и поступања код шифри „Ф“;

 • ССП: Различито и незаконито поступање у контроли боловања запослених док су привремено спречени за рад. Поступање са запосленима који привремено добијају шифру „Ф“, привремено одузимање оружја и службена легитимација? Законски основ за поступање?
 • Мере: Договорено је да Секретаријат МУП и Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова до идућег петка погледају законе и донесу став по овој теми.

 10.  Привремено одузимање личних исправа при уласку у објекат МУП;

 • ССП: Законски основ за привремено одузимање (задржавање) личних карата и других докумената при уласку у објекат МУП и то без ваљаног законског разлога нити издавања потврде о привремено одузетим предметима? ССП ће затражити мишљење Секретаријата.
 • Сектор Финансија:Каже да нема новца да се уреди системски овај проблем са ИД картицама и нивоима приступа објектима
 • Секретаријат: Сматрају да се проблем може уредити као што је учинила БИА или друге фирме и без одузимања личне карте.
 • Мере: ССП  ће по овом питању затражити мишљење Секретаријата. Уколико не буде задовољавајући обратиће се поверенику Родољубу Шабићу и затражити мишљење односно захтев за предузимање законских мера које треба да доведу до поштовања закона.

11. Проблем са радницима УЗО ДКП који су остављени без решења о распоређивању

 • ССП: По новој систематизацији из УЗО је избачено Одељење за обезбеђење ДКП и осталих објеката.
  Шта се планира са радницима ДКП и каква је њихова судбина у МУП?
 • Секретаријат: Новом систематизацијом ДКП више не постоји као јединица у Управи за обезбеђење. Раније је УЗО постигао договор са Жандармеријом и ПУ за Град Београд да се досадашњи радници ДКП прераспореде на одговарајућа радна места ван УЗО. Жандармерија није дала предлог да се оформи нова јединица која ће преузети послове обезбеђења ДКП, нити преузела раднике  ДКП.
 • Људски ресурси: До сада нису стигли предлози УЗО или Жандармерије да се запослени распореде односно да им се издају решења по новој систематизацији. Управа за људске ресурсе самоиницијативно без предлога орг. јединица не издаје нова решења.
 • Мере: По овом питању, ССП ће затражити хитан заједнички састанак Дирекције полиције, Жандармерије и ПУ за град Београд како би се решио проблем запослених. Став ССП је да једна управа односно јединица на нивоу МУП са посебно обученим људством треба да обавља послове обезбеђења лица и објеката.

Састанак је протекао у фер и коректној атмосфери уз узајамно поштовање личности учесника.

Молимо све колегинице и колеге које имају примедбе, сугестије, сазнања, оштећени су или сматрају да су изнети подаци нетачни да нас контактирају на маил: info@ssp.org.rs  како би смо реаговали на време, уредили односе и довели до поштовања закона.

Служба за информисање
Драган Жебељан

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ