Skip to main content

Извештај са састанака у Управи за обезбеђење


Делегација ССП одржала је 28.02.2013. године у времену од 9:00 до 11:30 часова састанак са представницима Управе за обезбеђење.

Делегацију ССП сачињавали су: Глишо Видовић председник синдиката, Горан Ђурић председник СГ УЗО и Драган Жебељaн портпарол ССП и председник СГ Београд.

Делегацију Управе за обезбеђење сачињавали су помоћници начелника управе Младен Вучинић и Пера Богдановић.

На почетку састанка председник Глишо Видовић изразио је незадовољство и протест с обзиром да се начелник управе Зоран Томашевић није удостојио да присуствује првом званичном састанку. Дописом ССП је затражено да састанку присуствује начелник управе и помоћник управе Пера Богдановић. План састанка је био да се начелник Томашевић упозна са радом ССП, председником СГ УЗО и како би кренули у решавању неких од нагомиланих проблема које муче радника УЗО.

С обзиром да ССП није одлучивао о термину састанка, већ смо то домаћинима препустили, односно Томашевићу да сходно свом слободном времену прилагоди термин састанка, он се није удостоји да по протокулу нивоа делегације ССП присуствује састанку већ је састанак спустио на нижи ниво, односно ниво помоћника начелника. До сада, у свом раду нисмо имали овакав случај непоштовања протокола и нивоа делегације од руководиоца неке организационе јединице. Таквим непријатним гестом и поступком били смо непријатно изненађени али не и увређени јер нас такав гест није могао увредити од оних који тиме у ствари себе деградирају.

Очигледно је било да генерал нема намеру да разговара са лицима који су испод његовог ранга, односно немају генералске чинове, заборављајући како и на који начин је и сам стекао генералски чин и колико је пута био унапређен. Но о тој и сличним темама позабавићемо се у будућности с обзиром да јавност и запослени имају право да знају радну биографију својих руководиоца, ко су били некада и као су од никога преко ноћи постали неко.

Самим тим што се начелник Зоран Томашевић није удостојио да прими председника ССП Глишу Видовића и његове сараднике, ниво разговора био је информативног карактера јер помоћници начелника управе Младен Вучинић и Пера Богдановић немају моћ оперативног одлучивања код проблематике која се под хитно треба решити.

Без обзира на све, ако се домаћин куће безобзирно понео према председнику организације која броји више од 6.000 људи и сматра да није његов ниво да води разговоре, због запослених у УЗО и наших чланова наставили смо разговоре с обзиром да нисмо сујетни и да се од нас очекују резултати, кренули смо са радом.

Теме састанка биле су:

 1. Систематизација;
 2. Путни трошкови;
 3. Радни сати;
 4. Бојево гађање;
 5. Награђивање радника;
 6. Контрола боловања и поступање код шифри „Ф“;
 7. Униформа опрема и возила;
 8. Лоша слика у јавности о УЗО;
 9. Привремено одузимање личних карата у објектима МУП;

Састанак је започео у фер и коректној атмосфери уз узајамно поштовање личности.

1. Систематизација

 • ССП:По новој систематизацији из УЗО је избачено Одељење за обезбеђење ДКП и осталих објеката.
  Шта се планира са радницима ДКП и каква је њихова судбина у УЗО?
  На који начин добијају плате? (око 170 људи по распореду рада обезбеђује ДКП од тога  52 запослена нема никакво решење а и даље раде те послове, око 120 људи обезбеђује ДКП док су им решења издата за друга радна места). Педесет два запослена не добијају платне листиће, не остварују прековремени рад, рад за празнике, не добијају оверене листе за административну забрану, не награђују се, не одбијају им се чланарине синдиката, не добијају потврде за обданишта и сл.
 • УЗО: Новом систематизацијом ДКП више не постоји као јединица у Управи за обезбеђење. Раније је УЗО постигао договор са Жандармеријом и ПУ за Град Београд да се досадашњи радници ДКП праспореде на одговарајућа радна места ван УЗО. До сада Жандармерија није испоштовала договор, није оформила јединицу која ће се бавити ДКП. Што се тиче УЗО, они су упућивали рописе Дирекцији да се тај проблем реши, до сада нису добијали одговоре. УЗО схвата проблем у којем се радници налазе али је немоћна да га реши с обиром да они више не припадају УЗО.На питање, зашто УЗО и даље обезбеђује ДКП, ваљан одговор нисмо добили, већ да је то наслеђено и да раде по аутоматизму.ССП поставља питање, ако радници немају решења, немају организациону јединицу, не добијају платне листиће, зашто онда долазе на посао и обезбеђују ДКП?
 • Мере: По овом питању, ССП ће затражити хитан заједнички састанак у Дирекцији полиције како би се решио проблем запослених.

2. Путни трошкови

 • ССП: По сазнањима ССП у свим одељењима су путни трошкови смањени за 30%. Зашто и по чијем налогу је смањење?
 • УЗО: Путни трошкови се из УЗО шаљу у обрачунску службу као и раније, из УЗА нико није упутио предлог или захтев за редуковање или смањење. Нису упознати са проблемом нити да постоји умањење путних трошкова за 30%.
 • Мере: Затражићемо информацију од надлежне службе и доставити га запосленима у УЗО на увид;

3. Радни сати

 •  ССП: Зашто се непоштују одредбе из ПКУ по питњу радних сати као и зашто се колегама који распоредом рада прекораче сатницу не издаје Решење о прековременом раду на дневном нивоу.
 •  УЗО: Помоћник Богдановић је изнео став да запосленима који имају редован турнус 12- 24, 12-48 немају прековремене сате.
 • Мере: ССП се није сложио са мишљењем Богдановића и након краћег изношења аргумената Пера Богдановић је прихватио захтев ССП да се колегама који прекораче сатницу предвиђену распоредом рада изда Решење о прековременом раду. Такође је договорено да се од Секретаријата тражи да да достави мишљење о месечном фонду сати.

4. Бојево гађање

 • ССП: Највећи део запослених у задњих 5 година није имало гађање из пиштоља. Запосленима се не омогућује коришћење интерне стрељане, сем одабранима. Који је критеријум за коришћење стрељане? Којим актом је то регулисано?
 • УЗО: Информација је тачна, постоји недостатак средстава,  МУП нема своју стрељану коју би УЗО могао да користи бесплатно. Интерна стрељана није пуштена у рад, користи се изузетно ретко за упуцавање оружја. Чека се Сектор за ванредне ситуације (СВС) да изда дозволу за рад.
 • Мере: ССП је изнео податак да друге орг. јединице имају чешћа гађана из ватреног уружја, навео је преимер СВС који за своје раднике обезбеђује стрелиште, ССП ће доставити информацију о томе где друге јединице врше гађање у Београду. Од СВС затражићемо информацију шта је са дозволом за рад интерне стрељане у УЗО, има ли проблема ако се дозвола не издаје.

5. Награђивање радника

 • ССП: Који су критеријуми за награђивање и број људи по одељењима који могу да се награде. Има ли сталности у награђивању истих људи у УЗО?
 • УЗО: Награђивање се врши по правилнику.  Став Пере Богдановића је да се награђују по три радника из орг. јединице. Нису упознати са бројем људи који се често награђују и да ли има сталног месечног награђивања за исте раднике. Оно што  обезбеђење министра Расима Љајића редовно сваког месеца добија увећање плате на основу награђивања. Нисмо успели да добијемо информацију зашто и по чијем налогу.
 • Мере: ССП ће затражити годишњи извештај за лица којима је током 2012.године увећан коефицијент плате на основу награђивања. Став ССП је да извештај о награђеним радницима за све орг.јединице треба јавно да биде истакнут да би се сви радници упознали а у циљу смањења злоупотреба. Овај предлог изнећемо Дирекцији полиције и Кабинету министра

6. Контрола боловања и поступање код шифри „Ф“

 • ССП: Како се у УЗО поступа у контроли боловања запослених док су привремено спречени за рад. Како се поступа са запосленима који привремено добијају шифру „Ф“, да ли им се привремено одузима оружје и службена легитимација? По ком закону се поступа?
 • УЗО: Пера Богдановић је рекао да УЗО поступа по неком инструктивном акту још из времена Ресора јавне безбедности и да ће поступати све док се он не стави ван снаге. Полицијски службеници и старешине одлазе на кућну адресу оболелих и проверавају да ли се налазе код куће. Што се тиче запослених који имају „Ф“ шифру, пракса је да се таквим лицима привремено одузме службена легитимација и оружје.
 • Мере: ССП је упозорио да је такво поступање противно закону и да може изазвати правне последице по налогодавца и поступајућих полицијских службеника у контроли боловања и приликом одузимања службеног оружја и службене легитимације. ССП ће о овој чињеници упознати Дирекцију полиције и Сектор унутрашње контроле и затражити реакцију.

7. Униформа, опрема и возила

 • ССП: Изнели смо проблем недостатка полицијска униформе, службених возила и  батерија за везу.
 • УЗО: Се слаже да постоји проблем униформи и возила који је присутан у читавом Министарству због не расписивања тендера и недостатка пара. Што се тиче батерија за везу, по потреби оне се набављају и ту нема проблема.
 • Мере: Вршити притисак да се реши проблем и усвоји нови правилник о униформи како би се расписао тендер.

8. Лоша слика у јавности о УЗО

 • ССП: Наслови у новинама повезују раднике или чеоне људе из УЗО са криминогеним елементима, корупцијом и криминалцима. Зашто УЗО не реагује с обзиром да постоји попуњено радно место односи с јавношћу; Зашто се ћути и не демантују неистинити текстови?
 • УЗО: Нису упознати да у систематизацији постоји радно место послови полицијске сарадње и односи с јавношћу. Сматрају да је медијска слика о УЗО задовољавајућа и да не треба демантовати нетачне информације у медијима.
 • Мере: ССП сматра да УЗО треба да реагује на сваку нетачност која каља углед запослених и институције у јавности и да је ћутање знак одобравања. ССП ће реаговати увек када сматра за сходним да одбрани углед колега ако су медијски наводи нетачни.

9. Привремено одузимање личних карата у објектима МУП;

 • ССП: Законски основ за привремено одузимање (задржавање) личних карата и других докумената при уласку у објекат МУП и то без издавања потврде о привремено одузетим предметима?
 • УЗО: Сматрају да нема повреде закона и да се у залог за личну карту добија ИД картица за кретање у згради. Привремено одузимање или задржавање личне карте је регулисано „кућним редом“ како наводи Пера Богдановић и да би се он морао мењати у случају да је задржавање личне карте противзаконито.
 • Мере: ССП је истако да ће по овом питању затражити мишљење Секретаријата. Уколико не буде задовољавајући обратиће се поверенику Родољубу Шабићу и затражити мишљење односно да предузме законске мере које треба да доведу до поштовања закона.

Молимо све колегинице и колеге које имају примедбе, сугестије, сазнања, оштећени су или сматрају да су изнети подаци нетачни да нас контактирају на маил: info@ssp.org.rs како би смо реаговали на време, уредили односе и довели до поштовања закона. Такође, могу се и лично јавити председнику СГ УЗО Горану Ђурићу на телефон 064/871-65-83.

Служба за информисање
Драган Жебељан

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ