Skip to main content

Извештај са састанка са министром Ивицом Дачићем


Делегација Синдиката српске полиције одржала је 07.08.2013.године у времену од 12:00 до 14:20 радни састанак са министром Ивицом Дачићем.

Испред Синдиката српске полиције састанку су присуствовали:
1. Глишо Видовић – председник ССП
2. Драган Жебељан – члан Главног одбора и шеф Службе за информисање;
3. Драган Ристановић – члан Главног одбора ССП;
4. Мирјана Смиљанић – шеф Службе за психолошку превенцију;
5. Далибор Вукић – члан Главног одбора;
6. Владимир Радовановић – правни заступник ССП.

Делегацију Министарства унутрашњих послова су чинили:

 1. Ивица Дачић – министар
 2. Вања Вукић – државни секретар
 3. Жељко Којић – помоћник министра
 4. Јасмина Станојевић – начелник у Секретаријату
 5. Светлана Станивуковић – заменик начелника у Секретаријату
 6. Зоран Голубовић – саветник директора за послове безбедности и законитости;
 7. Никола Недељковић – шеф Кабинета министра;
 8. Иван Цвијовић – шеф Бироа директора полиције;
 9. Слободанка Топић – стручни сарадник у Кабинету министра

На почетку састанка, председник ССП Глишо Видовић је обавестио министра Ивицу Дачића да је Главни одбор ССП донео једногласну одлуку да се Споразум о сарадњи и социјалном дијалогу раскине јер га Министарство унутрашњих послова није поштовало.

Видовић је истакао да је Синдикат српске полиције имао жељу и визију да са послодавцем гради равноправан и партнерски однос и да се сви проблеми решавају мирно и унутар куће, али да то појединци у МУП нису желели. С обзиром да се МУП није придржавао уговорених обавеза, Синдикат српске полиције сматра да је Споразум раскинут и да више није обавезујући.

Министар Дачић у свом излагању навео је да није упознат да је било проблема у примени Споразума и да се не осећа одговорним за из тога проистекле проблеме, али да нема ништа против ако ССП сматра да Споразум треба раскинути.

Став ССП је био да о кршењу Споразума од стране МУП-а неће расправљати на састанку с обзиром да постоје много важније теме за разговор и да је овај Синдикат увек био свој, да није ничији и да има јасно утврђену политику рада, а то је искључиво интерес радника и заштита радничких права и да ће тако наступати и убудуће, без обзира да ли је Споразум на снази или не.

Због обавеза министра Ивице Дачића који је уједно и премијер, били смо ограничени на два сата, те смо морали одредити приоритете за разговор. О осталим темама разговоре настављамо идуће недеље.

Теме састанка:

 1. Социјална помоћ;
 2. Исплата путних трошкова;
 3. Исплата јубиларних награда;
 4. Премештаји;
 5. Систематизација;
 6. Психолошка превенција (пријеми у радни однос и суицид);
 7. Униформа полиције;
 8. Предлог мера штедње у МУП!
 9. Радно време седишта министарства;
 10. Плаћање адвокатских такси за изгубљене спорове МУП-а;
 11. У УГП већина радника није добила решења о коефицијенту плате;
 12. Општи и посебни услови приликом одласка у пензију. Зашто се радници шаљу у пензију по општим условима где је обрачунавање пензије мање него по посебним условима, ако за полицију важе посебни услови.
 13. Седише МУП-а не прослеђује фонду ПИО М4 обрасце који потврдјују уплате доприноса, већ их достављају одласком радника у пензију што проузрокује да се прва пензија чека и по шест месеци.

Социјална помоћ:

Министар Дачић је у свом обраћању истакао да је водио тешке и напорне разговоре са одлазећим министром финансија Млађаном Динкићем у вези наставка исплате социјалне помоћи. Да је његов став остао непромењен по том питању, као и став осталих синдиката који су истаклеи да је неприхватљиво да се помоћ укине с обзиром на ниске плате и ризик који професија носи. Став министра Дачића је непромењен да се траже начини и модус да та помоћ уђе у плату, што је више пута до сада јавно износио. Чека се постављење новог министра финансија да би овај план о имплементацији социјалне помоћи у плату окончао.

Исплата путних трошкова:

ССП: Глишо Видовић је учеснике састанка упозорио да је велико незадовољство и огорченост међу радницима-путницима, јер путни трошкови касне и да је последња уплата била за фебруар месец. Овај проблем посебно је изражен код путника који користе лична возила због недостатка превозног средства или лоших аутобуских линија за долазак на смену.

Жељко Којић: Планирани расход за годину дана за путне трошкове је више од две милијарде динара. Проблем представља то што многи радници злоупотребаљавају правну неуређеност и недореченост тако да узимају енормно високе путне трошкове. Средства за путне трошкове не обезбеђује МУП већ долазе из Министарства финансија. Очекујемо да током септембра ове године исплатимо заостала дуговања из марта и априла што је око двеста милиона динара, под условом да новац не касни од Министарства финансија, што опет зависи од прилива новца од пореза.

Ивица Дачић: До сада је било потешкоћа приликом прилива средстава и са ставом Млађана Динкића. Тог проблема више неће бити јер се очекује именовање новог министра. Слаже се да постоје злоупотребе и да је неопходно да се ова област уреди ваљано, да нико не буде оштећен, али и да се спрече злоупотребе.

Глишо Видовић: Слаже се да постоје појединачни случајеви злоупотребе приликом наплате путних трошкова, али да се ради о неодговорним појединцима а не о свим путницима. Став Синдиката је да се ова област мора прецизније уредити, управо из тог разлога. Синдикат српске полиције је током неколико састанака, пре око пола године, са Жељком Веселиновићем из Сектора финансија, људских ресурса и заједничке послове усагласио Правилник о наплати путних трошкова и пита се зашто правилник није усвојен и потписан?

Јасмина Станојевић: Правилник о путним трошковима је дат на мишљење Републичком Секретаријату за законодавство, чека се мишљење, а затим иде у Владу на усвајање.

Глишо Видовић: Захтева да наше Министарство и министар заузму чвршћи став према Министарству финансија и учине напоре да се обезбеде средства за исплату заосталих принадлежности (путни трошкови, дневнице и сл.) као и да МУП благовремено јавно и транспарентно обавештава своје запослене о проблемима у кашњењу евентуалних исплата, уколико до тога дође, како би радници на време били информисани и како би могли да планирају трошкове.

Исплата јубиларних награда:

Жељко Којић: Исплата јубиларних награда за 2013. годину се одвија планираном динамиком. До сада су у потпуности исплаћене ЈН за оне раднике који су то право стекли у првих 6 месеци. Радницима који стичу право за ЈН у другој половини ове године награда ће бити исплаћена почетком идуће године.

ССП: Постоји проблем да је одређеним категоријама радника који су у МУП дошли из других државних органа, а коме је држава послодавац, по тумачењу МУП-а оспорено право за ЈН. Глишо Видовић и Владимир Радовановић указују на проблеме радника противградне заштите којима је право на ЈН оспорено. Они предлажу да се проблем реши на миран начин да не би дошло до утужења.

Жељко Којић: Предлаже да се током идуће недеље делегација ССП и Сектора за финансије састане и реши конкретне проблеме на посебном састанку.

ССП: Предлог Жељка Којића је прихваћен.

Премештаји:

ССП: Захтев Синдиката је да се заинтересованим радницима који желе премештаје изађе у сусрет а што ће донети велике уштеде МУП по основу путних трошкова као и то да ће се омогућити спајање породице и нормалан живот супружницима. Постављено је питање зашто се са премештајима стало и шта је спорно?

Иван Цвијовић и Зоран Голубовић: Мали део захтева за премештај је реализован. Није им познато зашто и где је уследио застој. Износе став генерала Стевана Бјелића да неће дозволити премештај из ПУ за град Београд оним радницима који немају минимално 10 година стажа у Београду, без обзира на трошкове које МУП плаћа. Проблем је и даље непопуњености Београда и да би се угрозио рад полиције а безбедност нарушила уколико би свима изашли у сусрет и омогућили премештаје.

Драган Жебељан: Слаже се да се рад полиције не сме угрожавати као и безбедност грађана али се категорички противи ставу генерала Бјелића о условима за премештај. Сматра да висина путних трошкова, односно даљина путовања треба да буде пресудна у одлуци о давању сагласности, а не бој година проведених у Београду. Даје пример да није исто ако неко 10 година путује из Панчева, Бановаца, и сл. док неко 5 година путује из Суботице или Прешева. Односно, да се приоритет мора дати даљини и висини путних трошкова ако МУП заиста жели уштеде и да такав договор није био са директором полиције.

Иван Цвијовић и Зоран Голубовић: Остају при ставу који је изнео генерал Стеван Бјелић и предлажу да се о томе разговара лично са директором.

Систематизација:

Иван Цвијовић и Зоран Голубовић: Завршетак радне верзије Систематизације Дирекције полиције предвиђа се до 1. октобра 2013.године. У систематизацији се предвиђа решење статуса, односно повећање коефицијента плате Полицијске бригаде и ИЈ92 у Београду.

ССП: По завршетку радне верзије систематизације Дирекције полиције, Синдикат тражи увид у измене како би дали своје мишљење.

Психолошка превенција:

Мирјана Смиљанић: Износи предлог Стратегије психолошке превнције и потребу за формирањем једне јединствене службе у МУП која би се бавила проблематиком психолошке превенције. Циљ је да се нађе начин како би се радници ослободили среса, смањио број суицида односно да служба преузме посао психолошке селекције пријема нових кадрова. Износи да годинама уназад ова служба стагнира, да постоји проблем у раду и комуникацији са предпостављенима и да нема помака у решавању проблема.

Ивица Дачић: Тражи објашњење од Жељка Којића начелника Сектора у чијој је надлежности рад психолога у МУП. Тражи одговор да ли је неко надлежан смењен или је одговарао за лош рад.

Жељко Којић: Информише министра да до сада нико није смењен и да нико није одговарао за пропусте у раду. Пита Мирјану Смиљанић да ли се нешто променило од последњег разговора који су имали.

Мирјана Смиљанић:  Нема промена на боље. Истиче да неко намерно отежава рад и прави проблеме у функционисању Одсека за психолошку превенцију као и да је добијала претње телефоном.

Ивица Дачић: Истиче да нема потребе да се до детаља улази у проблематику јер је већ имао састанак са Мирјаном Смиљанић и да је детаљно упознат. Схвата ситуацију и жели да се проблеми реше. Предлаже да се заједно са представницима Министарства одбране ради на пројекту с обзиром да је проблематика слична и да ће се учинити напори да се дође до задовољавајућег решења.

Драган Жебељан: Инсистира да се овој теми посвети велика пажња, истиче да сваке године око десет запослених изврши самоубиство, да смо сви примљени у службу као здрави и да је све што нам се дешава последица стреса на раду и због тога што послодавац није нашо начине да се запослени на прави начин ослобађају од стреса. Истиче примере других полиција у свету где у станицама постоје просторије за одмор и ослобађање од стресних ситуација. На жалост у Србији када се деси да полицајац употреби ватрено оружје нико му не приужа психолошку подршку већ наставља следећу смену као да се ништа није десило.

Ивица Дачић: Обећава озбиљнији приступ овом проблему и предлаже даљи заједнички рад до коначног решења.

Униформа полиције:

Глишо Видовић: Тражи информације у вези униформе и истиче да запослени сами шију униформу и купују мајице. Тражи да се под хитно крене у решавању проблема униформе.

Жељко Којић: До краја августа се очекује израда узорка униформе. Затим ће се расписати тендер и кад он проће приступиће се шивењу униформе. Очекује се први контигент од 8-10 хиљада комплета униформи који ће по приоритету прво бити подељено у Београду средином 2014.године.

Драган Жебељан: Шта ће се десити ако тендери опет буду падали као и до сада, да нам се не деси да се опет на униформу чека годинама.

Жељко Којић: Елиминисани су сви фактори за евентуални пад тендера, све се ради транспарентно и не очекујемо да тендер буде оборен.

Предлог мера штедње у МУП:

Драган Жебељан: Тражи од присутне делегације МУП да се изјасне о предлогу мера штедње коју је ССП доставио државним секретарима, директору полиције и начелницима сектора, а што је усвојено на последњој седници Скупштине.

Ивица Дачић: Није упознат са предлогом.

Вања Вукић: Није упознат са предлогом.

Жељко Којић: Није упознат са предлогом.

Драган Жебељан: Сматра да је такав одговор неозбиљан. Да су сви допис добили пре месец дана као и припрему за састанак, а да су дошли неспремни, што је неприхватљиво.

Ивица Дачић: Сваки предлог мера штедње је добродошао, том облашћу се бави државни секретар Миљковић (који није присутан на састанку), али да због изласка УРС из владе, Миљковић ће највероватније бити смењен и да се чека нови државни секретар. Предлаже да се о овоме закаже посебан састанак.

Драган Жебељан: Истиче да је срамота за ово министарство и за ову земљу да се купују ексклузивна висококубикажна возила, велики потрошачи који се додељују поједницима на лично задужење, да су трошкови огромни. Свако од оних неостварених у приватном животу, који немају велики капитал,  и себи не могу да обезбеде луксузне аутомобиле доласком у МУП замишљајући да су много важни и незамењиви извољевају и траже да им порески обвезници купују луксузне лимузине и џипове, трошећи немилице гориво за приватне потребе. Томе се мора доћи на крај, ако се заиста желе праве уштеде.

Ивица Дачић: Тема је врло комплексна и за њу треба одвојити посебно време, због ограничења времена предлаже да се о томе разговара на наредном састанку.

Радно време седишта министарства:

Драган Жебељан: Обавештава министра да је спроведена анкета у којој се 95% радника у седишту Министарства изјаснило да жели радно време од 7,30 до 15,30. Да је нашу иницијативу подржала Дирекција полиције, Сектор за ванредне ситуације и други. И да би због усклађености са линијама рада требало да се радно време промени. Односно да Влада промени уредбу из 2003.године која се односи на рад свих министарстава.

Ивица Дачић: Прихвата предлог, лично нема ништа против тога, истиче да он ради по читав дан и да је њему сасвим све једно. Односно да ако то радници желе, да је он сагласан. Предлог ће дати на Владу.

Драган Жебељан: Захваљује се министру на позитивном ставу и истиче да ће промена радног времена позитивно утицати на све раднике посебно оне који имају малу децу и путнике.

Кашњење за плаћање судских и адвокатских такси за изгубљене спорове МУП-а:

Владимир Радовановић: Указује министру да се велики број спорова из радно правне области води против МУП које МУП губи пред судским органима чиме се повећавају расходи у МУП самим плаћањем судских такси и адвокатских трошкова. Такође износи чињеницу да због изгубљених спорова и поступака који су вођени против чланова синдиката  МУП дугује и адвокатима ССП. Радовановић износи предлог да МУП споразумно плати потраживања да не би дошли у ситуацију поднешења тужби за несисплаћена дуговања.

 Жељко Којић :  Слажем се да има има доста поступака који се води против МУП и предлаже да се у наредној недељи одржи састанак између Сектора и ССП како би се размотрила сва потраживања према МУП

Општи и посебни услови приликом одласка у пензију. Зашто се радници шаљу у пензију по општим условима где је обрачунавање пензије мање него по посебним условима, ако за полицију важе посебни услови.

Седише МУП-а не проследјује фонду ПИО М4 обрасце који потврдјују уплате доприноса, већ их достављају одласком радника у пензију што проузрокује да се прва пензија чека и по шест месеци.

Договорено је да се одржи посебан састанак у Секретаријату поводом ове проблематике с обзиром да састанку није присуствовао Секретар Тодоровић и због недостатка времена.

О осталим темама које временски нису могле бити обухваћене, расправљаће се на следећем састанку!

Очито с намером, фотограф МУП није желео да слика делегацију ССП на састанку, већ искључиво представнике МУП-а. Вероватно да смо били много ружни за сликање!

 Служба за информисање ССП


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ