Skip to main content

Крај неправилности код обрачуна путних трошкова у Жандармерији!?


Београд, 25.04.2016. године, – Активисти Синдикатасрпске полиције, председник РЦ Седиште МУП, Срећко Зимоњић и председник СГ ОЖБеоград, Никола Петровић, одржали су састанак са помоћником начелника Сектора за материјално-финансијке послове МУП-а господином Драгом Бјелицом. Састанак је имао само једу тему – разјашњавање неправилности насталих приликом обрачуна накнаде за долазак и одлазак са посла у Жандармерији.

На састанку је потврђено оно на шта је Синдикат српске полиције указивао у више наврата представницима послодавца у Одреду Жандармерије у Београду, као и на састанку у команди Жандармерије 18.04.2016. године.

Указивали смо на то да се правилник о начину обрачуна накнаде за путне трошкове запослених у МУП не примењује правилно у свим јединицама, и да су тиме полицијски службеници у Жандармерији оштећени. Наравно, није то случај само у Жандармерији.

Наиме у обрачуну броја дана за који следује накнада за путне трошкове послодавац је умањивао износе и за дане недељног одмора, иако су дани недељног одмора били последица прерасподеле радних сати. Послодавац је заузео став да је потребно да се за одређени месец оствари пун фонд радних сати што се испоставило као нетачно.

Да би остварио пун износ накнаде за путне трошкове раднику је потребно да у месецу нема одсуства по следећим основама: ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО, ГОДИШЊИ ОДМОР, БОЛОВАЊЕ И СЛУЖБЕНИ ПУТ (посебан задатак).

putni bjelica

За остваривање права на пун износ цене месечне претплатне карте није битан број радних дана нити радних сати, он може бити и 10 радних дана по 8 сати, битно је да радник није одсуствовао по горе наведеним основама, самим тим радник је испунио план рада који је за њега предвидео послодавац у одређеном месецу. Таквом неисправном применом правилника дошли смо у ситуацију да се полицијски службеник који ради 13 дванаесточаовних смена а због једне смене (или чак пар сати рада!) не добије накнаду у целом износу цене месечне претплатне карте него се ка обрачунској службни пошаље само број смена при том чак не водећи рачуна ни да ли су смене дванаесточасовне пример (12/14, 13/14 у случају одсуства за које не следује накнада) него је послат само број 13 самим тим у обрачунској служби је сматрано да су смене 8 часовне што је за последицу имало да радник добије 13/21 (пример) месечне карте.

Оваквим начином обрачуна месецима уназада начињена је велика штета полицијским службеницима, те се, као синдикат који води рачуна о својим члановима као и осталим запосленима, питамо ко ће и на који начин данадокнади штету начињену полицијским службеницима обзиром да се правилник неправилно примењује од првог дана ступања на снагу, тачније од маја 2014 године?

Верујемо да је овакав неправилан начин обрачуна на снази у још доста организационих јединица (ако не и у већини), јер је одговорним лицима увек лакше и драже, да оштете појединца (намерно или из страха) него да случајно оштете државу. Стога вам ово може бити добар путоказ како да се изборите за своја права – најпре се обратите нашим активистима у вашој јединици, онда ће све бити лакше. Али све док ћутите, синдикат се не може изборити за вас.

Служба за информисање ССП