Zbog neosnovanog i nezakonitog odbijanja novca od plate, kolega je morao da podnese zahtev za vansudsko poravnjanje, sledeća je tužba sudu. I pored više pokušaja da se isčlani iz jedne organizacije, koja sebe naziva nezavisnim sindikatom mada ne ispunjava ni minimum uslova za taj status (što dokazuje i ova priča), obračunska služba nastavlja da mu praktično otima 1% plate i taj novac distribuira toj organizaciji.

Izjava o isčlanjenju iz NSP

Da li neko u Sektoru za materijalno-finansijske poslove slučajno ne radi svoj posao savesno i po zakonu, da li pod nečijim pritiskom ili pak svesno krši zakon u korist navedena organizacije, a na štetu zaposlenih, to nek utvrdi Sektor unutrašnje kontrole MUP. Mi ćemo im dostaviti sve raspoložive podatke.

Budući da primer ovog kolege nije jedini, pozivamo i sve ostale koji nemaju način da se isčupaju iz dužničkog ropstva nekadašnjem sindikatu da nam se obrate i dobiće besplatnu pravnu pomoć. A pre nego što pročitate priloženi dopis, imamo za vas jedno pitanje na koje ćete vrlo lako odgovoriti tačno ma koliko to zvučalo neverovatno:

Da li je činjenica da se čovek isčlanio iz NSP pre više od 14 meseci, bila prepreka da falsifikatori donesu pristupnicu potpisanu u njegovo ime i na nju stave datum 24.01.2018. godine?

Da, pogodili ste, doneli su je. Još neverovatnije zvuči podatak da je Radna grupa za osporavanje reprezentativnosti SSP takvu pristupnicu prihvatila i uračunala kao validnu, bez obzira na naše tvrdnje i dokaze koje smo predočili, a koje ćete i vi sada videti.

R e p u b l i k a    S r b i j a
Ministarstvo unutrašnjih poslova
SEKTOR ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKE POSLOVE
-za Načelnika-

Predlagač: Xxxxxx Xxxxxxxx iz Beograda, sa jmbg: xxxxxxxxxxxxx, zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Žandarmerija, Odred Žandarmerije u Beogradu čiji je punomoćnik Nikola V. Perović, advokat u Beogradu, ul. Xxxxxxxx br.x/x

PREDLOG
za zaključenje vansudskog poravnanja

 1. Policijski službenik Xxxxxx Xxxxxxxx je dana 07.11.2016. godine potpisao pristupnicu kojom je pristupio članstvu Sindikata srpske policije i istodobno potpisao ispravu kojom je izjavio volju da istupa iz članstva Nezavisnog sindikata policije te da Ministarstvo unutrašnjih poslova prestane sa obustavom od zarade zaposlenog na ime članarine u Nezavisnom sindikatu policije i da se od dana 07.11.2016. godine obustava od zarade u visini 1(jedan)% vrši u korist Sindikata srpske policije.
  DOKAZ: -pristupnica Sindikata srpske policije
  -izjava o istupanju iz članstva Nezavisnog sindikata policije
 2. Međutim, nadležna služba Ministarstva unutrašnjih poslova nastavila je sa obustavom 1% zarade zaposlenog u korist računa Nezavisnog sindikata policije i nakon davanja izjave o istupanju iz članstva rečene sindikalne organizacije, sve do dana podnošenja ovog zahteva. Takođe, zaposleni je u više navrata intervenisao u obračunskoj službi Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju realizacije njegove slobodne volje o istupanju iz članstva Nezavisnog sindikata policije i prestanku obustave članarine u korist računa te sindikalne organizacije. Kako usmeno obraćanje obračunskoj službi Ministarstva unutrašnjih poslova nije dovelo do realizacije njegove volje zapsoleni se obratio rukovodstvu Sindikata srpske policije koji je uputio dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova br.3744-01/17 od 22.05.2017. godine u kojem je izložio problem i ukazao na potrebu njegovog rešavanja.
  DOKAZ: -dopis Sindikata srpske policije br.3744-01/17 od 22.05.2017.godine;
  -zahtev za obustavu članarine u korist Sindikata srpske policije.

  Međutim, i pored pisanog obraćanja Ministarstvu unutrašnjih poslova, nadležna služba Ministarstva je nastavila sa obustavom od zarade zaposlenog na ime članarine u Nezavisnom sindikatu policije, bez postojanja pravnog osnova i protivno volji zaposlenog za takvu obustavu od zarade.
 3. Ustav Republike Srbije u čl. 55, između ostalih prava jemči i pravo da se ostane izvan svakog udruženja pa i sindikalne osrganizacije što implcitno sadrži i pravo na istupanje iz sindikalne organizacije.
  Zakon o radu u čl. 207 propisuje da zaposleni pristupa sindikatu potpisivanjem pristupnice te da je zaposleni dužan da da zaposlenom koji je član sindikata na ime sindikalnečlanarine odbije iznos od zarade na osnovu njegove pismene izjave i da taj iznos uplati na odgovarajući račun sindikata.
  Zakon o obligacionim odnosima u čl.172 propisuje odgovornost pravnog lica za štetu koju trećem licu prouzrokuje njegov organ u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija.
  Kako obaveza obustave dela zarade, odnosno prestanak obustave od zarade na ime članarine u sindikalnoj organizaciji, a na osnovu izjave zaposlenog, spada u delokrug rada organa pravnog lica kako je postupanje Ministarstva unutrašnjih poslova nakon izjave zaposlenog kojom istupa iz članstva Nezavisnog sindikata policije od 07.11.2016. godine protivno zakonskim odredbama i volji zaposlenog, to je nastala šteta u imovini zaposlenog koju je potrebno nadoknaditi.
 4. Zbog prethodno navedenog potrebno je da u roku od osam dana izjavite volju u smislu zaključenja ugovora o vansudskom poravnanju kojim bi se uredila isplata predmetnog potraživanja, a nakon uvida po službenoj dužnosti, u podatke o kojima se vodi službena evidencija i utvrđivanja novčanog iznosa koji je nezakonito izašao iz imovine zaposlenog a koji korelira iznosu od 1% zarade zaposlenog mesečno, počev od11.2016.godine pa do01.03.2018.godine.

Nakon isteka navedenog roka ili davanja negativne izjave volje predmetno potraživanje ostvarivaće se pred nadležnim sudom.

U Beogradu,                                                                                                                     Za predlagača:
26.02.2018. godine                                                                                                      Nikola V. Perović, advokat

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.