Skip to main content

Месечни састанак са Радном групом


kabinet 090115 3Београд, 10.03.2015. године – У Кабинету Министарства унутрашњих послова одржан је редован месечни састанак  представника Синдиката српске полиције са Радном групом МУП-а за сарадњу са синдикатима. Синдикат српске полиције на састанку су представљали: заменик председника Миле Лазаревић, члан ГО Рајко Средовић, председник РЦ Панчево Небојша Ристић, председник РЦ Врање Зоран Стојчић и председник СГ Сомбор Бобан Ђорђић. Радном групом председавао је државни секретар Милосав Миличковић, а у раду су учествовали : Милорад Тодоровић (секретар МУП-а), Жељко Веселиновић (Сектор финансија и људских ресурса), Драго Бјелица (Одељење за финансије и буџет), Богољуб Живковић (Дирекција полиције), Дејан Јоксимовић (Управа полиције),  Миленко Божовић (Жандармерија) и Никола Лакетић (ПУ за град Београд).

Заменик председника ССП Миле Лазаревић је на почетку поздравио све присутне и отворио прву тему разговора:

 • Одговори на питања постављена на претходно одржаним састанцима:
 • Докле се стигло са реализацијом око неисплаћених зарада полицијским службеницима РЦ граничне полиције према Црној Гори у периоду 20-31.08.2014 године?
 • Премештај полицијског службеника Стевановић Југослава из ПС Топола у СПИ Крагујевац, јер је на претходном састанку договорено да ће се то реализовати у циљу смањења и уштеда у Министарству. Међутим, добијен је негативни одговор?
 • Какав је дефинитивна судбина садашњег Сектора за ванредне ситуације – да ли остаје Сектор или прераста у Дирекцију за ванредне ситуације, како је предвиђено у нацрту Закона о полицији објављеном на сајту МУП?

На прво питање одговор је дао Жељко Веселиновић који је проверио предмете и потврдио да ће зарада за горе поменути период бити исплаћена, мора се мало сачекати јер су решења о исплати откуцана и налазе се у процедури за потписивање.

Везано за премештај полицијског службеника Стевановић Југослава, у разговор се укључио Богољуб Живковић, који је лично проверио где је настао проблем око премештаја. Нажалост, у СПИ Крагујевац није било слободног места и да је због тога добијен негативни одговор. Дао је обећање да ће се лично потрудити да колега добије премештај, али у некој другој испостави где има места.

Што се тиче судбине Сектора за ванредне ситуације став свих чланова радне групе јесте да треба да остане Сектор и да није било говора о Дирекцији за ВС. Да им није уопште познато одакле такав предлог у јавности и да нико од њих није био консултован. Од неколицине присутних констатовано је да постоји слаба комуникација на линији Радна група за сарадњу са синдикатима – саветник министра Амадео Воткинс и група за израду предлога Закона о полицији.

 • Неисплаћене јубиларне награде у складу са ПКУ за државне службенике у ПУ за град Београд, за запослене који су то право остварили у 2014. Години.

Миле Лазаревић је у образложењу питања дао пример појединачних случајева и то за: Поповић Весну и Лазић Јасмину. Жељко Веселиновић је одговорио да обрачун јубиларних награде раде организационе јединице. На његово одговор се надовезао Никола Лакетић са предлогом да они који нису задовољни решењем поднесу Жалбе са тврдњом да ће се грешка исправити на основу решења у другостепеном поступку.

 • Начин решавања проблема исплате путних трошкова и селективна примена Правилника о накнади трошкова за путовање.

Ово је једна од „најосетљивијих“ тема и велики проблем који би требало решавати како би се  накнаде за путовање запосленима исплаћивала редовно став је је Зорана Стојчића, који је изнео податак да по истраживању Синдиката српске полиције, око 200 запослених који путују из најудаљенијих градова из целе Србије за рад у ПУ за град Београд  не могу добити премештаје јер се њихови захтеви стално одбијају, као и да  1/8 буџета МУП-а предвиђеног за накнаду путовања одлази на исплату за неколико стотина запослених. То је велики трошак МУП-а. Државни секретар Милосав Миличковић се надовезао са информацијом да је упућен у те проблеме и да не постављамо питања те врсте, јер смо на ранијим састанцима добили одговоре. Никола Лакетић се укључио у разговор за податком да је у 2014. године премештај из ПУ за град Београд добило 138 запослених, да је то велики број и да ће премештаја бити у зависности од расписивања конкурса. Зоран Стојчић је поставио питање: Ако се зна колико људи путује из Врања, Лесковца, Ниша итд за Београд и колико је то велики трошак МУП-а, зашто се расписују конкурси за те градове и зар није логично вратити људе који желе у место пребивалишта, а повећати број кандидата за пријем у радни однос за Београд? Богољуб Живковић је дао одговор да велики број запослених који путују су старији људи, пред пензијом и да су у тим срединима потребни млади људи за рад. Изгледа да помоћник директора полиције не добија праве податке са терена, јер Синдикат српске полиције располаже информацијама да преко 70% који путују су старости између 25-35 година.

Такође је изнет проблем око обрачуна месечних карти, где се износ месечне карте дели са бројем радних дана у месецу, а затим множи са бројем смена, што није у складу са Правилником и Упутством послатог од стране УЗЉР. Жељко Веселиновић је дао одговор да се месечном картом у смислу Правилника сматра само она врста која даје могућност неограниченог броја дневних или месечних вожњи. Такође, навео је да је погрешно захтевање од запослених да достављају потврде о ценама некаквих „месечних карата“ у међуградском превозу, већ да одговорни у логистици морају прихватити потврде о цени коштања појединачне дневне карте и на основу ње вршити обрачун накнаде путних трошкова.

 • Запошљавање чланова породице настрадалих запослених у Министарству унутрашњих послова

Ово питање је образложио Небојша Ристић као један од оних који покушавају да члановима породица настрадалих помогне. У те сврхе је организован меморијални турнир у Панчеву и тиме дајемо пример свима. Изнео је критику према Министарству да је потребно да се као послодавац активније укључе у решавање овог проблема. Милосав Миличковић се сложио са тим и дао налог одговорним лицима у Сектору финансија да се почне са прављењем базе података, где ће се уносити подаци свих тих људи и на основу одређених критеријума бити међу првима на листи за запошљавање. За сада једина препрека при њиховом евентуалном запошљавању може бити и Одлука Владе Р Србије о забрани запошљавања у јавном сектору и да ће се он потрудити и предложити Владиној комисије овај предлог. Дато је упуство да се подаци о члановима породица погинулих доставе руководиоцима Фонда солидарности који већ воде евиденције о тим људима.

 • Јачање психолошке превенције за припаднике МУП-а

Рајко Средојевић је изнео проблем све чешћих покушаја суицида, који се некад завршавају трагично као и да су ти људи препуштени да се сами сналазе и траже помоћ. Дат је пример неколико колега. Милосав Миличковић је рекао да се разматра решавање и овог питања, али тек после  реформе министарства и формирања новог Сектора за људске ресурсе, где ће се формирати база података колега са таквим проблемима. Циљ је тај да на једном месту буду сви, где ће стручним тимови бити лакше решавати њихове проблеме. Никола Лакетић је изнео тврдњу да се на нивоу ПУ Београд интезивно прати стање и обраћа пуно пажње на колеге са психолошким проблемима. Рајко Средојевић је похвалио организацију у ПУ за град Београд и дао предлог да се она „преслика“ у свим организационим јединицама, где је као лош пример навео ПУ у Суботици.

 • Подела нове униформе за униформисани састав

За сада једино организационе јединице у Врању, Лесковацу, Нишу и Новом Пазару су добиле делове нове униформе изјавио је Рајко Средојевић,  упитао када ће остали добити униформу и да ли постоји Правилник о униформи?  Богољуб Живковић је потврдио ове информације где износи став и план Дирекције полиције да све организационе јединице најкасније до јуна 2015. године добију комплетне униформе и да је правилник усвојен.

 • Предлог измене обрасца за проверу идентитета (ПИЛ образац)

Зоран Стојчић је изнео још једну потешкоћу запослених који обављају позорничку и патролну делатност. Они имају великих проблема приликом примене полицијског овлашћења провера идентитета лица. Садашњи образац који попуњавамо је веома обиман, непрактичан за рад, лоше урађен и потребно га је променити. Синдикат српске полиције је дао предлог изгледа новог обрасца који би олакшао свима рад, смањио непотребно трошење папира за његово штампање и био законски прилагодљив. У разговор се укључио заменик начелника Управе полиције Дејан Јоксимовић, сложио се са овом тврдњом и упутио синдикат да пошаље допис Управе полиције, која ће размотрити предлог Обрасца и после усвајања Закона о полиције ће почети и са његовом применом.

 • Дописи упућени према организационим јединицама у МУП-у

Има доста примера да се дописе послате од стране синдиката или полицијских службеника не одговара. Законски рок за такве одговоре је до 30 дана, у изузетним случајевима и до 60, образложио је Бобан Ђорђић и дао примере неколико послатих дописа без одговора. Предложио је да се свим организационим јединицама дају инструкције да се поштује рок за одговоре. На причу се надовезао Богољуб Живковић који је свестан овог проблема и замолио на стрпљење приликом чекања одговора, јер је ситуација таква да посла има много, а времена мало.

Састанак је трајао око 45 минута. За разлику од осталих састанака, сада су чланови Радне групе дошли са унапред припремљеним одговорима, што је за сваку похвалу и то може да асоцира на позитивне кораке у будућој сарадњи. Ми ћемо се и даље трудити да решавамо оне проблеме који се реално могу разматрати. Нажалост, и даље се стиче утисак да за поједине проблеме, наслеђене од раније, не постоји довољно воље за њихово решавање.

                                                                                                         Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ