Beograd, 10.03.2016. godine, – Održan je treći ovogodišnji redovan mesečni sastanak sa Radnom grupom za saradnju sa sindikatima. Današnjim sastankom je predsedavao državni sekretar i zamenik ministra, gospodin Milosav Miličković, a Sindikat srpske policije je predstavljala delegacija u sledećem sastavu: predsednik Lazar Ranitović, zamenik predsednika Mile Lazarević, generalni sekretar Dragan Ristanović, član GO Boban Đorđić i predsednik SK Viktor Ratković.

Otvorenih tema i postavljenih pitanja je bilo nekoliko, ali centralno mesto na sastanku zauzeli su problemi i nedoumice proistekli zbog započetih procesa dekriminalizacije ili racionalizacije, zavisno od toga kako ih ko doživljava, kolokvijalno nazvanih „analiza rizika“.

  1. „Analiza rizika“

Odgovor na pitanja po ovoj temi dao nam je pomoćnik načelnika Setora ljudskih resursa, gospodin Dragan Cetković, koji je saopštio da je priča nazvata tim imenom završena, da se prirodnim odlivom (penzionisanjem i sporazumnim raskidima radnog odnosa) sišlo do granice od maksimalnog broja zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (42850 zaposlenih), i da niko neće izgubiti posao u tom procesu. Usvojena je nova sistematizacija radnih mesta 04. marta 2016. godine (manje-više ista ranijoj, iz avgusta 2015. godine). Kolegama koji su u predhodnom periodu potpisali sporazumni raskid radnog odnosa (možda i pod pritiskom) biće pružena mogućnost i da se predomisle i vrate na posao. U toku su razmatranja predmeta po žalbama i u neko dogledno vreme (najkasnije u roku od 90 dana,počev od 03. marta) ljudi iz „analize rizika“ biće vraćeni na svoja ranija radna mesta.

Time je još jednom, zvanično potvrđena naša informacija, javno prezentovana prvog marta, da je čitav ovaj proces zaustavljen i to smatramo velikom pobedom sindikata u MUP-u ali i razuma na strani poslodavca, koji nije dozvolio da ga tvrdoglavost u započetom procesu odvede predaleko. Ostaje žal za izgubljenim vremenog, potrošenim nervima i uništenom zdravlju mnogih kolega, jer naučno je dokazano da je strah od gubitka posla jedan od najjačih strahova kod ljudi.

  1. Primena člana 172. Zakona o policiji

Sa potpunom primenom ovog člana ZOP nije se krenulo, niti će u skorije vreme, budući da je i rukovodstvu MUP-a jasno da bi potpuna primena dovela do velikih nepravdi i dovela do svojevrsne paralize službe. Ministar je oformio tročlanu radnu grupu (sekretar ministarstva Milorad Todorović, pomoćnik direktora Bogoljub Živković i zamenik načelnika Sektora materijalno-finansijskih poslova Željko Veselinović) sa zadatkom da iznađe i pravno uobliči predlog postupanja ministarstva po to navedenom članu, uzimajući pri tome i obavezu poštovanja zakona ali i njegovo upodobljavanje  u smislu usklađivanja sa realnošću i pravičnošću. Komisija ima rok do 20. marta da donese upustvo koje će biti javno prezentovano najkasnije do 25. marta.

Provere koje se trenutno sprovode jesu u skladu sa zakonom, pravi se centralna evidencija svih zaposlenih protiv koji se vodi krivični postupak ili su osuđeni za neko delo koje se goni po službenoj dužnosti. Sve informacije se slivaju u Sektor ljudskih resursa, koji će kasnije dalje postupati, ovog puta nije ostavljena mogućnost arbitraže i selekcije na nivou načelnika policijskih uprava i drugih organizacionih jedinica.

Uglavnom, stav ministarstva je da niko od zaposlenih neće dobiti otkaz pre nego radna grupa ne donese svoj stav i prezentuje upustvo.

Predsednik SSP Lazar Ranitović je izjavio da naš sindikat podržava nameru ministra i Ministarstva, da se nečasni policajci, a znamo svi da i takvih ima među nama, odstrane iz službe. Ali je i ponovio da je za nas neprihvatljivo da bilo ko dobije otkaz pre negoli sud utvrdi njegovu krivicu i proglasi ga krivim. Takođe, SSP insistira na tome da se ne mogu sva krivična dela isto tretirati, da se teška krivična dela i dela načinjena iz koristoljublja moraju razdvojiti od nehatnih i slučajnih. Naglasio je našu spremnost da preduzmemo i konkretne akcije, kao što je prikupljanje potpisa za peticiju, među zaposlenima u MUP-u ali i među građanima.

  1. Jednokratna novčana pomoć zaposlenima

Povodom najavljene jednokratne novčane pomoći zaposlenima  u MUP, u različitim iznosima u zavisnsoti od interpretatora obećanja Premijera Srbije, dobili smo odgovor od gospodina Miličkovića, da će novčane pomoći biti, ali ne može sa sigurnošću da kaže ni kada ni u kolikom iznosu, jer to ne zavisi od našeg ministarstva već pre svega od stanja u budžetu Srbije i proračuna ministarstva finansija.

  1. Naknada za rad u otežanim uslovima

Izveštaji o angažovanju ljudi na teritoriji Preševa, pristižu iz Policijske uprave Vranje, nakon sastanka predstavnika SSP sa načelnikom te uprave. Vrlo brzo, verovatno naredne sedmice, biće izvršena uplata pripadajuće naknade policijskim službenicima.

Što se tiče evenetualnog uvećanja visine dnevnice, koja trenutno iznosi ponižavajućih 150 dinara, nije u nadležnosti MUP, a nema nikakvih informacija o namerama Vlade RS za njeno skorije uvećanje. Od priča pojedinih sindikata da je u pripremi uvećanje iznosa naknade za rad u otežanim uslovima i specifičnim područjima, takođe, za sada nema ništa, niti je planirano.

  1. Problemi u UGP RCGP prema Crnoj Gori

Povodom problema u pojedinim stanicama granične policije, koje je ukratko izneo Viktor Ratković, dobijen je iscrpan odgovor. Predstavnici poslodavca, kao i rukovodstvo Uprave granične policije, svesni su nedostatka ljudstva (po njihovoj proceni radi se o oko 500 graničara) i iz tog razloga će do kraja ove godine biti raspisan konkurs za UGP (na nivou cele Srbije). Takođe su svesi evidentnog nedostatka opreme i inventara na graničnim prelazima Uvac, Jabuka, Vrbnica i Priboj (da je u prostoriji za PD pregled i kabinama na GP Gostun totalni mrak, da kabine prokišnjavaju i da će to rešiti hitno, t.j naloženo je da se sa rešavanjem startuje već danas). Nedostatak baterijskih lampi, računarske opreme i inventara će takođe biti rešen. Uskoro će biti održan i godišnji sastanak RC prema Crnoj Gori, na kojem će prisustvovati načelnik uprave, general Milenko Božović, i na koji će obavezno biti pozvani prestavnici SSP (učestvovaće predsednik Ranitović i Viktor Ratković).

Na GP Vagan rešenje za vodu će biti iznađeno u saradnji sa SVS-om, postavljanjem cisterne. Ubuduće neće biti nalagano obavezno prisustvo radnim sastancima van radnog vremena bez nakande, već će ljudi biti stavljani na raspored i biće im plaćen prekovremeni rad za vreme provedeno na sastanku, ili će radni sastanci biti organizovani u više termina (sve u dogovoru sa zaposlenima).

Na sastanku smo, mimo predviđenog dnevnog reda, ukazali na nedopustivo loš kvalitet hrane koju dobijaju ljudi na terenu u Kopnenoj zoni bezbednosti. Da zahtevamo od MUP da se pod hitno nešto uradi na tom planu, da se otkaže saradnja sa dobavljačem hrane sumnjivog kvaliteta i katastrofalno lošeg mirisa i ukusa. Dobili smo uveravanja da će biti izvršene provere i preduzete odgovarajuće mere radi zaštite zdravlja zaposlenih.

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.