Skip to main content

МУП је потврдио основаност захтева ССП за утврђивање репрезентативности!


Радна група МУП је потврдила да имамо преко 7600 чланова и да смо границу од 15% запослених премашили скоро за 1500 људи. Између нас и добијања репрезентативности стоји још само НСП, који себично брани монопол на заступање запослених, не бирајући средства, не презајући чак и од фалсификовања приступница! Но, докази су ту, а ту је и суд!

Током читаве протекле седмице рађено је на утврђивању репрезентативности Синдиката српске полиције. Као и раније, Радна група министарства је и овог пута одлучила да у свом раду предност да традицији у односу на Закон о раду. И поред тога што закон познаје само приступницу и потпис на њој, послодавац поново у оптицај уводи појам „кредитор“. А за кредиторе рачуна само оне који чланарину плаћају посредством обрачунских служби МУП, занемарујући трајне налоге у банкама и друге начине плаћања чланарине. И уз те, по нас неповољне услове, ми смо доказали да смо далеко премашили неопходан број чланова – Радна група је, у присуству представника заинтересованих синдиката, остварила увид буквално у све приступнице наших чланова и верификовала њихову валидност.

Следећа фаза у процесу јесте упоређивање „дуплих“ чланова, односно приступница запослених који су изабрали да буду чланови у више синдиката. Упркос свом сопственом избору да „кредитор“ буде важнији потписа на приступници, Радна група се у овој фази враћа закону и поступиће по оној „приоритет има последња потписана приступница“.

То би и било у реду када би било могуће и утврдити потпуну истину, јер то што на некој приступници стоји одређени датум нипошто не значи да је она заиста тог дана и потписана, да је члан тог дана приступио одређеном синдикату. Тај датум на приступници не значи ништа уколико га не упоредимо са датумом почетка плаћања чланарине одређеном синдикату. Напротив, свима је познато да је један синдикат један мањи број приступница „подмладио“ тако што је тражио и добио потпис од својих чланова, најчешће под неким баналним изговором. Неспорно је и то да је знатно већи број приступница тог синдиката подмлађен тако што су их чланови некада давно попунили без датума који је накнадно уписиван. А постоје озбиљне сумње, које ћемо поткрепити доказима пред Радном групом, али и пред надлежним јавним тужиоцем, да је знатан број тих приступница директно фалсификован – попуњавањем и потписивањем од стране активиста тог синдиката, у њиховим службеним просторијама.

Ако се већ клањамо том величанству „кредитору“, иначе правно непостојећем термину, ако цели поступак базирамо на њему, хајде онда да, уколико буде неопходно, утврдимо и прецизно време када је неко почео да плаћа чланарину одређеном синдикату. То ће Радна група бити дужна да утврди, техничке могућности свакако постоје, јефтини изговори нас неће интересовати.

Верујемо да ће Радна група, након повреда Закона о заштити података о личности и низа одредби Закона о општем управном поступку, овај процес да врати у колико-толико легалне оквире, предузимајући овлашћења која су им поверена.

Нећемо дозволити било коме да закулисним радњама и вршењем кривичних дела поништи јасно изражену вољу скоро осам хиљада запослених који су нам дали поврење и право да их заступамо пред послодавцем!

Председник ССП
Лазар Ранитовић