Radna grupa MUP je potvrdila da imamo preko 7600 članova i da smo granicu od 15% zaposlenih premašili skoro za 1500 ljudi. Između nas i dobijanja reprezentativnosti stoji još samo NSP, koji sebično brani monopol na zastupanje zaposlenih, ne birajući sredstva, ne prezajući čak i od falsifikovanja pristupnica! No, dokazi su tu, a tu je i sud!

Tokom čitave protekle sedmice rađeno je na utvrđivanju reprezentativnosti Sindikata srpske policije. Kao i ranije, Radna grupa ministarstva je i ovog puta odlučila da u svom radu prednost da tradiciji u odnosu na Zakon o radu. I pored toga što zakon poznaje samo pristupnicu i potpis na njoj, poslodavac ponovo u opticaj uvodi pojam „kreditor“. A za kreditore računa samo one koji članarinu plaćaju posredstvom obračunskih službi MUP, zanemarujući trajne naloge u bankama i druge načine plaćanja članarine. I uz te, po nas nepovoljne uslove, mi smo dokazali da smo daleko premašili neophodan broj članova – Radna grupa je, u prisustvu predstavnika zainteresovanih sindikata, ostvarila uvid bukvalno u sve pristupnice naših članova i verifikovala njihovu validnost.

Sledeća faza u procesu jeste upoređivanje „duplih“ članova, odnosno pristupnica zaposlenih koji su izabrali da budu članovi u više sindikata. Uprkos svom sopstvenom izboru da „kreditor“ bude važniji potpisa na pristupnici, Radna grupa se u ovoj fazi vraća zakonu i postupiće po onoj „prioritet ima poslednja potpisana pristupnica“.

To bi i bilo u redu kada bi bilo moguće i utvrditi potpunu istinu, jer to što na nekoj pristupnici stoji određeni datum nipošto ne znači da je ona zaista tog dana i potpisana, da je član tog dana pristupio određenom sindikatu. Taj datum na pristupnici ne znači ništa ukoliko ga ne uporedimo sa datumom početka plaćanja članarine određenom sindikatu. Naprotiv, svima je poznato da je jedan sindikat jedan manji broj pristupnica „podmladio“ tako što je tražio i dobio potpis od svojih članova, najčešće pod nekim banalnim izgovorom. Nesporno je i to da je znatno veći broj pristupnica tog sindikata podmlađen tako što su ih članovi nekada davno popunili bez datuma koji je naknadno upisivan. A postoje ozbiljne sumnje, koje ćemo potkrepiti dokazima pred Radnom grupom, ali i pred nadležnim javnim tužiocem, da je znatan broj tih pristupnica direktno falsifikovan – popunjavanjem i potpisivanjem od strane aktivista tog sindikata, u njihovim službenim prostorijama.

Ako se već klanjamo tom veličanstvu „kreditoru“, inače pravno nepostojećem terminu, ako celi postupak baziramo na njemu, hajde onda da, ukoliko bude neophodno, utvrdimo i precizno vreme kada je neko počeo da plaća članarinu određenom sindikatu. To će Radna grupa biti dužna da utvrdi, tehničke mogućnosti svakako postoje, jeftini izgovori nas neće interesovati.

Verujemo da će Radna grupa, nakon povreda Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i niza odredbi Zakona o opštem upravnom postupku, ovaj proces da vrati u koliko-toliko legalne okvire, preduzimajući ovlašćenja koja su im poverena.

Nećemo dozvoliti bilo kome da zakulisnim radnjama i vršenjem krivičnih dela poništi jasno izraženu volju skoro osam hiljada zaposlenih koji su nam dali povrenje i pravo da ih zastupamo pred poslodavcem!

Predsednik SSP
Lazar Ranitović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.