Skip to main content

На граници према Хрватској пију хигјенски неисправну воду!


Синдикат Српске полиције – Синдикална група Шид, затражила је од Завода за јавно здравље Сремска Митровица (захтев број 229-4/13) да изврши испитивање воде у седишту Станице граничне полиције Шид, Станици граничне полиције Срем као и на граничним прелазима Сот и Љуба.

Према извештају о испитивању број А-977/13 од 10.04.2013.године, Одељење санитарне хемије и екотоксиологије као и Одељење санитарне микробиологије дали су тумачење да у седишту Станице граничне полиције Шид т.ј 犀利士
на граничном прелазу Шид-друмски, а на основу резултата испитивања анализираних параметара достављени узорак воде – НЕ ОДГОВАРА прописима Правилника о хигијенској исправности воде те да је достављени узорак ХИГИЈЕНСКИ НЕИСПРАВАН због присуства бактерије ЕНТЕРОКОК те присуства Фе и промене боје изнад Правилника дозвољених вредности.

(више…)


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ