Синдикат Српске полиције – Синдикална група Шид, затражила је од Завода за јавно здравље Сремска Митровица (захтев број 229-4/13) да изврши испитивање воде у седишту Станице граничне полиције Шид, Станици граничне полиције Срем као и на граничним прелазима Сот и Љуба.

Према извештају о испитивању број А-977/13 од 10.04.2013.године, Одељење санитарне хемије и екотоксиологије као и Одељење санитарне микробиологије дали су тумачење да у седишту Станице граничне полиције Шид т.ј на граничном прелазу Шид-друмски, а на основу резултата испитивања анализираних параметара достављени узорак воде – НЕ ОДГОВАРА прописима Правилника о хигијенској исправности воде те да је достављени узорак ХИГИЈЕНСКИ НЕИСПРАВАН због присуства бактерије ЕНТЕРОКОК те присуства Фе и промене боје изнад Правилника дозвољених вредности.

Према извештају о испитивању број А-975/13 од 10.04.2013.године, Одељење санитарне хемије и екотоксиологије  дали су тумачење да у седишту Станице граничне полиције Срем, на граничном прелазу Шид-железнички, а на основу резултата испитивања анализираних параметара достављени узорак воде -НЕ ОДГОВАРА прописима Правилника о хигијенској исправности воде те да је достављени узорак ХИГИЈЕНСКИ НЕИСПРАВАН због повишених вредности Нитрита-спектрофотометријски.

Према извештају о испитивању број А-976/13 од 10.04.2013.године, Одељење санитарне хемије и екотоксиологије као и Одељење санитарне микробиологије дали су тумачење да  на граничном прелазу Сот , а на основу резултата испитивања анализираних параметара достављени узорак воде -ОДГОВАРА прописима Правилника о хигијенској исправности воде те да је достављени узорак ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВАН као техничка вода док процена сигурности снадбевања хигијенски исправном водом ЗА ПИЋЕ може се извршити по достави података о санитарно техничким карактеристикама објекта.
Оваквим, поражавајућим, резултатима хигијенске исправности воде, могу се видети колико су испуњени прописи и норме заштите здравља на раду.

председник СГ Шид
Радислав Мијатовић 

Comments

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *