Skip to main content

Наизглед ситни проблеми, озбиљна опасност по здравље!


Београд, 16.05.2016. године, – Синдикат српске полиције, као озбиљна организација, са основном сврхом заштите и унапређења радних праваи услова рада запослних, наставља да послодавцу указује на проблеме са којима се суочавају наши чланови али остали запослени у Министарству унутрашњих послова.

Један од баналних, али по здравље запослених јако озбиљних проблема, представља чињеница да клима уређаји, који су постављени на објектима-кућицама у којима бораве полицијски службеници жандармерије, нису сервисирани дужи временски период (није мењан филтер климе као ни основно чишћење) што за последицу може имати угрожавање здравља полицијских службеника. Те опасности смо сви свесни, она је нарочито изражена ако узмемо у обзир да кућице имају површину од свега 2-3 метра квадратна а да кроз њих циркулише велики број полицијских службеника који дневно проведу и по 12 часова у том простору.

Те последице, нарушено здравље и трошкове лечења, преко фонда за здравствено осигурање, плаћамо сви заједно. Мишљења смо да је као и увек боље рештити узрок проблема и спречити настанак истих, него решавати њихове последице. Из тих разлога сматрамо да је неопходно да што пре буде извршено комплетно сервисирање поменутих клима уређаја.

Такође, можда још и већи проблем, само са другог аспекта, представља чињеница да полицијским службеницима, који раде на поменутим местима, није омогућена употреба тоалета. Опет морамо да напомено да полицијски службеници раде сменски и да су ангажовани по 12 сати дневно. И док се преко дана полицијски службеници „сналазе“, проблем је нарочито изражен у ноћним сменама јер угоститељски објекти или државне институције не раде  у то време. Постојеће службе обезбеђења закључавају објекте и њихови радници нису заинтересовани, нити су у обавези, да у пола ноћи отварају врата полицијским службеницима и омогућују им коришћење тоалета.

Ради се о објектима који су од посебног значаја за Републику Србију као и дипломатско конзуларним представништвима, која су обично на екслузивним  локацијама, што овај проблем чини још већим, јер заиста не желимо да туристи или новинари фотографишу  полицајца док на јавном месту врши нужду, те из тих разлога и указујемо на овај проблем. Довољно смо и овако унижени и осрамоћени тако да нам тај додатни луксуз не треба.

Полицијски службеници су, тренутно, принуђени да се сналазе како знају и умеју, и неретко значајно удаљавају од објекта обезбеђења, ради одласка у тоалет, чиме се доводи у питање и безбедност тог објекта ког чувају.

Један од начина решавања проблема би био тај да се на вишем нивоу направи договор и званично нам се одобри употреба тоалета у појединим јавним инстируцијама (Општине, Клинички центар итд…). Јер овако је остављено на добру вољу обезбеђењу-портиру да ли ће омогућити полицијским службеницима употребу тоалета.

Званично смо се братили старешинама у Одреду жандармерије у Београду, усмено су се сложили да наведено представља озбиљан проблем и сада очекујемо њихову реакцију на том плану, као и брзу реализацију. Верујемо да на вишим инстанцама неће бити проблема око финансија, али смо, као синдикална организација, спремни да помогнемо и на том плану. Уколико затреба, очекујемо помоћ и подршку и других синдиката у МУП-у, конретну и реалну, док решавање проблема буде у току. Мада ће неки можда, по старој пракси, сачекати епилог и онда се похвалити туђим радом.

Председник ССП СГ ОЖ Београд
Никола Петровић