Skip to main content

ПУ НОВИ ПАЗАР – Састанак са руководством ПУ


Дана 17.06.2021. године у времену од 11-13 часова у згради Полицијске управе Нови Пазар одржан је састанак представника Синдиката српске полиције са представницима ПУ Нови Пазар. Синдикат српске полиције су представљали председник Синдиката српске полиције Ранитовић Лазар, генерални секретар ССП Оцокољић Дарко и председник СГ Нови Пазар Дрманић Милан, док су испред Полицијске управе Нови Пазар били начелник ПУ Нови Пазар господин Љајић Нермин и главни координатор ПУ господин Тодоровић Горан.

Синдикат српске полиције је у разговору са паредставницима ПУ Нови Пазар предочио проблеме са којима се запослени суочавају у свом раду: дневни распоред рада се не прави 48 часова унапред , већ се прави „дан за дан“, (разумемо непопуњеност у ПУ Нови Пазар и Ковид пандемију, али депеша око дневног распореда рада се мора поштовати), не поштује се дневни одмор од најмање 12 часова непрекидно (размак између смена 12 часова). Ово није правило у ПУ Нови Пазар, дешава се у малом проценту услед специфичности послова на територији ПУ Нови Пазар, као и промена распореда рада 24 часа пре почетка радног времена. Дешава се, уколико има потребе за ефикасним деловањем полицијских службеника, али није правило да се запослени свакодневно позивају 24 часа пре промене дневног распореда рада. Приправност полицијских службеника се не евидентира. Полицијским службеницима се плаћа прековременог рад, али такође због специфичности послова које обављају запослени у ПУ Нови Пазар долази до потребе за брзим ангажовањем полицијских службеника.

Проблем са вишком радних сати које остварују запослени – ангажовање полицијских службеника у ПО Рајетиће и ПО Табалија. Полицијским службеницима се евидентира радно време 08-20, а долазе на посао у 07 часова, а са послом завршавају у 21 час, где се два часа прековременог рада не евидентира. Полицијски службеници се задужују наредбама суда на теренима на којима нису радно ангажовани. Начелник ПУ Нови Пазар господин Љајић Нермин се сложио са тим да се права радника морају поштовати и да ће се у што краћем року решавати наведене ствари уколико се утврди да су наводи тачни, као и да Синдикат српске полиције не замери због наведених проблема јер је попуњеност у ПУ Нови Пазар слаба.

Господин Љајић је навео да треба поштовати закон прво у нашим редовима, јер ако га поштују грађани, морамо га поштовати и ми и да је потребно спроводити што је министар унутрашњих послова господин Александар Вулин изнео, а то је да запослени треба да имају сва права која им по закону припадају и да су руководиоци дужни да о томе воде рачуна. Додаје д је он као начелник ПУ Нови Пазар и његови сарадници за сарадњу са ССП и да желе да се евентуални проблеми решавају на састанцима, који ће бити конструктивни и продуктивни као данашњи састанак.

Синдикат српске полиције је поново у Новом Пазару. За све проблеме са којима се сусрећу запослени у ПУ Нови Пазар могу се обратити нашим активистима.

Служба за информисање ССП