Skip to main content

Одржан састанак са Иваном Јовановић-помоћником начелника ПУ за град Београд


Делегација Синдиката српске полиције одржала је 30.10.2013. године састанак са Помоћником начелника ПУ за град Београд господином Иваном Јовановићем, који је по линији рада задуженог за Управу за логистику, а након више делимично успешних покушаја да проблеме радника у тој управи решимо разговорима са Начелницом Управе за логистику госпођом Јасном Мандић.

Синдикат српске полиције заступали су Члан Главног одбора ССП Драган Жебељан, председник Скупштине РЦ Београд Миле Лазаревић и синдикалне активисткиње из Одељења за одржавање објеката и опреме.

Након кратког представљања и упознавања, господин Јовановић је изразио задовољство да разговара са представницима Синдиката као и спремност и добру вољу за решавање проблема у функционисању службе из домена његове надлежности. Наглсаио је и то да му није у целости познат разлог састанка јер није упознат да постоје неки нерешени проблеми сем што је чуо да постоји проблем лошег рада неких радница на  одржавању хигијене у објекту, на шта му је указивано од стране руководиоца Управе за логистику.

Миле Лазаревић се није сложио са датом оценом и изнео своје мишљење да проблеми у Управи за логистику итекако постоје, и да поред слабе материјално-техничке опремљености која је објективан проблем, постоје и субјективне слабости у ланцу управљања и нарушени међуљудски односи у Одељењу за одржавање хигијене у објекту.

  •  Статус радника на радном месту „писарница и архива“ у подручним полицијским станицама.

Представници Синдиката српске полиције су на састанку одржаном 22.05.2013. године са начелницом УЗЛ Јасном Мандић и њеним сарадницима, договорили да у предлог нове систематизације буде уврштен предлог да наведена категорија радника добије статус полицијских службеника „ОД“. Тиме би била исправљена постојећа дискриминација где такав статус већ имају радници на истоветним пословима у седишту Полицијске управе. Тај договор није испоштован из нама непознатих разлога и Синдикат српске полиције је то питање поставио и Начелнику ПУ за град Београд господину Веселину Милићу, и истрајаће док се то коначно не реши.

Помоћник Јовановић се сложио са оценом да је на делу дискриминација радника, да то њему лично никако није логично, и да је стога, а након добијања дописа Синдиката срске полиције са тим питањем 22.10.2013. године Дирекцији полиције проследио акт са предлогом да тим радницима у новој систематизацији буде додељен статус „ОД“.

  •  Апликација „писарнице“

Миле Лазаревић је поставио питање када ће заживети апликација „писарнице“ у информационом систему Министарства, узимајући у обзир да смо дубоко загазили у другу деценију 21. века а да радници писарнице и даље раде системом који је заживео давно у прошлости – ручном вођењу евиденција, а пре свега имајући у виду да би та апликација знатно олакшала свакодневни рад запосленима на тим пословима . Предходно добије одговор на састанку у Управи за логистику је био класични изговор „нема новца“.

Помоћник Јовановић је одмах телефоном назвао Начелника Управе за информационе технологије при ПУ за град Београд и истом наложио да га у року од десетак дана извести о начину и могућностима за инсталирање наведене апликације. Изнео је став да се не можемо увек „вадити“ на недостатак новчаних средстава већ да морамо извући максимум у постојећој ситуацији.

Драган Жебељан је истакао да је Управа за информационе технологије довољно кадровски попуњена у предходних пар година, да су примљени млади кадрови и да више несме бити оправдања да нешто кошта и да се послови за израду апликативног софтвера дају приватним фирмама под изговором да Министарство нема довољно програмера и стручњака да посао преузму и заврше.

  • Јубиларне награде за државне службенике

Постављено је питање јубиларних награда за државне службенике будући да чланови Синдиката у том статусу од радника из Управе за логистику добијају различита објашњења и одговоре, од тога да ће новца бити касније, до тога да за те раднике неће бити исплаћене јубиларне награде за 2013. годину.

Господин Јовановић је изјавио да ће проверити о чему се ту ради и од правника затражити јасан став и давање прецизних одговора запосленима, те навео да ту нема места различитим тумачењима већ да се мора поштовати Колективни уговор за државне службенике који је на снази.

Драган Жебељан је истакао да ће се избећи проблеми јавног поговарања и ширења нетачних или полутачних информација избећи тако да се свим радницима који остварују право на Јубиларну награду издају решења док ће се новац обезбедити касније, у складу са информацијам акоје смо добили на ранијем састанку са помоћником министра Жељком Којићем.

  •   Смањење обима и врсте посла

Драган Жебељан је изнео проблем са непоштовањем обавезујућих налаза и препорука лекара специјалиста Института за медицину рада за проналазак одговарајућих радних места. У разумевање слабе попуњености у Одељењу, као и недостатак одговарајућих радних места из препорука, изразио је и недостатак добре воље код руководилаца да се запосленима изађе у сурет колико је то могуће. Стиче се утисак да се тим радницама свесно додатно отежавају услови рада и не дозвољава колегијалност и помоћ других радница.

 Помоћник Јовановић се слаже са оценом да тим женама треба помоћи колико је могуће и олакшати им рад, и да не види разлоге због којих се то избегава, те да ће наложити руководиоцима у Одељењу за одржавање да убудуће имају разумевања за проблеме тих радница.

  •  Нарушени међуљудски односи

Драган Жебељан је изнео мишљење да у Одељењу за одржавање хигијене у објекту очигледно постоје веома нарушени међуљудски односи на линији руководилац-запослени, и да евидентно постоје елементи мобинга. Детаље у вези тешко нарушених међуљудских односа, злостављања на раду и проблемима унутар колектива, за сада нећемо јавно обелодањивати. Сматрамо да би требало дати прилику да се цивилизован и миран начин проблем реши. Но ако руководиоци не буду имали разумевање и статус остане исти о томе ћемо јавно говорити и јавно објавити све материјалне доказе које поседујемо као што су снимљени разговори или видео снимци.

Господин Јовановић је пажљиво саслушао све аргументе и проблеме који су му предочени, изјавио је да за тако нешто први пут чује и да је врло изненађен тиме што је чуо. Он је затражио од синдиката д асачини писмени акт о сазнањима и информацијам акоје поседује Синдикат и тда му се што пре проследе како би се наводи испитали и одговорни санкционисали.

Делегација Синдиката је става да је састанак био веома конструктиван, да смо добили праве информације и да смо заједнички кренули у решавање питања од интереса за запослене у писарницама и архивама у подручним полицијским станицама, као и да смо на добром путу да коначно отклонимо изворе проблема у Одељењу за одржавање објеката и опреме.

Служба за информисање


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ