Skip to main content

Одржан састанак са Миљаном Петровићем начелником ПУ Крушевац


Krusevac nacelnikДелегација Синдиката српске полиције одржала је 04.11.2013. године састанак са начелником ПУ Крушевац Миљаном Петровићем.

Синдикат српске полиције заступали су председник синдиката Глишо Видовић, члан Извршног одбора  Славко Пузовић,  председник Статутарне комисије ССП Саша Симић, председник СГ Крушевац Саша Луковац и секретар СГ Јасмина Мијајловић.

Испред Полицијске управе Крушевац састанку су присуствовали: начелник ПУ Миљан Петровић, начелник одељења полиције Славенко Ивезић, начелник Одељења за логистику Саша Ђуровић и представник ОСП Гордан Јовановић.

slika 3Након представљања чланова делегације, Глишо Видовић је изнео чињеницу да се ближи потписивање новог Колективног уговора и у том смислу  предложио да и руководиоци дају предлоге  у изради истог.  Видовић истиче да је одређени број запослених не прима накнаду за сменски рад, а да има и оних који ту накнаду примају, али неосновано.  Највећи проблем види у томе што нема јасне дефиниције сменског рада. Такође, наводи да се ССП залаже да се  у новом колективном уговору уведе  додатак на рад суботом и недељом, по угледу на полицију Хрватске.

Колективни уговор се по информацијама са терена углавном поштује осим у следећим питањима која су изнета Начелнику ПУ Петровићу и од њега затржен став и одговори:

1. Не поштује се право на одмор између два узастопна радна ангажовања у трајању од најмање 12 часова непрекидно.

Одговор начелника Петровића је да се такве ситуације дешавају када се излази у сусрет радницима који то траже, али пошто је председник Видовић нагласио да је то у супротности са Законом о раду, начелник Петровић је рекао да ће та пракса бити прекинута.

slika 22. Полицијски службеници ПИ ангажују се на другим пословима: у ОКП-у, управним пословима, чиме се смањује број радника у ПИ.

Начелник наводи да су сва таква распоређивања уз изричиту сагласност радника и да ти исти радници убрзо добијају и решења о распоређивању на места у ОКП-у, а што се тиче ангажовања на управним пословима, начелник одељења за логистику истиче да је то вид решења за раднике са смањеним радним способностима за рад у полицији и да те послове обављају уз личну сагласност запослених.

3. ССП сматра да запослени има право да зна ко је награђен и због чега у његовој организационој јединици и захтева од начелника да сваки запослени има право на увид у те податке.

Начелник је потврдио да ће списак убудуће бити свима доступан и да запослени може увек остварити увид у листу награђених.

4. ССП има примедбу на распоред упућивања радника у копнену зону безбедности, јер се исти радници чешће упућују или се упућују неспремни, недовољно обучени или несигурни.

Начелник Петровић је предложио да се сачека предстојећи систематски преглед радника и да резултати буду мерило за упућивање.

5. Непоштовање потписаних уговора о школовању склопљеног између представника МУП-а и радника који су се школовали о трошку МУП-а.

Одговор начелника је да постоји проблем са недостатком радних места који ће се решити одласком радника у пензију и навео је рок до краја године за решење тог проблема.

slika 46. Распоређивање радника на радна места треба вршити у складу са стручном спремом и звањем. Примедба чланова ССП је да су на радна места распоређени радници који немају адекватни степен стручне спреме, али им је дат рок од 3 године да тај степен стекну како би задржали право да остану на истом радном месту. Такође је примедба  да овај критеријум није примењен на све раднике за чија радна места је новом систематизацијом предвиђен виши степен стручне спреме, ваћ само за неколицину.

Образложење начелника Одељења за логистику је да су решењем о распоређивању рок од 3 године за стицање вишег степена стручне спреме добили само они радници који су били распоређени сходно Члану 81. Правилника о систематизацији који више не важи, али којим су ови радници стекли право које им се сада не може одузети.

Председник ССП Глишо Видовић истиче да није задовољан образложењем и да ће предузети даље кораке на већој инстанци да се утврди да ли су  дата решења у складу са законским прописима.

7. ССП износи да је потребно вршити премештај радника на радна места у месту пребивалишта у складу са мерама штедње и смањења путних трошкова.

По овом питању је начелник Петровић навео да је проблем са недостатком радних места, али да ће настојати да се реализује сваки захтев за премештај ако постоје могућности.

Служба за информисање


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ