Skip to main content

Омогућити коришћење бирачког права свим заинтересованим полицијским службеницима


Сомбор, 22.4.2016. године, – Након позива од стране чланова, из више организационих јединица ПУ Сомбор,  дошли смо до информације, да је Планом и Дневним распоредом рада за 24.4.2016. године планирано ангажовање полицијских службеника у времену од 7,00 до 20,00 часова, чиме је запосленима практично ускраћено уставно право да изађу на изборе.

Такође, таквим распоредом, и предвиђеним трајањем радног времена преко 12 часова што је у супротности са Законом о раду и Законом о полицији, нарушена су и радна права наших чланова.

По добијању обавештења са терена, активиста Синдиката српске полиције, члан ГО Бобан Ђорђић, одмах је реаговао и доставио хитан допис начелнику ПУ Сомбор (који можете прочитати у прилогу) у циљу отклањања грубих пропуста и омогућавања запосленима да изађу на гласање и искористе своје бирачко право, али и у циљу усклађивања радног времена са Законом о полицији и Законом о раду.

Верујемо да ће начелник Полицијске управе от犀利士
клонити неправилности, те да неће бити потребе за нашим даљим активностима у том смеру. Наглашавамо, да се као синдикална организација, увек и свуда, залажемо за поштовање позитивних правних прописа, па тако и овог пута – Закон о избору народних посланика, у члану 2. став 2. јасно каже да „Нико нема право да, по било ком основу, спречава или приморава грађанина да гласа, да га позива на одгвоорност због гласања и да од њега тражи да се изјасни за кога је гласао или зашто није гласао“! Дакле колеге, искључиво на вама је одлука да ли ћете уопште искористити своје изборно право, али вас нико не сме да спречи у томе, ни на који начин.

Позивамо наше чланове и активисте да нам јаве уколико, оваквих или сличних случајева, има још негде и да у разговору са руководствима јединица покушају да изнађу решење. Руководство синдиката ће, уколико буде неопходно, да реагује на највишем могућем нивоу и омогући сваком нашем члану да искористи своје бирачко право, наравно уколико то жели.

 

Служба за информисање ССП

13086866_10206091924441715_3855554505447198076_o