Skip to main content

Осми месечни састанак у Кабинету министра


Београд, 12.9.2016. године, – Одржан је осми редовни месечни састанак са Радном групом МУП за сарадњу са синдикатима. Делегацију Синдиката српске полиције на састанку чинили су: Лазар Ранитовић – председник ССП, Миле Лазаревић – заменик председника, Виктор Ратковић – генерални секретар, Никола Петровић – председник СГ ОЖ Београд и Мирко Јовнаш – председник СГ УЗО.

Радом радне групе председавао је државни секретар Милосав Миличковић, уз учешће скоро свих редовних чланова Радне групе. Након кратких поздравних речи државног секретара и председника синдиката приступило се раду по унапред достављеним темама.

 1. Чување хемијских материја, предмета КД

На састанку одржаном јуна ове године изнели смо проблем полицијског обезбеђења хемијских материја у Старој Пазови и у Земуну. Тада је заједнички констатовано да у оквиру МУП не постоји могућност решавања овог проблема, као и то да у надлежним судовима и здравствено-медицинским установама нема слуха, нити добре воље да се проблем реши. Стога је државни секретар на себе преузео да министру пренесе ситуацију и потребу директног контакта са његовим колегама из министарства здравља и правосуђа.

Нажалост, ни три месеца касније, иако је државни секратар констатовао да је ово оправдано питање, још увек ништа није урађено, односно договор између министарстава није направљен, а решење је изван домашаја МУП-а. Стога нам преостаје да и даље беспотребно трошимо и људске и материјалне ресурсе.

 1. Проблематика у Управи за обезбеђење

Иако је пре два месеца делегација ССП одржала састанак у Јединици за обезбеђење, са комаднатом ЈЗО Миланом Глишовићем, његовим помоћником Петром Богдановићем и начелником Одељења за обезбеђење ДКП Гораном Исаковићем, одредбе Закона о раду и ПКУ у погледу прековременог рада, посебно у Одељењу за обезбеђење ДКП, се не примењују, указани пропусти се не исправљају, већ се понављају. О величини проблема говори и чињеница да су запослени увидом у редне листе утврдили да су у последње 3 године остварили просечно по око 400 прековремених сати. Иако директно оштећени и обесправљени, они су узели у обзир да би подношење тужбе изазвало додатне трошкове за МУП и додатно оптерећење за ионако мали буџет, па су 31.3.2016. године предали захтеве за склапање споразума о вансудском поравнању, али да чак после више од 5 месеци није израђен и запосленима понуђен споразум о вансудском поравнању.

Представници ССП су као посебно лоше истакли наставак праксе да се на исплатним листама не поклапају остварени и исплаћени сати, а помоћник комаданта ЈЗО Петар Богдановић се прави невешт сматрајући да прописима није прецизно уређена материја прековременог рада, већ да се то треба уредити писаном наредбом или депешом, а до тада, он неће поступити.

Помоћник директора полиције, господин Богољуб Живковић је изнео да је из ЈЗО добио уверавања да је решавање овог проблема започето и да ће у догледно време бити трајно решени. Такве информације из ЈЗО смо демантовали, уз напомену да је стање, како смо већ указали чак погоршано и да је спроведена једна врста одмазде тако што је Петар Богдановић усмено наредио да се запосленима у Одељењу за обезбеђење ДКП више не дозвољава замена смена.

Господин Миличковић је задужио господина Живковића да најкасније до 23.9.2016. године, уз учешће представника Дирекције полиције, организује заједнички састанак предстаника ЈЗО и ССП, на којем ће се решити ови проблеми.

 1. Радне групе за израду подзаконских аката

Крајем августа формирано је укупно седам радних група са задацима израде појединих подзаконских аката. Доносилац решења се позива на члан 124. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних местау МУП пов. 01 број: 2149/16 од 2.3.2016. године, и у радне групе именује по два представника репрезентативних синдиката. Будући да је наведени Правилник тајна, ми не можемо знати да ли у њему постоји одредба о обавезном укључивању репрезентативних и забрани учешћа синдиката којима није утврђен такав статус. Будући да је доношење планираних правилника изузетно важно и свакако утиче на радно-социјални статус наших чланова, Синдикат српске полиције, као синдикат са знатно више од 10% запослених у свом чланству, тражи учешће у раду тих седам формираних радних група. Сматрамо да то ни на који начин неће ометати рад, нити да угрозити интересе послодавца и репрезентативних синдиката. Напротив, сматрамо да смо кадри да допринесемо усвајању што бољих правилника.

Указали смо и да је пропуштена прилика да се формира и радна група за израду акта о процени ризика. Поступак процене ризика покреће послодавац доношењем Одлуке о покретању поступка процене ризика, уз подсећање да је рок за доношење овог акта 11.12.2016. године (годину дана од доношења Правилника о изменама и допунама Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду).

Господин Миличковић је одговорио да је став МУП, у складу са колективним уговором, да само репрезентативни синдикати дају своје представнике у радна тела, а одбијен је и предлог да представници ССП у радне групе делегирају бар посматраче без права гласа. Напоменуо је да ССП, баш као и сви остали заинтересовани синдикати и појединци, радним групама могу доставити своје предлоге аката и да ће радне групе такве предлоге размотрити. Такође, након што ове радне групе буду израдиле нацрте аката, ти нацрти ће бити достављени и Синдикату српске полиције на разматрање и давање мишљења.

Заменик председника Миле Лазаревић је изнео да ће ССП свакако да припреми и достави своје предлоге правилника које треба израдити, уз опаску да изопштавањем из радних група мање губи ССП, али много више запослени и МУП у целини, јер би представници ССП допринели да квалитет тих правилника буде виши. Додао је да представници ССП, због претходних искустава, нису убеђени да ће репрезентативни синдикати приликом израде правилника на прави начин заступати запослене, да су ти синдикати су у више наврата показали своју неспособност да се изборе за повољна решења по запослене, а да је МУП доказао своју способност да усваја неразумљиве и у пракси неприменљиве правилнике, које онда појашњава депешама, па потом и депешама на депешу. Констатује да су већ уочена одређена лоша решења која ће само компликовати живот и посао и запосленима и синдикатима у каснијој борби за „истеривање правде“.

У погледу акта о процени ризика добили смо одговор да још нико не зна ни када се планира израда овог акта, ни да ли се уопште планира, уз напомену да по Закону о безбедности и здрављу на раду не постоји обавеза израде акта о процени ризика за полицијске послове. На питање шта ћемо са више од 10.000 запослених у МУП који нису полицијски службеници, остали смо без икакавог одгоора.

 1. Награђивање радника ангажованих на обезбеђењеу Сабора трубача у Гучи

Предложили смо увећање коефицијента плате свим полицијским службеницима који су били радно ангажовани на посебном обезбеђењу сабора трубача у Гучи, аналогно увећању коефицијента плате припадницима ИЈП, без обзира на припадност ИЈП, чиме ће запослени за исти рад бити на исти начин и награђени (како је Законом о раду и прописано).

Добили смо одговор да није могуће лиенарно увећање зараде свим ангажованим људима због ограничења планираног буџетом МУП-а за ову годину, али да је дата препорука начелницима полицијских управа да те људе награде у оквиру предвиђене квоте за награђивање од 5% укупног броја запослених месечно. Пошто су чланови Радне групе захтевали достављање података о ангажованим полицијским службеницима који су били ангажовани на посебном обезбеђењу сабора трубача у Гучи који нису награђени увећањем коефицијента плате, овом приликом позивамо такве полицијске службенике да се обрате председницима синдикалних група, како би овај пропуст био исправљен.

     5. Жандармерија

 • Прековремени рад

Председник СГ ОЖ Београд Никола Петровић изнео је да се у одредима жандармерије не поштују одредбе Закона о раду и ПКУ којима је регулисано радно време и прековремени рад. Председник ССП Лазар Ранитовић је изнео опаску да је, према подацима којима ССП располаже, невероватно да од 2011. године до данас није написан ниједан једини налог за прековремени рад припадницима одреда, док је то редовна пракса у Команди жандрармерије (бар по речима Горана Дивјака) и поставио питање да ли је могуће да нико никада у одредима жандармерије није остварио ни сат прековремено рада?! Да ли је то праведно?!

Никола Петровић је изнео да постоје случајеви да се редовно радно време планира у трајању дужем од 12 сати, скренувши пажњу на још једну појаву перфидног избегавања могућности остваривања права на прековремени рад на тај начин што се смена планира нпр. „од 16h – до потребе“!, којом приликом је неверицу чланова Радне групе прекинуо показивањем фотокопије примерка једног таквог распореда рада. Којим прописом је предвиђено такво радно време?!

Господин Дивјак је потврдио да је овај проблем уочен и да је евидентан, али да ће он у наредном периоду бити решен. Додао је да је проблем настао због тога што старешине у одредима жандармерије нису разликовале институте прековременог рада и прерасподеле радног времена, односно вишка сати. На то се надовезао председник ССП Лазар Ранитовић поставио питање да ли старешине не разликују тако једноставне ствари заслужују да буду на местима на којима су сада. Господин Дивјак је одговорио да не би улазио у то питање, али да сигурно заслужују чим их је неко ту поставио и поновио да је он лично одредима жандармерије упутио обрасце за прековремени рад, те да очекује да у наредном периоду ових проблема више не буде.

Никола Петровић је том приликом изнео да је тачно да су старешине у одредима те обрасце добили, али да они и даље захтевају да им се проследи депеша, инструкција или упутство где би им се прецизно указало у којим случајевима припадници одреда жандармерије остварују право на прековремени рад.

Помоћник директора полиције Богољуб Живковић је као једно од решења господину Дивјаку предложио слање инструктине контроле.

 • Исхрана у Одреду у Београду

Поставили смо и питање када ће ресторан МУП на Бежанијској Коси постати функционалан, с обзиром на то да се Одред Жандармерије у Београду снабдева храном из овог ресторана. То има за последицу да полицијски службеници уместо куваног оброка добијају ланч пакете (конзерве) иако нису на терену, уз опаску да су кувани оброци свакао бољи по здравље и спремност полицијских службеника, а, с друге стране, ланч пакети изискују више финансијских средстава од куваних оброка. С тим у вези предложили смо да се док се ресторан на Бежанијској Коси не оспособи, његову функцију преузме неки од других ресторана МУП.

На ово питање одговорио је начелник Сектора за финансије господин Драго Бјелица саопштивши да јер ресторан на Бежанијског Коси ван функције из оправданих разлога (пожар), да су радови у току, тачније при крају и да ће по окончању тих радова бити отворен.

 • Прекривање тетоважа

Указали смо и на још увек актуелно наређење бившег комаданта Жандармерије генерала Миленка Божовића да припадници Жандармерије приликом ангажовања прекривају тетоваже. Поставили смо питање правног основа за овакву забрану, за шта нисмо добили одговарајући одговор, осим да је то наређење још увек на снази и да је забрана на основу тог наређења, а да је смисао забране да припадници Жандармерије приликом поступања због карактеристичне тетоваже која је изложена не би одали свој идентитет и на тај начин потенцијално угрозили своју безбедност.

Нисмо били задовољни добијеним одговором, посебно у питању правног основа, већ смо предложили да, уколико је процена МУП-а да тетоваже треба прекривати да се то уреди посебним правилником.

 • Заштитна опрема – антифони

Никола Петровић је указао на још један значајан недостатак и проблем у Жандармерији – недостатак обавезне заштитне опреме – антифона приликом извођења гађања, уз напомену да је обавеза ношења антифона прописана наређењем, као и елаборатом гађања. С обзиром на то да спадају у заштитну опрему и да њихов недостатак може оставити трајне последице по здравље (слух) полицијских службеника, које опет на крају кошта, сматрамо да је неопходно што пре одобрити набавку антифона и исте доставити одредима жандармерије.

Добили смо одговор да су чланови Радне групе свесни овог проблема, али да због недостатка финансијских средстава, антифони до краја текуће године сигурно неће бити набављени.

Предложили смо да, до набавке довољног броја антифона, постојећи који су на личном задужењу буду раздужени и да се поделе полицијским службеницима приликом гађања. Са предлогом се сложио господин Бјелица саопштивши да ће бити издат налог да се види колико укупно има антифона, где се налазе, да се раздуже са личног задужења, а да се након тога поделе одредима у складу са потребама (гађањима).

 • Задржавање поште

Председник ССП Лазар Ранитовић је указао на неприхватљиву праксу у Жандармерији да се пошта упућена из неке писарнице изван Жандармерије (нпр. из СИВ2) према некој ОЈ или према неком старешини у Жандармерији, задржава у Команди Жандармерије и поставио питање по ком основу се то ради, односно по чијем наређењу?

Господин Дивјак је рекао да од стране синдиката стиже превелика количина поште која омета редован рад писарнице и препоручио да синдикални активисти међусобно опште користећи ресурсе Поште Србије, а не ресурсе службене поште МУП-а, наводећи да ако је неко писмено упућено неком старешини у Жандармерији задржано у Команди Жандармерије, онда за то сигурно постоји неки разлог, нпр. уколико писмено садржи неке податке који захтевају проверу законитости рада запослених.

ССП је става да нико не може задржавати пошту упућену одређеном адресату, јер се на тај начин обесмишљава писмено и онемогућава комуникација између представника синдиката и представника послодавца. Слажемо се да уколико у допису има елемената да Команда Жандармерије, СУК или тужилаштво испитају одређене наводе да такав допис могу задржати у циљу вршења провера, али да свакако адресату морају доставити бар фотокопију дописа. Такође је неприхватљиво да пошту којом међусобно комуницирају синдикални представници било ко отвара без одговарајће наредбе суда, јер се у супротном чини криивично дело Повреда тајности писма и других пошиљки из члана 142. Кривичног законика, уз напомену да се у случају да ово кривично дело учини службено лице у вршењу службе, гоњење предузима по службеној дужности.

 1. Недостатак одговарајућег службеног возила за рад с мигрантима у ПС Шид

Председник ССП Лазар Ранитовић је чланове Радне групе упознао да у ПС Шид због квара једне марице, полицијски службеници по тројицу миграната доводе до службених просторија путничким возилом, којом приликом двојица полицијских службеника седе на возачком и сувозачком месту, а мигранти на задњој клупи, што је евидентно небезбедно, посебно у светлу најновијег догађаја када је мигрант ножем повредио једног мештанина.

Помоћник директора полиције Богољуб Живковић је одговорио да не постоји друго возило (марица) које би могло бити привремено уступљено ПС Шид.

 1. Недостатак струје и воде у објектима карауле Градсково

Напоменули смо да је полицијски службеници у караули Градсково нису имали ни воду, али је на иницијативу ССП, у сарадњи са ЈКП „Водовод“ Зајечар, реализоано водоснадбевање, додуше слабог притиска. Указан је и на проблем недостатка струје у објекту, иако је струја спроведена надомак објекта, али се не може користити док МУП не потпише уговор са ЕПС. У том циљу апеловали смо да МУП хитно потпише овај уговор и полицијским службеницима омогући колико-толико хумане услове.


Руководство синдиката није задовољно исходом данашњег састанка нити постигнутим резултатима, односно одсуством резултата и било каквим смисленим одговором чланова Радне групе, који су великом већином на састанак дошли апсолутно неприпремљени. У таквим условима, термин за састанак у трајању од само пола сата, за синдикат који броји хиљаде чланова, у систему са мноштвом проблема и кршења права запослених, какав МУП јесте, свакако да није добољан за иоле озбиљнију размену аргумената. Апелујемо на Радну групу и господина Миличковића да убудуће одрже квалитетније припремне састанке, како су то иначе и радили у једном периоду, те да на састанку буду спремни да пруже конкретне одговоре на унапред достављена питања.

Делегације ССП на ове састанке не одлазе са бомбастичним и уху полицајца пријатним темама, као што су повишица плате и удељивање једнократне новчане помоћи, или пак зидање јефтиних станова. Свесни смо да су то највеће муке сваког запосленог, али смо још свеснији да Радна група није место где се ти проблеми могу да решавају. Популистичке теме смо оставили неким другим синдикатима а ми спремамо конкретна питања и имамо право да захтевамо још конкретније одговоре на њих.

 Шеф службе за информисање ССП
Миле Лазаревић