Skip to main content

Поднет предлог како решити имплементацију социјалне помоћу у зараду


Београд, 28.01.2014. – У складу са закључком са састанка одржаног  22. јануара 2014. године између представника Министарства, Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова и представника синдиката, а по позиву број 01-215/14-5 од 20. јануара 2014. године, обавештавамо вас да је СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ, као одговорна организација чији је превасходни  задатак  институционална заштита права полицијских службеника, са великим задовољством прихватила да својим конструктивним предлогом да  допринос трајном решавању импементације социјане помоћи у зараду.

Дубоко уважавамо напор Сектора да што пре, у оквиру дијалога са синдикалним представницима  и заједничким договором  дође до свеобухватног решења како би се постојећа социјална давања имплементирала у плату запослених.

Синдикат српске полиције, односно овлашћена лица синдиката, економске струке детаљно су размотрила достављен предлог од стране Сектора те у прилогу дајемо своје аргументовано мишљење и став о расподели ове социјалне помоћи.

Сматрамо да је за Синдикат српске полиције неприхватљив предложени начин поделе помоћи који се везује за године стажа, већ да се мора изнаћи другачији модалитет, што у прилогу достављамо.

Сматрамо да је новчана помоћ неопходна већини припадника Министарства, пре свега мислимо на оне чија примања не прелазе 30.000,00 дин (радници без статуса, радници са статусом ОД, радници на управним пословима и сл.), и да je за ову категорију запослених то и буквално СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ, предлажемо модел расподеле на следећи начин, подељен у три групе:

  • 1. ГРУПА: У ову категорију спадају сви запослени у Министарству чија примања не прелазе 30.000,00 рсд. (радници без статуса,радници са статусом ОД, радници на управним пословима и сл.). По нашој процени њих има око 1/3 запослених у Министарству и наш је предлог да њихов додатак буде у НЕТО износу од 10.000, рсд управо из разлога јер су они најугроженија категорија у МУП-у.
  • 2. ГРУПА: У ову категорију би били обухваћени  полицијски службеници којих има по нашим проценама највише, односно они  чија месечна примања се налазе у опсегу од 30.000,00 – 65.000,00 рсд. Извршилачка радна места (полицајци, ОКП и сл.) и по нашој процени њих има око 50%. Наш предлог је да за ову категорију запослених НЕТО износ социјалне помоћи буде 8.000,00 рсд.
  •  3. ГРУПА: У ову категорију спадају запослени на руководећим радним мастима у Министарству као и сви они чија месечна примања прелазе износ од 65.000,00 рсд. По нашој процени њих има око 17% и то су углавном запослени који ни у ком случају се НЕ МОГУ  сврстати у категорију СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ РАДНИКА из простог разлога што, радећи на руководећим  пословима, користе друге привилегије које им припадају (право на дневнице у земљи и иностранству, право на коришћење службеног аутомобила и сл.). Наш предлог је да за ову категорију запослених НЕТО износ социјалне помоћи буде 6.816,38 рсд.

Ова пројекција имплементације социјалне помоћи у зараду, заснована на опредељеним буџетским средствима за 2014.годину, је реална и АПСОЛУТНО могућа и применљива на све запослене у Министарству.

У нади да ће наш предлог наићи на адекватно разумевање како код представника Министарства, тако и код представника осталих синдиката, срдачно Вас поздрављам уз жељу да ову важну ствар за све запослене у Министарству приведемо што пре крају на задовољство свих нас.

С поштовањем,

председник
Глишо Видовић

Број: 2408-01/14
У Ужицу, 28.01.2014. године

Презентацију анализе решења  ССП можете преузети ОВДЕ!


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ