Skip to main content

Подржавамо иницијативу Драгана Ђиласа


Синдикат српске полиције подржава идеју градоначелника Београда, Драгана Ђиласа о доношењу закона о употреби, начину коришћења и обележавању државних возила у Републици Србији.
За разлику од богатијих европских земаља које имају много мањи број службених возила, Србија није богата земља која може финансирати милионске трошкове за куповину великог броја возила, а посебно финансирати трошкове погонског горива. Предлог Драгана Ђиласа у време економске кризе je сасвим оправдан и допринео би већој уштеди.
Министарство унутрашњих послова је једно од највећих министарстава и разумљиво је да поседује највећи број службених аутомобила. Сматрамо да је најмањи број злоупотреба код полицијских патролних возила која су и видно обележена натписом „полиција“.
„Међутим, простор за злоупотребу можемо пронаћи код класичних цивилних возила, са цивилним регистрационим таблицама која не служе за полицијске, оперативне и криминалистичке послове, већ служе за превоз од куће до посла и сл. а налазе се на личном задужењу разних начелника, помоћника, шефова, па чак и лица која нису радници Министарства већ посао обављају по уговору о делу.

Један од очитих примера сумње на злоупотребу је и коришћење службеног возила једног начелника о коме је штампа писала а који је службени аутомобил користио за одлазак на летовање у Бугарску. Резултат истраге у вези тог догађаја и данас је непознат јавности. Постоје примери да одређена лица по уговору о делу несметано возе службене аутомобиле, изазивају саобраћајне незгоде, или оштете службена возила док се према њима се не предузимају радње за накнаду штете, док се против запослених и полицајаца подижу дисциплинске пријаве, чак и ако су возила каско осигурана.“ – Истиче Глишо Видовић председник синдиката.
На жалост, по Упутству о начину набавке, расподеле, коришћења, вођењу евиденција и одржавању моторних возила из 2010.године који је донео министар Ивица Дачић, сви подаци о возилима у Министарству су поверљивог карактера што оставља простор злоупотребама јер ускраћује могућност јавне контроле.
Генерално, одсуство јавне контроле употребе државних службених аутомобила оставља простора разним злоупотребама и махинацијама, да би се то спречило потребно је донети нови закон, усвојити допуну постојећег закона и промену подзаконских аката који би се односили на посебно означавање државних службених возила.
Морамо истаћи да у Србији, у употреби већ постоје регистарске таблице које су црвене боје а користе се за означавање „вангабаритних возила“,  дакле треба размишљати о новој боји таблица или другом начину означавању државних службениха возила.
Број: 107и/012
Београд, 21.08.2012. године

Повезана вест:
Лист Данас:  Службеним колима полиције на летовање


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ