Skip to main content

Полицајцима је место у струци а не у политичким странкама!


Глишо Видовић
Глишо Видовић

Београд, 08.04.2014. године – Устав Републике Србије не дозвољава припадницима полиције, војске, судијама, јавним тужиоцима и Заштитнику грађана да буду чланови политичких странака.

Чланом 55. Устава Републике Србије у делу који се односи на Слободу удруживања, јемчи се слобода политичког, синдикалног и сваког другог удруживања, међутим ово право није апсолутно и неограничено за све грађане. У ставу пет, поменутог члана, слобода се ограничава државним и полицијским службеницима који би требали да буду аполитични због специфичности посла који обављају.

Устав овој посебној категорији грађана, који су се самовољно одлучили за тај посао, не забрањује приватн политички став или гласање на изборима за одређеног кандидата странке или партије, али јасно прави разлику између личне оредељености према одређеној политичкој странци и самом приступању  политичкој странци.

Чланом 134. Закона о полицији, у ставу два, стоји:  „Полицијски службеници не могу се страначки организовати, нити политички деловати у Министарству.“ С обзиром да је у Уставу у члан 55. већ прописано да „Судије Уставног суда, судије, јавни тужиоци, Заштитник градјана, припадници полиције и припадници војске не могу бити чланови политичких странака.“ То јано и практично значи да полицијски службеници не могу бити чланови политичких партија, не могу бити страначки организовани, нити политички деловати у Министарству.

Сваки државни и полицијски службеник, који се огреши о законе или Устав Србије, за своје поступке може да одговара и дисциплински због тешке повреде службене дужности из члана 157. Закона о полицији. За тешке повреде службене дужности може се изрећи и казна престанка радног односа (члан 159. Закона о полицији).

Председник Синдиката српске полиције Глишо Видовић сматра да нема оправданог разлога да полицијски службеници приступају политичким странкама, да се учлањују или политички ангажују, сем ако на тај начин желе да напредују у служби или да осигурају свој положај. Сваки грађанин који добровољно заснива радни однос у Министарство унутрашњих послова, дужан је да се упозна са Уставом и Законом о полицији и одлучи да ли ће одређена ограничења грађансих права која су законски прописана утицати на његов будући професионални живот. Свако ко жели да се бави политичким радом и деловањем, своју жељу може да оствари тако што ће напустити Министарство унутрашњих послова и посветити се другим послом. У министарству унутрашњих полова, односно полицији треба да раде аполитични професионалци, сем министра и државних секретара који су по природи посла политички изабрани или постављени.

Члан Главног одбора
и портпарол ССП
Драган Жебељан


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ