Skip to main content

Права запослених у раљама бирократије


Синдикат српске полиције од 10.8.2015. године до данашњег дана у више наврата је покушавао да запосленима при Управи граничне полиције, односно СГП Богојево и Апатин, реши промблем неисплаћених дневница настао након њиховог упућивања из поменуте станице у СГП Бачки Брег. Тада је након указивања од стране ССП, на редовним месечним састанцима са Радном групом за сарадњу са синдикатима, утврђено да запосленима припада право на дневнице, те да ће бити наложено надлежнима при УГП да доставе спискове, како би запослени добили потраживања која су им следовала по тадашњој Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника.

Пошто је надлежнима требало готово пола године да овај посао заврше, те обзиром на чињеницу да је поменута уредба у међувремену измењена, дана 10.4.2016. године на поновном састанку у Кабинету министра договорено је да Секретаријат МУП саставити Споразум о вансудском поравнању са запосленима који су остварили ово право и да ће истима бити достављен на потпис, те да ће након тога уследити и исплата, јер на други начин није могуће извршити накнаду потраживања.

Међутим, практично Секретаријат очито није у стању да заврши посао који му је наложен и запосленима још није достављен споразум, а свакако, још је даље исплата! Појашњења ради, задатак који је требало да изврши Секретаријат реално је могуће завршити за пар радних сати и то ангажовањем само једног запосленог.

Посао Секретаријата, између осталог,  јесте да обезбеђује правну ваљаност у реализовању свих унутрашњих послова, а поред тога и тумачење закона и правних прописа из делокруга рада Министарства и примену прописа приликом израде општих правних аката и давања стручних мишљења на исте. Да ли свој посао ради ажурно и ваљано имали смо прилике да се уверимо на описаном примеру. Да ли је у правној земљи нормално да запослени чека 10 месеци од момента остваривања права и да на крају не дочека оно што му позитивним правним прописима припада? Сви, како послодавац тако и запослени, сложили би се око одговора на постављено питање.

Да ли је некоме у Министарству интерес да запослени подносе тужбе и да министарство плаћа не мале трошкове и камате судских поступака, јер одређене службе унутар Министарства не обављају посао најблаже речено одговорно, благовремено и ваљано? Одговор је такође исти, али се шаље погрешна порука запосленима. На овај начин нарушава се углед институције и међуљудски односи. Синдикат српске полиције сматра да је ово недопустиво и инсистираће убудуће да се покрене одговорност за оне који свој посао не обављају.

Колеге из СГП Богојево и Апатин који су остварили услов за дневнице, а које им нису исплаћене и поред свих обећања од стране Министарства, иако су имали и више него довољно стрпљења, разумевања и добре воље да се правна ствар реши мирним путем, немају више наде да ће на овај начин решити своја потраживања те су принуђени да као крајњу меру поднесу тужбу против Министарства и остваре своја права путем надлежног суда. У томе ће им Синдикат српске полиције пружити  подршку путем наших правних заступника, јер су преговори око решавања пропали и то не „заслугом“ тих запослених или ССП-а, већ управо одређених служби унутар Министарства које нису нашле за сходно да заврше свој део посла за који су плаћене и који им је у надлежности.

Служба за информисање ССП