Skip to main content

ПРАВДА СЕ НИКОМ НЕ СМЕ УСКРАТИТИ!!!


Одржавајући састанке много пута смо указивали да би остварили циљеве ради којих служба постоји неопходно је да и руководиоци поступају законито и свесно, да својим професионалним и етичким поступањем, дају подршку и пружају узоран пример полицијским службеницима. Сведоци смо да скоро па свакодневно из кабинета министра долазе инструкције у којима се руководиоцима указује да у потпуности примењују закон, да су лично одговорни за поступања и сл.

Такође смо сведоци да се многим запосленим неретко покрећу дисциплински поступци због теже повреде службене дужности „незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштање радње за коју је запослени овлашћен, а које су проузроковале или су могле да проузоркују штету или незаконитост у раду“. Наравно, поједини руководиоци у сличним ситуацијама се, како би запосленом улили некакв страх, „хватају“ и одредби кривичног законодавста однсоно КД-а Несавестан рад у служби али их у томе спречава износ штете.

Водећи се управо таквим поступањем, постављамо једно логично питање, зар се и према појединим руководиоцима који систематски и трајно повређују права запослених (прековремни рад, приправност и сл.) не могу покренути баш такви поступци, наравно да могу. Повређујући права запослених та категорија руководилаца свесно крши закон и друге прописе при том знајући да услед тога може наступити имовинска штета и повреда права што поред наведене повреде из претходног става можемо рећи да има основа и за још једну „повреда права запослених“ па чак ако та штета буде преко прописаног износа, можемо се бавити и радњом КД-а, о којој исти ти руководиоци када су у питању пол.службеници увек размишљају.

Имали смо прилике у претходном периоду да указујемо на разне врсте незаконитости у раду, а поред већ наведених можемо додати и радно време, дневни-недељни одмор, поступак оцењивања, награђивање запослених, и многе друге па све до одржавања састанака где запослени чак немају право да поставе ни једно једино питање а да не помињемо оне који своје, можда и најбоље раднике називају, „дописницима СУК-а“ само да би их дискредитовали у радној средини јер посао боље обављају од њих самих, заборављајући да су упровао они одговорни и плаћени да побољшају пословни амбијент. Све што смо навели само је један део од оног са чиме се запослени у појединим ситуацјама сусрећу а свакако су то радње којима појединци крше закон или други пропис или општи акт а у најмању руку чине повреде службених дужности.

Синдикат српске полиције је у вези ове и многих других тема доставио предлоге радној групи за израду новог ЗОУП, док пре свега штити права запослених поводом чега ће прикупљати обавештења од својих активиста са терена и када год буде дошао до таквих сазнања без одлагања ће о томе обавештавати непосредно вишег руководиоца, а ако у неком случају наиђе и да неко, незаконитости гледа кроз прсте, сматраћемо да је и сам чини, те ћемо у вези тога иницирати поступаке на највишем нивоу.

Служба за информисање ССП


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ