Skip to main content

Родољубу Шабићу: Привремено одузимање личних исправа у МУП


Поштовани господине Шабићу,

Синдикат српске полиције у ранијем период покушао је реши проблем који се огледа у незаконитом привременом одузимању личних исправа приликом улазака у објекте Министарства унутрашњих послова.

На ту тему, поставили смо Вам и питање на прес конференцији одржаној 28.01.2013.године у Медија центру у Београду. Питање је гласило, какв је став повереника у вези задржавања личних докумената при улазу у поједине објекте, односно принудно остављање личних карата код радника обезбеђења? – на то смо добили усмени одговор, забележен видео камером и постављен на Јутјуб профилу ССП.

Затим је делегација Синдиката српске полиције одржала 28.02.2013.године радни састанак са представницима Управе за обезбеђење, Младеном Вучинићем и Пером Богдановићем – помоћницима начелника управе. Једна од тачака разговора била је и тема привременог одузимања личних докумената грађанима и запосленима приликом уласка у објекте МУПа.

Том приликом, представници УЗО заузели став да нема повреде закона и да се у залог за личну карту добија ИД картица за кретање по згради (објекту). Наводе да је привремено одузимање или задржавање личне карте регулисано „кућним редом“ како наводи помоћник начелника управе Пера Богдановић и да би се он морао мењати у случају да је задржавање личне карте противзаконито.

Делегација ССП је донела став да ће по овом питању затражити мишљење Секретаријата. Уколико не буде задовољавајући обратиће се поверенику Родољубу Шабићу и затражити мишљење односно да предузме законске мере које треба да доведу до поштовања закона.

О овој теми, усмено смо разговарали и са државним секретаром Вањом Вукићем и директором полиције, Милорадом Вељовићем и изнели наш став по том питању. Директору Вељовићу обратили смо се 15.03.2013.године писменим путем али до данас нисмо удостојени писменог одговора. (допис је у прилогу).

Секретару министарства, Милораду Тодоровићу обратили смо се 19.03.2013.године и затражили правно мишљење о овој теми. Секретар Тодоровић актом од 26.03.2013.године очигледно не жели да се упушта у решавање овог проблема и упућује предлог да се синдикат писмено обрати Управи за обезбеђење у чијој је надлежности обезбеђење објеката. На тај начин, долазимо до тзв «зачараног круга» и пребацивање лопте у туђе двориште. (допис је у прилогу)

Синдикат српске полиције секретару Милораду Тодоровићу упућује одговор на допис 02.03.2013.године у коме одбија предлог и захтева да се Секретаријат у складу са својом надлежношћу укључи у усклађивању прописа из делокруга рада министарства са позитивним законима Србије. (допис је у прилогу)

Због свега изнетог, Синдикат српске полиције сматра да:

  1. Не постоји законски основ да би се грађанима привремено одузимала лична карта (или било који лични документ) за време боравка у објекте Министарства унутрашњих послова;
  2. Да ако постоје подзаконски акти који такав начин рада прописује, да се по хитном поступку, таква интерна акта усагласе са позитивним прописима Републике Србије;
  3. Да уколико повереник сматра да је привремено одузимање личних докумената у складу са прописима Републике Србије, надлежно лице које привремено одузима лични документ приликом улаза у објекат, изда ваљaну потврду о привремено одузетим предметима како би странка могла да докаже евентуални губитак или оштећење документа који је проузрокованог од лица који је документ привремено задржао;

Молимо Вас да као надлежно лице за заштиту података о личности, дате ваше мишљење или препоруку по овој веома осетљивој теми.

Истичемо да је ово пракса у многим фирмама и институцијама у Србији, и да многа приватна обезбеђења поступају на идентичан начин, да при улазу странака у објекте које чувају, привремено одузимају и држе у залог лична документа, издају без неку врсту «беџа» за кретање у објекат а да не издају ваљане потврде о привремено одузетим предметима и на тај начин не омогућавају странкама да потврде да су лични документ оставили у залог, или имају доказ да им је неко лице привремено одузео личну исправу.

Ми сматрамо да задржавање, односно привремено одузимање личних исправа није потребно и да се евидентирање улазака у објекте може осмислити на други начин, пре свега, надлежни радници треба да упишу неке од личних података у евиденцију али не и да држе документ у залог, до изласка странке из зграде.

Очекујемо Ваш став и савет за даље поступање по овој теми.

С поштовањем,

Шеф Службе за информисање и портпарол
Синдиката српске полиције
Драган
Жебељан

Документ са прилозима можете преузети на овом линку.                                                                                                  


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ