Skip to main content

Са Начелником СВС Предрагом Марић о систематизацији, плати, опреми, прековременом раду…


Делегација Синдиката српске полиције одржала је 28.11.2013. године са svs 27112013почетком у 10,00 часова радни састанак са Начелником Сектора за ванредне ситуације господином Предрагом Марић.

Синдикат српске полиције заступали су Председник синдиката Глишо Видовић, Председник скупштине РЦ Ужице Владимир Ђерић, Председник СГ ВСЈ Ниш Милан Милошевић и члан службе за информисање ССП Миле Лазаревић.

Поред Начелника Предрага Марић испред Сектора за ванредне ситуације састанку су присуствовалии Начелник управе за ВСЈ Горан Николић и правница Наташа Ненадић.

На почетку састанка Глишо Видовић је истакао досадашњу добру сарадњу Синдиката  са представницима Сектора за ВС, оценивши да је било помака и унапређења рада од предходног састанка али да су и даље присутни велики проблеми сма којим се сусрећу ватрогасци-спасиоци у свакодневном раду. Затим је реч дао колегама Ђерићу и Милошевићу да као представници запослених у Ватрогасо-спасилачким јединицима изнесу теме састанка:

– Прековремени рад, вишак радних сати    

Ђерић Владимир је изнео податак да и даље постоји проблем око тумачења и евидентирања прековременог рада и вишка радних сати код неких јединица у Србији где се то тумачи различито од јединице до јединице. Потребно је инструктивним актом прописати једнолично поступање.
Горан Николић је саопштио да Сектор и даље нема званични акт од Кабинета министра по том питању те да је препуштено Командантима јединица да тумаче институт „прековременог рада“. Начелник Марић је дао препоруку да се свако ванредно ангажовање изван редовног турнуса, и ангажовања  као што су провере физичког и разне друге провере, третира и плати као прековремени рад. Све до законског максимума од 32 сата месечно. Преко тога остварен „вишак“ радних сати решавати путем одобравања слободних дана радницима.

 – Измене и допуне Закона о заштити од пожара, пријем у радни однос

Ђерић је поставио питање шта се жели постићи предложеним изменама Закона, и зашто у предлогу стоји  „пооштравање критеријума за радни однос“. Николић је одговорио да се жели унапредити служба пооштравањем критеријума код селекција кандидата на пријему, да би се избегло да у јединице дођу људи психо-физички неспремни за изазове и напоре које доноси рад у СВС. Сада имамо ситуацију да у службу „залутају“ људи преко разно-разних веза и везица. Ђерић се сложио да је тај проблем евидентан и подржава предлог у том смислу да се то односи на пријем нових радника али да се ти критеријуми никако не смеју дизати на већ запослене људе, са дугогодишњим искуством, који би том применом према њима били у опасносни да остану без посла. Начелник Марић је изнео став да ће примедбе бити уважене и да ће споран члан  у поменутим изменама Закона бити правилно формулисан.

– Разлика у висини плате припадника ВСБ Београд у односу на друге ВСЈ

Ђерић је поставио питање које мучи већину запослених – зашто припадници ВСЈ широм Србије имају нижа примања од колега у ВСБ Београд? Сматра да је то нецелисходно, дискриминише запослене и дели их на „раднике 1. и 2. категорије“, а да за то нема оправданих разлога у броју и врсти интервенција. Посебно наглашава да никако не жели да се колегама у Београду смањи плата, већ супротно – да се људима из унутрашњости подигне износ личног дохотка.  Начелник Марић каже да је та разлика настала 2007. године када је покренута свеобухватна акција на дизању угледа и стандарда читаве службе, између осталог и повишицом плата, и да се кренуло од Београда, али се онда променом власти и новонасталом светском економском кризом која се пренела и на Србију, од тог пројекта одустало на неодређено време. Од тада су планирани буџети СВС увек били рестриктивни и није било простора да се осталим јединицама подигне плата. Глишо Видовић сматра да се мора пронаћи простор за исправљање те неправде према колегама и да се у МУП-у новац расипа на разне непотребне издатке.

– Систематизација радних места, Акт о процени ризика и здравља на раду, Акт о опису радних места       

Ђерић је поставио питање израде свеобухватне систематизације радних места у Сектору, односно зашто се радила делимична систематизација. Начелник Марић је одговорио да је та  „скраћена“ делимична систематизација била мимо њихове воље, наметнута из МУП-а, а настала потребом за ослобађањем простора у згради Министарства у Кнеза Милоша за потребе Националног криминалистичко-техничког центра. Милан Милошевић је упитао докле се стигло у изради Акта о процени ризика и Акта и опису радних места. Одговор је дала правница Наташа Ненадић да израда Акта о опису радних места треба да  буде готова ових дана, док је израда Акта о процени ризика у надлежности комисије коју је формирао Сектор за финансије и да није упозната у којој је фази израде. Глишо Видовић напомењи да је ССП заинтересован да добије предлоге аката на увид и да даље активно учествујемо на финализацији докумената. Он ће извршити проверу у Кабинету министра докле се стигло са систематизацијом за ову службу.                                                                       

– Специјалистички тимови СВС, Акти о рганизовању и вршењу службе

Владимир Ђерић је поставио питање критеријума избора радника за Специјалистичке тимове т.ј. зашто се спуштају норме за пролаз у тимове, на основу чега се врши одабир кандидата и који су бенефити  за припаднике специјалистичких тимова. Горан Николић је одговорио да је кандидовање по принципу добровољности а одабир међу кандидатима на основу психо-физичких провера. Критеријуме физичких провера одређује човек који је стручњак за ту област и да се ту руководиоци Сектора не уплићу. Припадници специјалистичких тимова имају бенефицију да им се стаж рачуна са увећаним трајањем од 6 месеци годишње.

– Набавка возила, опреме и средстава за рад

Што се набавке возила, опреме и средстава тиче Начелник Марић каже да је буџетом МУП-а била предвиђена набавка наведеног као и пријем преко 500 нових радника у 2013. години. Међутим, ребалансом буџета у јуну ове године дошло је до знатног смањења планираних новчаних средстава за те намене и самим тим је обустављен чак и пријем нових људи у сектор. Постоје планови да се крене у сарадњу са „ФАП“-ом у вези набавке нових возила, и када буде готов нацрт новог буџета  он ће позвати представнике свих синдиката да дају сугестије и предлоге. Глишо Видовић се није сложио са датим објашњењем наводећи да пример ненаменског трошења новца и набаваке непотребних луксузних возила сви можемо видети на паркингу испред седишта СВС. Поставља питање – зашто су набављена луксузна теренска возила?

На поставњено питање када ће бити набавке нове униформе добијен је одговор од Начелника Марића да је у скорије време планиран набавак униформе за око 1000 припадника цивилне заштите.

– Обука и усавршавање припадника ВСЈ

Ђерић је навео као лошу  праксу тренутну ситуацију да се обука људства спроводи по различитим програмима и плановима од јединице до јединице.  То је недопустиво и не види ни један оправдан разлог за тако нешто. Поставља питање и зашто припадници СВС имају провере физичких способности све до пензије а не до навршених 45 година живота као што је то у Дирекцији полиције! Горан Николић одговара да је у току израда приручника за обуку и усавршавање радника и да исти још није завршен. Након тога ће обука у свим јединицама бити истоветна. Глишо Видовић сматра да се провера физичких способности мора ограничити до 45 живота и не види разлог зашто би ватрогасци полагали физичко све до пензије! Николић се донекле слаже да то није неопходно и обећава да ће то питање наметнути као тему на колегијумима у циљу измене тренутног стања.

– Обезбеђење просторија у Нишу

Милан Милошевић износи податке да проблем око давања обезбеђења на објекту МУП-а у Нишу који поред ватрогасаца користе и припадници Дирекције полиције из саобраћајне полиције још није решен. Николић се слаже да је то мало нелогично и да би обезбеђење зграде требало да врши овлашћено службено лице за то обучено и опремљено  и подржаће изналажење трајног ређења.

– Сменски рад

Постављено је питање на основу чега се доноси одлука о сменском раду и ко на исти има право! Тренутна ситуација у пракси је да људи на истим радним местима немају исти третман – неко добија увећање плате за сменски рад а неко не. Такође, постоје руководећа радна места која реално не би требало да добију статус сменског рада а имамо примере да ти руководиоци имају увећања личних доходака по том основу. Синдикат срспке полиције захтева јасно дефинисање самог појма „рада у смени“ у МУП-у и прецизирање радних места систематизацијом предвиђених за тај начин рада.

Заједнички закључак на крају  састанка је да  у Сектору постоји много отворених питања али да је генерално направљен помак на њиховом решавању и што је најбитније, са обе стране постоји добра воља за даљу сарадњу.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ