Skip to main content

Са састанка у Одељењу за контролу законитости у раду у Београду


Делегација Синдиката српске полиције одржала је 29.10.2013. године састанак са Миланом Курузовићем начелником Одељења за контролу законитости у раду у ПУ за град Београд.

Синдикат српске полиције заступали су Глишо Видовић председник синдиката, Драган Жебељан члан Главног одбора, Миле Лазаревић председник Скупштине РЦ Београд и Милена Марковић председник СГ Савски Венац.

Испред Одељења за контролу законитости у раду поред Начелника Курузовића на састанку је учествовао и Горан Милинковић заменик начелника.

На почетку састанка начелник одељења је представио организацију, надлежности, одговорност и начин функционисања Одељења за контролу законитости у раду. Истакао је да су они посебна организациона јединица у оквиру Полицијске управе и да су за свој рад директно везани и одговорни Начелнику ПУ за град Београд господину Веселину Милићу и да раде у складу са чланом 180. Закона о полицији.

Глишо Видовић се захвалио Начелнику што је издвојио време за састанак са делегацијом синдиката изнео податак да синдикат тренутно броји нешто мање од 7000 чланова и да смо на прагу достизања репрезентативности, а да у ПУ за град Београд имамо нешто мање од 2.000 чланова синдиката организованих у 21 синдикалну групу.

Видовић је показао заинтересованост синдикалне организације за начин рада овог Одељења јер у последње време постоји велики број дисциплинских поступака, често неоправданих, против полицијских службеника.

Учесталост поступака против полицијских службеника

Миле Лазаревић је предочио да Синдикат добија информације од полицијских службеника да оперативци Одељења учестало воде поступке и испитују полицијске службенике по анонимним представкама које се понављају у истоветном облику из недеље у недељу, из месеца у месец. Тако се код полицајаца стиче се утисак да оперативци овог одељења „једва чекају да некоме сломе врат“!

Начелник Курузовић каже да по анонимним преставкама не поступају аутоматски већ их процењују и покрећу поступке или их одбијају као неосноване, што је врло често али то остаје незапажено. Док, када су у питању захтеви од Службе унутрашње контроле ту поступају у 100% случајева, јер им је то законска обавеза. Када су у питању акти од старешина организационих јединица у Полицијској управи, у виду Предлога за покретање прекршајног поступка, Одељење по њима поступа тако што их технички обради и прослеђује Начелнику ПУ који је једини надлежан за одлуку да ли ће се покренути дисциплински поступак.

Начин поступања по жалбама колега

Драган Жебељан је поставио питање зашто оперативци Одељења приликом поступања по жалбама колега на претпостављене руководиоце не узимају изјаве од подносила жалбе (случај Сафета Ђорђевића, Полицијска бригада), и затражио је мишљење Начелника о законитости узимања изјава и саслушања радника од непосредно претпостаљених руководилаца (случај Момчило Воштић, ПС Палилула).

Начелник Курузовић даје објашњење да када су у питању жалбе запослених на друге запослене, колеге или претпостављене, не постоји њихов основ за поступање већ да те предмете прослеђују Сектору унутрашње контроле у чијој су надлежности. Заменик начелника Милинковић је изнео мишљење да конкретан случај Воштић, где је колега саслушаван од руководилаца у форми Записника о саслушању, није законит, јер по Закону о управном постоји не постоји предвиђен „Предходни дисциплински поступак“. Сматра да је мало „незгодна“ форма саслушање, али оправдава потребу претпостављених да од радника узму неки вид изјаве на дате околности.

Председник синдиката Глишо Видовић се оштро успротивио таквом тумачењу и изнео став да једино прихватљиво решење за Синдикат може да буде захтев раднику да напише службену белешку о поступању у конкретном случају. Никако давање Изјаве, а поготову не Саслушавање.

Контрола боловања

Драган Жебељан је поставио питање присутнима да се изјасне о начину вршења контроле боловања који је тренутно заступљен. Изнео је податак да имамо и мишљење Управе за људске ресурсе у потпису помоћника начелника управе Гордане Вуковић, које говори да се контрола боловања може вршити смо по одредбама Закона о раду уз вођење рачуна о одредбама Закона о здравственој заштити.

Заменик начелника Милинковић се слаже да ту постоји несклад настао измена Закона о раду 2009. године јер је самим тиме депеша коју је потписао Начелник Управе полиције Младен Курибак постала неодговарајућа. Он подсећа да та депеша и није обавезујућа веч инструктивна и да се по њој не мора поступати, али да је потребно наћи ефикасан начин контроле боловања јер ту заиста постоје злоупотребе. Закључак је да о овом проблему Синдикат о томе обавести Заштитника права грађана.

Начелник Курузовић и заменик Милинковић су прихватили предлог Синдиката да се са синдикалним активистима ССП из РЦ Београд и РЦ седиште МУП одржи заједнички састанак у циљу проширења сарадње, пре свега отклањања недоумица у погледу законитог поступања полицијских службеника, приближавања рада Одељења и пружању помоћи у тумачењу права и поступања, као и давања инструкција које се односе на законит рад полицијских службеника.

Синдикат српске полиције ће у наредном периоду органозивати такав инстуктивни састанак или семинар у циљу обуке својих кадрова у законитом поступању.

На крају састанка, констатовано је да је био целисходан и веома конструктиван са тежњом да се у будуће настави са праксом решавања проблема директним разговорима.

Служба за информисање


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ