Skip to main content

Састанак са руководством РЦ ГП према Р.Македонији


Прешево, 18.02.2016 године – Делегација Синдиката српске полиције, из Регионалног центра Врање одржала је састанак са руководством Регионалног центра граничне полиције према Р. Македонији. Испред РЦ Врање састанку су присуствовали: Председник РЦ Врање Зоран Стојчић, Председник СГ РЦ Прешево Небојша Симијоновић и члан ССП Дарко Александровић. Руководство РЦ ГП према Р.Македонији су чинили: Начелник РЦ Драган Лазаревић, Шеф ОБДГ Мирослав Јовић и инспектор Синиша Арсић.

Састанак је отворио Начелник РЦ господин Драган Лазаревић који је пожелео добродошлицу активистима ССП. Председник РЦ Врање Зоран Стојчић поздравио је све присутне и додао да је циљ Синдиката српске полиције дефинисање будуће заједничке сарадње ради побољшања права радника, која се у последње време учестало крше, као што ће навести у првој теми састанка:

  1. Посебна накнада од 1.500 динара у складу са Одлуком министра

Постављено је питање Начелнику зашто за полицијске службенике који припадају РЦ ГП према Р.Македонији нису послати спискови ради исплате накнаде по Одлуци министра, која је кристално јасна, при том додавши да је свим колегама широм Србије који раде са мигрантима исплаћена накнада за сваки дан ангажовања, осим у овом РЦ, где чак ни спискови нису послати? Небојша Симијоновић је додао да је направљен пропуст у раду и тражио да се спискови хитно пошаљу како би полицијски службеници добили оно што им припада. Господин Лазаревић је изнео низ проблема, почевши од тога да су у том периоду била упражњена руководећа радна места и да због тога комплетне спискове није добио, као и то да у то време нису успели да одреде позиције које ће добити ову надоканду, јер су тумачења која су добили из МУП двосмислена. Међутим, заједничким деловањем са Координатором за Прихватни центар у Прешеву господином Шапоњићем договорене су појединости и сачињен је план ангажовања за месец фебруар 2016. године на основу ког ће полицијски службеници који раде на одређеним радним местима добити ову надокнаду.

Зоран Стојчић је упитао начелника зашто се то не примењује и ретроактивно и до када ће се тражити свакојаква тумачења када их већ имамо и на увид дао одговор од стране Начелника УГП Миленка Божовића у коме је јасно наведено да се сви пропусти морају отклонити и ретроактивно исплатити накнада. Добили смо одговор да када у РЦ ГП према Р.Македонији буде службено стигла инструкција око ретроактивног поступања да ће бити послати спискови за месеце октобар, новембар, децембар и јануар Координатору на потпис. За сада остаје то да ће се спискови направити за месец фебруар и полицијским службеницима који раде на рендгену, бројачу, на профилисању код граничне ознаке „V4“ и у Прихватном центру бити исплаћена накнада. А остали који се не буду нашли на списку, а на основу предлога Командира СГП биће месечно награђивани.

Сви радимо у отежаним условима и свима је велико оптерећење, али ако је већ тако, члан ССП Дарко Александровић је замолио начелника да се полицијски службеници међусобно ротирају по позицијама како се не би догађало да стално исти људи примају ову накнаду. Господин Лазаревић је подржао овај предлог.

     2. Како поделити 12 ланч пакета на 24-26 полицијска службеника за 24 сата питање је које је поставио Небојшa Симијоновић?

Господин Лазаревић је одговорио да је свестан овог проблема, али да ништа нису могли да учине јер је из Штаба маја месеца 2015. године дата наредба од стране помоћника начелника УГП Милана Станојевића да се у циљу уштеде сваки дан требује само 12 ланч пакета. Небојша Симијоновић је негодовао због тога јер се ради о очигледној дискриминацији и упитао како онда остали полицијски службеници из других линија рада добијају исхрану на терену (углавном дводелне ланч пакете), али господин Лазаревић је остао става да не може то мењати без сагласности начелника УГП Миленка Божовића. Зоран Стојчић је додао да ће ССП учинити све да у вези ретроактивне исплате накнаде од 1500 динара и добијања ланч пакета за све пол. службенике овај РЦ ГП добије инструкције од Начелника УГП генерала Миленка Божовића .

    3. Прековремени рад и чувени проблем од 1 час који се не нигде приказује

Полицијски службеници који раде у сменама 12-24, 12-48 због дужине пута и радног времена се не могу заменити на време, тако да се свакодневно догађа кашњење смене од минимум сат времена, тако да се онима који остану на смени дуже него по патролном, ових сат времена не приказује као прековремени рад и тиме сви бивају оштећени, нагласио је Небојша Симијоновић и упитао господина Лазаревића да ли имају неко решење?

У причу се укључио Зоран Стојчић и изнео компромисно решење за све: Да се смене од 12 часова продуже на 13 због дужине пута како би се компензирао тај један сат вишак, нпр. смене 08-21 и 20-09, с тим да ће сви бити задовољни, тај прековремени сат ће бити приказан у патролном и у распореду рада, а полицајци ће сваког месеца имати по том основу још један дан више слободно. Овај предлог су сви подржали, али господин Лазаревић је поновио да ће тражити још једну инструкцију од стране његовог надређеног у УГП и уколико добије позитиван одговор поступиће по њему.

    4. Услови рада полицијских службеника

Од стране Небојше Симијоновића и Дарка Александровића су изнети проблеми око услова рада, тачније потреба за столовима, столицама и грејања у шаторима.

Шеф ОБДГ Мирослав Јовић је додао да је свестан тога и да се ради на решавању у координацији са господином Шапоњићем, али да РЦ ГП нема материјално-техничких средстава. Господин Лазаревић је истакао поразну чињеницу а то је да овај РЦ нема ни домара који је неопходан, да је од МУП-а тражио сагласност за пријем у радни однос али да је није добио, да имају једну чистачицу која не може све постићи и да су они неопходни ради одржавање хигијене и поправке због познате ситуације са мигрантима.

    5. Дуго наоружање

Небојша Симијоновић је изнео један предлог у смислу да се олакша рад полицијских службеника где је по његовом мишљењу сувишно да сви на терену носе дуга наоружања, и навео да је бесмислено да нпр. полицијски службеници који раде на скенеру и бројачу носе пушке, јер су припадници Жандармерије одмах поред њих и обезбеђују их под пуним наоружањем.

Шеф ОБДГ Мирослав Јовић и господин Драган Лазаревић су се сложили са предлогом и у наредних неколико дана ће овај проблем решити и олакшати рад људима на терену.

    6. Однос старешина према запосленима

Сви ми радимо под отежаним условима рада, без хране и квалитетне опреме, стално смо под стресом и због тога су представници ССП  замолили присутне старешине са напоменом да пренесу и на остале да се прекине пракса односа појединаца према полицијским службеницима кроз вику, галаму, свађу и сл. јер то негативно утиче на целокупан колектив. Зоран Стојчић је истакао да је став ССП такав и да у будућем периоду нећемо толерисати овакво и слично понашање према полицијским службеницима, и тада ћемо бити принуђени да подносимо одговарајуће кривичне, прекршајне и дисциплинске пријаве према таквим појединцима.

На крају састанка руководство РЦ ГП према Р.Македонији се захвалило представницима ССП на ангажовању и конструктивним предлозима и додали да је ово специфично подручје са огромном проблематиком, да је мањка запослених и да дају свој максимум.

После овог састанка остаје забрињавајућа чињеница да једино РЦ ГП према Р.Македонији није доставио спискове полицијских службеника за исплату накнаде од 1500 динара за месеце октобар, новембар, децембар и јануар и нажалост немогућност да се самостално реше неки проблеми, тражећи разне инструкције и тумачења од стране надређених у МУП.  Циљ Синдиката српске полиције у наредном периоду биће борба да се колегама и колегеницама из овог РЦ ГП који тренутно раде под тежим условима од осталих РЦ ГП исплати оно што заслужују почевши од 14.10.2015 па надаље и поред тога реше и горе остали поменути проблеми.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић