Skip to main content

Састанк са Вањом Вукићем и Милорадом Вељовићем


Према ранијем постигнутом договору о редовним састанцима између представника Kабинета министра, Дирекције полиције и Синдиката српске полиције, 01.04.2013. године одржан је  заједнички састанак,  у времену од 15:00 до 17:00 часова.

Делагацију ССП су представљали председник ССП Глишо Видовић, члан ГО ССП Рајко  Средојевић и председник СГ УЗО Горан Ђурић

МУП су представљали: државни секретар Вања Вукић, директор полиције Милорад Вељовић, државни секретар Mиодраг Миљковић, помоћник министра Жељко Којић, шеф кабинета дирекције полиције Иван Цвијовић, саветник директора Зоран Голубовић, помоћник шефа кабинета министра Никола Недељковић.

Теме састанка:

  1. Издавање решења за припаднике УЗО;
  2. Издавање решења за остале запослене у МУП;
  3. Радно време за седиште министарства;
  4. Усвајање Стратегије службе за психолошку превенцију МУП;
  5. Обезбеђење воде за потребе граничне полиције;
  6. Поступање полицијских службеника по судским наредбама.

-*-

1. Издавање решења за припаднике УЗО;

ССП: Око 50 припадника у УЗО нема решење о распоређивању у складу са новом систематизацијом и тренутно трпе последице због тога. Не плаћа им се ноћни рад, рад на државне празнике, прековремени рад. Такође немогу да остваре и друга права која произилазе из радно правног односа.

Милорад Вељаовић: Из предходних састанака од ССП упознат је о проблематици која се односи на запослене у УЗО. Предузете су мере и обављен разговор са одговорним руководиоцима за ту линију рада.

Мере: Договорено је да се до 10. априла уруче решења свим запосленима која их немају са датумом од 1.6.2012. године.  Запослени из УЗО који су предвиђени за  прелазак, преузеће Жандармерија а остали ће остати у саставу УЗО. Договорено је да се свима којима су ускраћени додаци на плату, изврши ретроактивна исплата.

2. Издавање решења за остале запослене у МУП;

ССП: Тражи од директора да се уруче решења свим запосленим у МУП који то немају, наводећи ситуацију да руководиоци од нивоа шефа одсека па на више немају решења чиме се доводи у питању њихов легитимитет руковођења.

Вања Вукић: Решења нису добијена јер се чекало постављење директора од стране Владе Републике Србије.

Мере: У току је решавање тог проблема и ускоро се може очекивати да сви руководиоци организационих јединица који нису добију решења о распоређивању, буду распоређени у складу са новом систематизацијом.

 

3. Радно време за седиште министарства;

ССП: Питање за Вању Вукића да ли је министар заузео став по питању предлога ССП и захтеву већине запослених да промену радног времена у седишту МУП?

Вања Вукић: Није стигао да о томе разговара са министром  због обавеза које има у Бриселу око преговора.

 

4. Усвајање Стратегије службе за психолошку превенцију МУП;

ССП: Питање за државног секретара Вању Вукића, докле се стигло са предлогом усвајања Стратегије службе за психолошку превенцију МУП и измене предлога систематизације за Централну психолошку службу. ССП сматра да се предлогом може остварити велика уштеда у МУП а пре свега помоћи радницима са аспекта психолошке превенције.

Жељко Којић: Противи се предлогу систематизације јер сматрам да није добро одрађена и сматра да је ССП злоупотребљен од стране шефа службе Мирјане Смиљанић.

Мере: ССП је постигао договор са државним секретаром Миљковићем, задуженим за финансије у МУП да се одржи посебан састанак где ће га упознати са Стратегијом и шта се добија предлогом систематизације и указати на „пропусте“ у Сектору.

 

5. Обезбеђење воде за потребе граничне полиције

ССП: Докле се стигло са обезбеђивањем воде за потребе Граничне полиције у Србији?

Жељко Којић: У току је изналажење решења и Сектор финансија ће дати одговор на то питање до 10.априла 2013. године.

 

6. Поступање полицијских службеника по судским наредбама

ССП: Припадници полиције су незадовољни јер су претрпани наредбама која се прослеђују од стране суда што их онемогућава да раде полицијске послове. Захтева од директора да реагује и са министром у сарадњи са Министарством правде изнађу решење по том питању.

Директор: Свестан је проблема и обећава да ће предузети активности да се дође до решења.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ